Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Generali Fond realit

Úplný název: Fond realit, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

0%

0.9937

Hodnota podílového listu
k 31.12.2019

Generali Fond realit investuje primárně do nemovitostí v České republice a Evropské unii. Investice realizuje formou pořízení účastí v nemovitostních společnostech, v hlavním městě Praze a dále ve významných regionálních městech České republiky. Fond se zaměřuje na investice do bytových domů, obchodních center, administrativních budov, pozemků a dalších nemovitostí. Bližší informace o investiční strategii a rizicích investování jsou uvedeny ve statutu fondu Generali Fond realit.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu realit?

  • Vydělávejte na příjmech z pronájmů a dlouhodobém růstu tržní hodnoty nemovitostí
  • Očekávaný roční výnos 2,5–3 %
  • Šetřete čas a peníze spojené s nákupem vlastní nemovitosti, její správou a hledáním nájemníků
  • Fond se nespoléhá na jedinou nemovitost a rozkládá riziko investicemi do více realitních projektů
  • Doporučená minimální investice je 10 000 Kč
  • S osvobozením od daně - díky dodržení tzv. daňového testu bude váš výnos osvobozen od daně z příjmů (platí pro fyzickou osobu - daňového rezidenta ČR při době trvání investice nejméně 3 roky).
Úplný název fondu: Fond realit, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond realit
Zaměření fondu: speciální fond nemovitostí
Datum založení: 3. 10. 2019
Zahájení prodeje: 15. 10. 2019
Depozitář: Komerční banka, a.s.
Číslo bankovního účtu: 115-9545140207/0100
Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008475928
Měna fondu: CZK
Podkladové aktivum: primárně účasti v nemovitostních společnostech, nemovitosti
a dále finanční aktiva s cílem zhodnotit volné peněžní prostředky fondu
Průměrný očekávaný roční výnos fondu: 2,5–3 % p. a.
převážně z příjmů z nájmů, a dále možný kapitálový výnos růstu tržní hodnoty nemovitostí
Vstupní poplatek 1,5 %
Minimální hodnota investice: doporučená výše minimální investice do fondu je 10 000 Kč
Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 1,17 %
Manažerský poplatek*: 1 %
* Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).
Stanovení aktuální hodnoty PL: 1 x měsíčně

Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.