Generali Prémiový vyvážený fond

Úplný název: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0,1%

10.41

Hodnota podílového listu
k 16.01.2017

Generali Prémiový vyvážený fond je jedním z tří profilových fondů, který je charakteristický tím, že plynule mění váhu akciové a dluhopisové složky v portfoliu, a dokáže tak velmi rychle reagovat na měnící se podmínky na kapitálových trzích. Fond je vhodný pro klienty, kteří vyhledávají vyvážený poměr mezi výnosem a rizikem a hodlají investovat své prostředky minimálně na období 5 let. Portfolio fondu se skládá z akciové a dluhopisové části, přičemž v neutrální alokaci dosahuje podíl akciové složky zhruba 40%. Akcie jsou široce regionálně a sektorově diverzifikovány. Dluhopisová část portfolia je mixem korporátních dluhopisů s vyšším výnosovým potenciálem a státních dluhopisů s nižším rizikem. Průměrná durace dluhopisové části portfolia nepřesahuje 7 let.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Prémiového vyváženého fondu?

 • Moderní nástroj pro ty, kteří preferují vyvážené portfolio 

  Díky profesionální správě a zázemí skupiny Generali vám v každém okamžiku nastavujeme optimální váhu akcií a dluhopisů v portfoliu tak, abychom maximalizovali výnos s ohledem na (tržní) rizika.
 • Flexibilní investiční strategie

  Podíl akcií a dluhopisů plně odráží aktuální situaci na kapitálových trzích a výhled portfolia manažera. V příznivém období obsahuje portfolio více akcií, naopak v dobách nejistoty je situace opačná.
 • Vyšší výnosový potenciál

  Podíl akciové složky není limitován, takže v případě příznivých podmínek na kapitálových trzích dokáže fond využít výnosového potenciálu akcií a dosahovat lepších výsledků. 
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Minimální hodnota investice: 10 EUR

Úplný název fondu:

 

Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Marketingové označení fondu Generali Prémiový vyvážený fond (dříve Balancovaný fond EUR)
Zaměření fondu: balancovaný
Datum založení: 3.12.2013
Depozitář: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu:

IBAN: CZ27 2700 0000 0005 6485 0000

Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00BGLNMD67
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: od 0 - 3 999 EUR - 3 %
od 4 000 - 19 999 EUR - 2.60 %
od 20 000 - 39 999 EUR - 2.20 % 
od 40 000 EUR a více - 1.80 %
Minimální hodnota investice: 10 EUR
Výstupní poplatek: 0 %
Manažerský poplatek*:

1,75 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Pro klienta nepředstavuje žádný další náklad, výše úplat je již započítána ve vyhlašovaných kurzech.

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.01.2017

Vlastní kapitál na podílový list 10,41 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,77 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 1,17 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 2,06 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 8,89 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,58 %
Výkonnost fondu za 3 roky 4,31 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 1,42 %
Výkonnost fondu za 5 let 0 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0 %
Výkonnost fondu za rok 2016 4,33 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -0,6 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.