Generali Fond nových ekonomik

Úplný název: Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

0,03%

0.7482

Hodnota podílového listu
k 16.01.2017

Generali Fond nových ekonomik představuje nabídku pro zvláště dynamické investory, kteří vyhledávají příležitost pro vysoké zhodnocení a zároveň počítají s vyšším rizikem a proto i s delším časovým horizontem (min. 8 let). Cílem je investovat do diverzifikovaného globálního akciového portfolia na trzích, které se vyznačují značným potenciálem růstu a zároveň patří do skupiny tzv. rozvíjejících se ekonomik. Tyto země se vyznačují vysokým potencionálním růstem a atraktivním oceněním proti vyspělým trhům v USA či eurozóně. Portfolio obsahuje tituly, které regionálně pocházejí z Asie, Latinské Ameriky či střední a východní Evropy a jsou v daném regionu považovány za velmi bonitní lídry s rychlou dynamikou růstu.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu nových ekonomik?

 • Vysoký hospodářský růst

  Atraktivnost těchto zemí spočívá ve vysoké dynamice hospodářského růstu, který je cca 2–3× vyšší než ve vyspělém světě. Navíc zhruba 70 % světového růstu budou generovat právě tyto země. Jen Čína s Indií reprezentují téměř 40% podíl na celkovém světovém hospodářském růstu.
 • Rychlý růst populace – růst poptávky

  Fond investuje do oblastí, kde se koncentruje většina světové populace (Čína, Indie). Do budoucna se tato populace stane velmi významným zdrojem poptávky po komoditách, výrobcích a službách. Půjde o nový motor světového hospodářského růstu. Také demografická struktura je mnohem příznivější. Většina tamní populace je totiž mladší 45 let. 
 • Tržní kapitalizace poroste

  S tím, jak dané země porostou a budou bohatší, poroste logicky tržní kapitalizace tamních firem. V současné době většina připadá na evropské, japonské či americké společnosti a likvidní tituly emerging markets tvoří méně než 15 % světové tržní kapitalizace. 
 • Průběžná úprava struktury portfolia

  Nová odvětví i rozvíjející se ekonomiky se vyznačují vysokou dynamikou a velkými změnami. Situace na světových trzích je neustále monitorována. Společnosti jsou průběžně hodnoceny z hlediska postavení na trhu, finanční síly apod.
 • Nové globální společnosti

  Fond investuje do rozvíjejících se zemí, kde význam tamních společností globálně roste. Nejvíce zřetelné je to v sektoru IT, kde vznikají noví globální hráči. 
 • Země bohaté na přírodní zdroje

  Velkou výhodou do budoucna je skutečnost, že tyto země jsou zpravidla bohaté na klíčové komodity – ropu, zemní plyn, železnou rudu, apod. Jsou tedy mnohem méně citlivé na případné vysoké ceny těchto komodit.
 • Vysoká dynamika spotřebitelské poptávky

  Většina světové populace a strukturální přechod na standardní typ vyspělé ekonomiky znamená výrazný nárůst spotřebitelské poptávky. Její podíl se navíc ve světovém měřítku zvyšuje.
 • Atraktivní ocenění

  Akcie rozvíjejících se trhů skýtají potenciál vyššího zhodnocení než u vyspělých ekonomik. Obchodují se totiž s diskontem proti svým konkurentům ve vyspělých zemích.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Minimální hodnota investice: 500 KčCelý název fondu: Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond nových ekonomik
Zaměření fondu: akciový
Datum založení: 11.10. 2001
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100151105/2700
Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papírů: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008474137
Původní SIN: 770010000386
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: do 99 999 Kč - 4 %
od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,5 %
od 500 000 Kč do  999 999 Kč - 3 %
nad 1 000 000 Kč - 2,5 %
Minimální hodnota investice: 500 Kč
Výstupní poplatek: 0 Kč
Manažerský poplatek*:

2,2 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci.

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.01.2017

Vlastní kapitál na podílový list 0,7482 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 4,75 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 0,11 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 3,63 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 29,47 %
Výkonnost fondu od začátku roku 4,56 %
Výkonnost fondu za 3 roky 1,52 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0,5 %
Výkonnost fondu za 5 let 2,75 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0,54 %
Výkonnost fondu za rok 2016 12,15 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -17,11 %
Výkonnost fondu za rok 2014 2,38 %
Výkonnost fondu za rok 2013 -6,15 %
Výkonnost fondu za rok 2012 15,07 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -20,87 %
Výkonnost fondu za rok 2010 10,18 %
Výkonnost fondu za rok 2009 56,43 %
Výkonnost fondu za rok 2008 -53,13 %
Výkonnost fondu za rok 2007 16,9 %
Výkonnost fondu za rok 2006 -1,82 %
Výkonnost fondu za rok 2005 -1,66 %
Výkonnost fondu za rok 2004 4,06 %
Výkonnost fondu za rok 2003 27,95 %
Výkonnost fondu za rok 2002 -28,19 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.