Generali Fond korporátních dluhopisů

Úplný název: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

0,07%

13.39

Hodnota podílového listu
k 16.01.2017

Generali Fond korporátních dluhopisů je vhodný pro méně konzervativní investory, kteří mohou uložit své volné finanční prostředky nejméně na dobu 3 let a hledají vyšší výnos, než jaký nabízí domácí trh dluhopisů. Portfolio fondu obsahuje kvalitní korporátní dluhopisy zejména ze zemí střední a východní Evropy, kde má skupina Generali silné analytické pokrytí. Měnové riziko je zde zajišťováno. Díky kreditnímu riziku je výše zhodnocení zpravidla vyšší než u státních dluhopisů. Citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb je nízká.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu korporátních dluhopisů?

 • Předpoklad vyšší výnosnosti

  Firemní dluhopisy mají obecně díky kreditnímu riziku vyšší požadovaný výnos, než je tomu u státních dluhopisů. Cílem je vyhledávat dluhopisy s nadprůměrným ziskovým potenciálem a přijatelnou mírou rizika. Krátkodobě však nelze vyloučit zvýšené kolísání fondu pod vlivem negativního sentimentu na kapitálových trzích.
 • Nízká citlivost na pohyb úrokových sazeb

  Fond je charakteristický tím, že do portfolia zařazuje dluhopisy s krátkou dobou do splatnosti. Díky prémii za kreditní riziko není nutné vyhledávat dluhopisy s delší dobou splatnosti a vyšším výnosem, u kterých je vyšší riziko kolísání cen díky pohybu tržních úrokových sazeb. 
 • Důkladná diverzifikace

  Fond pečlivě rozkládá své investice napříč regiony, sektory a emitenty. Portfolio fondu obsahuje minimálně 50 titulů. Tento přístup výrazně snižuje kreditní riziko celého portfolia.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Minimální hodnota investice: 10 EUR

Úplný název fondu: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Generali Fond korporátních dluhopisů
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 27.5.2009
Depozitář: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu:

IBAN:CZ67 2700 0000 0005 3495 0000

Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00B4362Q21
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 1%
Minimální hodnota investice: 10 EUR
Výstupní poplatek: 0 %
Manažerský poplatek*:

1,60 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Pro klienta nepředstavuje žádný další náklad, výše úplat je již započítána ve vyhlašovaných kurzech.

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.01.2017

Vlastní kapitál na podílový list 13,39 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,37 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -0,37 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -0,07 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 4,36 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,07 %
Výkonnost fondu za 3 roky 4,61 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 1,51 %
Výkonnost fondu za 5 let 26,32 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 4,78 %
Výkonnost fondu za rok 2016 3,48 %
Výkonnost fondu za rok 2015 6,51 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -4,93 %
Výkonnost fondu za rok 2013 4,93 %
Výkonnost fondu za rok 2012 16,02 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -0,1 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.