Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Produktové skupiny

Zařazení produktů do skupin

(podle vyhodnocení investičního dotazníku)

Každý investiční produkt z naší nabídky jsme zařadili do jedné ze čtyř skupin v závislosti na tom, jak jsme vyhodnotili jejich náročnost na dosaženou úroveň znalostí a zkušeností investora, kterou zjišťujeme zejména prostřednictvím investičního dotazníku.

 

SkupinyProdukty v CZKProdukty v EUR

Skupina 1

Produkty jsou přiměřené i pro investory s žádnými nebo s velmi malými znalostmi a zkušenostmi z oblasti investování.

Odpovídající investiční profily vyhodnocené na základě investičního dotazníku Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.: KONZERVATIVNÍ, VYVÁŽENÝ, DYNAMICKÝ.

Generali Fond konzervativní
Generali Prémiový konzervativní fond
Generali Fond vyvážený dluhopisový
Generali Konto

Generali Fond krátkodobých investic

Investiční konto Generali

Generali Prémiový konzervativní fond

Skupina 2

Produkty jsou přiměřené pro investory s alespoň základními znalostmi a případně i s malými zkušenostmi z oblasti investování.

Odpovídající investiční profily vyhodnocené na základě investičního dotazníku Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.: VYVÁŽENÝ, DYNAMICKÝ.

Generali Fond korporátních dluhopisů

Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída
Generali Fond východoevropských dluhopisů
Generali Fond balancovaný konzervativní
Generali Prémiový vyvážený fond
Generali Fond balancovaný dynamický

Generali Fond korporátních dluhopisů (CZK)
Generali Fond fondů vyvážený

Generali Fond realit

Generali Zajištěný fond akciového výnosu 3.0

Investiční rezerva Generali

Generali Rezerva

Trend 3
Trend 5
Trend 8

Konzervativní Trend

Vyvážený Trend

Dynamický Trend

PARTNER Invest Plus
OK Invest Plus
ZFPA PARTNER Invest Plus
Můj INVESTOR Plus

Generali Fond korporátních dluhopisů
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída
Generali Fond východoevropských dluhopisů
Generali Prémiový vyvážený fond
Generali Fond balancovaný dynamický

Skupina 3

Produkty jsou přiměřené pro investory s pokročilými znalostmi a vlastními zkušenostmi z oblasti investování.

Odpovídající investiční profil vyhodnocený na základě investičního dotazníku Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.: DYNAMICKÝ.

Generali Fond fondů dynamický

Generali Prémiový dynamický fond
Generali Fond globálních značek
Generali Fond udržitelného růstu

Generali Prémiový dynamický fond
Generali Fond udržitelného růstu

Skupina 4

Produkty jsou přiměřené pro investory s pokročilými znalostmi a vlastními zkušenostmi z oblasti investování.

Tyto produkty jsou určeny jako doplňky portfolia. Jejich podíl v portfoliu investora by neměl přesáhnout limit uvedený na internetových stránkách jednotlivých produktů.

Odpovídající investiční profil vyhodnocený na základě investičního dotazníku Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.: DYNAMICKÝ.

Generali Fond farmacie a biotechnologie
Generali Fond ropy a energetiky
Generali Fond nových ekonomik
Generali Fond zlatý
Generali Fond nemovitostních akcií
Generali Fond živé planety
Generali Fond východoevropských akcií

Generali Fond balancovaný  komoditní


Generali Fond nových ekonomik
Generali Fond východoevropských akcií

Generali Fond balancovaný  komoditní