Jsem klientem

Jak investovat v EUR

 1. Uzavřete Dodatek ke Smlouvě o podmínkách vydávání a odkupování cenných papírů, který vám umožní investování do produktů v EUR.

  Dodatek můžete uzavřít:

  • u svého investičního zprostředkovatele
  • na obchodních místech se zastoupením Generali Investments CEE
  • formulář Dodatku ke smlouvě si můžete vyplnit a vytisknout z našich webových stránek a spolu s ověřením veřejnou listinou o identifikaci zaslat na adresu: Generali Investments CEE, P.O. BOX 405, 660 05 Brno
  • osobně v Klientském centru Generali Investments CEE na adrese Křenová 71, 602 00 Brno
 2. Zašlete peněžní prostředky na účet zvoleného Investičního programu nebo Fondu.