Generali Fond východoevropských akcií

Úplný název: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0,09%

10.57

Hodnota podílového listu
k 19.01.2017

Generali Fond východoevropských akcií je určen dynamičtějším dlouhodobým investorům, kteří vyhledávají zajímavé příležitosti a chtějí profitovat z potenciálu vyššího hospodářského růstu a nízkého zadlužení rozvíjejících se ekonomik střední a východní Evropy, jejichž trhy však v některých případech mohou být pro běžného investora obtížněji přístupné či drahé. Zároveň však počítají s vyšším rizikem celého regionu a vyšší kolísavostí hodnoty jednotlivých firem. Fond investuje do perspektivních společností s významným postavením na trhu a podstupuje měnové riziko lokálních měn. Významně jsou v portfoliu zastoupeny především Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Turecko a Rusko.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu východoevropských akcií?

 • Vyšší dynamika hospodářského růstu

  Země střední a východní Evropy proti svým protějškům z rozvinutých zemí mají mnohem vyšší dynamiku růstu, což se promítá do lepšího ziskového potenciálu tamních firem.
 • Zázemí skupiny Generali – Skupina Generali má silné analytické pokrytí celého regionu střední a východní Evropy.

 • Možnost vyššího výnosu díky posilování lokálních měn 

  Konvergence regionu na ekonomickou úroveň západoevropských ekonomik zpravidla vede v dlouhém horizontu k posilování lokálních měn.
 • Ideální a levný způsob vstupu na trhy bývalého „ východního bloku“.

 • Diverzifikace portfolia 

  Investování do regionu střední a východní Evropy je vhodné i z pohledu diverzifikace vašeho portfolia.
 • Minimální hodnota investice: 10 EUR

Úplný název fondu: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Generali Fond východoevropských akcií (dříve Východoevropský akciový fond)
Zaměření fondu: akciový
Datum založení: 16.5.2011
Depozitář: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: IBAN: CZ55 2700 0000 0005 1385 0000
Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00B63XYJ47
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu od 0 - 3 999 EUR - 4 %
od 4 000 - 19 999 EUR - 3.5 %
od 20 000 - 39 999 EUR - 3 %
od 40 000 EUR a více - 2.50 %
Minimální hodnota investice: 10 EUR
Výstupní poplatek: 0 %
Manažerský poplatek*:

2, 30 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Pro klienta nepředstavuje žádný další náklad, výše úplat je již započítána ve vyhlašovaných kurzech.

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonost fondu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 19.01.2017

Vlastní kapitál na podílový list 10,57 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc 1,83 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 4,65 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 8,19 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 23,63 %
Výkonnost fondu od začátku roku 1,25 %
Výkonnost fondu za 3 roky 6,34 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 2,07 %
Výkonnost fondu za 5 let 9,42 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 1,82 %
Výkonnost fondu za rok 2016 11,18 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -3 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -3,01 %
Výkonnost fondu za rok 2013 -8,86 %
Výkonnost fondu za rok 2012 21,53 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.