Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Investiční rezerva Generali

Investiční rezerva Generali

  • Efektivní investice na střednědobý horizont

  • Vhodná pro jednorázové i pravidelné investování

  • V případě nenadálých událostí bezplatně dostupnost finančních prostředků
    před uplynutím investičního horizontu

 Pro klienty, kteří:

  • preferují vyšší výnos
  • podstoupí omezené riziko
  • Rozložení do dluhopisových a smíšených fondů
  • Doporučený investiční horizont: 3 – 8 let

Investiční rezerva Generali

Měna investičního programu: CZK

Číslo účtu pro investice:  585950000/2700

Složení programu Výše investice
Generali Fond korporátních dluhopisů 70%
Generali Fond balancovaný konzervativní 30%

Stav ke dni 28.07.2021

Výkonnost programu za 1 měsíc 0 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 0,88 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 1,52 %
Výkonnost programu za 12 měsíců 4,34 %
Výkonnost programu od začátku roku 1,74 %
Výkonnost programu za 3 roky 9,36 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. 3,03 %
Výkonnost programu za 5 let 10,24 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 1,97 %
Výkonnost programu za rok 2020 2,75 %
Výkonnost programu za rok 2019 5,63 %
Výkonnost programu za rok 2018 -1,93 %
Výkonnost programu za rok 2017 1,27 %
Výkonnost programu za rok 2016 3,93 %
Výkonnost programu za rok 2015 5,01 %
Výkonnost programu za rok 2014 -3,91 %
Výkonnost programu za rok 2013 3,39 %
Výkonnost programu za rok 2012 13,23 %
Výkonnost programu za rok 2011 -1,04 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.