Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Jsem klientem

Jak investovat v EUR

  1. Uzavřete novou Smlouvu o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů, která vám umožní investování do produktů v EUR. 

    Tuto Smlouvu můžete uzavřít:

    • u svého finančního poradce
    • na obchodních místech se zastoupením Generali Investments CEE
    • formulář Smlouvy si můžete vyplnit a vytisknout z našich webových stránek a spolu s ověřením veřejnou listinou o identifikaci zaslat na adresu: Generali Investments CEE, P.O. BOX 405, 660 05 Brno
  2. Zašlete peněžní prostředky na účet zvoleného Investičního programu nebo Fondu.