Investiční rezerva Generali

Investiční rezerva Generali

  • Efektivní investice na střednědobý horizont

  • Vhodná pro jednorázové i pravidelné investování

  • V případě nenadálých událostí bezplatně dostupnost finančních prostředků
    před uplynutím investičního horizontu

 Pro klienty, kteří:

  • preferují vyšší výnos
  • podstoupí omezené riziko
  • Rozložení do dluhopisových a smíšených fondů
  • Doporučený investiční horizont: 3 – 8 let

Investiční rezerva Generali

Měna investičního programu: CZK

Číslo účtu pro investice:  585950000/2700

Složení programu Výše investice
Generali Fond korporátních dluhopisů 70%
Generali Fond balancovaný konzervativní 30%

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.01.2017

Vlastní kapitál na podílový list 1,9363 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,94 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 0,52 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 1,05 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 5,74 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,52 %
Výkonnost fondu za 3 roky 5,13 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 1,68 %
Výkonnost fondu za 5 let 22,05 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 4,07 %
Výkonnost fondu za rok 2016 3,93 %
Výkonnost fondu za rok 2015 5,01 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -3,91 %

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.