Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Produktové skupiny

Zařazení produktů do skupin

(podle vyhodnocení investičního dotazníku)

Každý investiční produkt z naší nabídky jsme zařadili do jedné ze čtyř skupin v závislosti na tom, jak jsme vyhodnotili jejich náročnost na dosaženou úroveň znalostí a zkušeností investora, kterou zjišťujeme zejména prostřednictvím investičního dotazníku.

 

Aktivní nabídka

SkupinyProdukty v CZKProdukty v EUR

Skupina 1

Produkty jsou přiměřené i pro investory s žádnými nebo s velmi malými znalostmi a zkušenostmi z oblasti investování.

Odpovídající investiční profily vyhodnocené na základě investičního dotazníku Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.: KONZERVATIVNÍ, VYVÁŽENÝ, DYNAMICKÝ.

Generali Fond konzervativní
Generali Prémiový konzervativní fond
Generali Fond vyvážený dluhopisový
Generali Konto

Investiční konto Generali

Generali Prémiový konzervativní fond

Skupina 2

Produkty jsou přiměřené pro investory s alespoň základními znalostmi a případně i s malými zkušenostmi z oblasti investování.

Odpovídající investiční profily vyhodnocené na základě investičního dotazníku Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.: VYVÁŽENÝ, DYNAMICKÝ.

Generali Fond korporátních dluhopisů

Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída
Generali Fond východoevropských dluhopisů
Generali Fond balancovaný konzervativní
Generali Prémiový vyvážený fond
Generali Fond balancovaný dynamický

Generali Fond realit

Investiční rezerva Generali

Generali Rezerva

Trend 3
Trend 5
Trend 8

Konzervativní Trend

Vyvážený Trend

Dynamický Trend

PARTNER Invest Plus
OK Invest Plus
ZFPA PARTNER Invest Plus
Můj INVESTOR Plus

Generali Fond korporátních dluhopisů
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída
Generali Fond východoevropských dluhopisů
Generali Prémiový vyvážený fond
Generali Fond balancovaný dynamický

Skupina 3

Produkty jsou přiměřené pro investory s pokročilými znalostmi a vlastními zkušenostmi z oblasti investování.

Odpovídající investiční profil vyhodnocený na základě investičního dotazníku Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.: DYNAMICKÝ.

Generali Prémiový dynamický fond
Generali Fond globálních značek
Generali Fond světových akcií

Generali Prémiový dynamický fond
Generali Fond světových akcií

Skupina 4

Produkty jsou přiměřené pro investory s pokročilými znalostmi a vlastními zkušenostmi z oblasti investování.

Tyto produkty jsou určeny jako doplňky portfolia. Jejich podíl v portfoliu investora by neměl přesáhnout limit uvedený na internetových stránkách jednotlivých produktů.

Odpovídající investiční profil vyhodnocený na základě investičního dotazníku Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.: DYNAMICKÝ.

Generali Fond farmacie a biotechnologie
Generali Fond ropy a energetiky
Generali Fond nových ekonomik
Generali Fond zlatý
Generali Fond nemovitostních akcií
Generali Fond živé planety
Generali Fond východoevropských akcií

Generali Fond ropy a energetiky
Generali Fond nových ekonomik
Generali Fond východoevropských akcií

Každý investiční produkt z naší nabídky jsme zařadili do jedné ze čtyř skupin v závislosti na tom, jak jsme vyhodnotili jejich náročnost na dosaženou úroveň znalostí a zkušeností investora, kterou zjišťujeme zejména prostřednictvím investičního dotazníku.

Neaktivní nabídka

SkupinyProdukty v CZKProdukty v EUR

Skupina 1

Produkty jsou přiměřené i pro investory s žádnými nebo s velmi malými znalostmi a zkušenostmi z oblasti investování.

Konzervativní investiční program

Šikovná obálka
Trend Invest

ČP Konto

Konzervativní investiční program

Skupina 2

Produkty jsou přiměřené pro investory s alespoň základními znalostmi a případně i s malými zkušenostmi z oblasti investování.

Vyvážený investiční program
Dynamický investiční program
PARTNER Invest
OK Invest
KASIČKA
Multi Invest
Allfin Invest
PARTNER Invest FinMAX

ZFPA Rezerva

ZFPA ČP INVEST

Generali Fond korporátních dluhopisů
Generali Fond fondů vyvážený

Generali Fond silné koruny

ČP Rezerva

Vyvážený investiční program
PARTNER Invest
KASIČKA
PARTNER Invest FinMAX

Skupina 3

Produkty jsou přiměřené pro investory s pokročilými znalostmi a vlastními zkušenostmi z oblasti investování.

Generali Fond fondů dynamický

Akciový investiční program

Akciový investiční program - původní

Dynamický investiční program

Skupina 4

Produkty jsou přiměřené pro investory s pokročilými znalostmi a vlastními zkušenostmi z oblasti investování.

Tyto produkty jsou určeny jako doplňky portfolia. Jejich podíl v portfoliu investora by neměl přesáhnout limit uvedený na internetových stránkách jednotlivých produktů

Generali Fond komoditní

Generali Fond komoditní