Abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek, používáme na stránce Generali Investments CEE soubory cookies. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, budete tyto cookies pro Váš komfortní pohyb na stránce využívat. Samozřejmě, můžete si nastavení cookies kdykoli upravit. Chcete vědět více o cookies?

Nezbytná Funkční Analytická Pokračovat

ZFPA Rezerva

Tento produkt již nelze nově sjednat.

ZFPA Rezerva

  • Efektivní investice na střednědobý horizont

  • Vhodná pro jednorázové i pravidelné investování

  • V případě nenadálých událostí bezplatně dostupnost finančních prostředků 
    před uplynutím investičního horizontu

 Pro klienty, kteří:

  • preferují vyšší výnos
  • podstoupí omezené riziko
  • Rozložení do dluhopisových a smíšených fondů
  • Doporučený investiční horizont: 3 – 8 let

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

ZFPA Rezerva

Měna investičního programu: CZK

Číslo účtu pro investice: 595550000/2700

Složení programu Výše investice
Generali Fond korporátních dluhopisů 80%
Generali Fond balancovaný konzervativní 20%

Stav ke dni 29.06.2022

Výkonnost programu za 1 měsíc -1,84 %
Výkonnost programu za 3 měsíce -3,26 %
Výkonnost programu za 6 měsíců -13 %
Výkonnost programu za 12 měsíců -14,78 %
Výkonnost programu od začátku roku -13,09 %
Výkonnost programu za 3 roky -9,55 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. -3,29 %
Výkonnost programu za 5 let -7,81 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. -1,61 %
Výkonnost programu za rok 2021 -0,53 %
Výkonnost programu za rok 2020 2,67 %
Výkonnost programu za rok 2019 5,3 %
Výkonnost programu za rok 2018 -1,78 %
Výkonnost programu za rok 2017 1,03 %
Výkonnost programu za rok 2016 3,83 %
Výkonnost programu za rok 2015 5,32 %
Výkonnost programu za rok 2014 -4,03 %
Výkonnost programu za rok 2013 3,41 %
Výkonnost programu za rok 2012 13,07 %
Výkonnost programu za rok 2011 -1,03 %
Výkonnost programu za rok 2010 7,7 %
Výkonnost programu za rok 2009 35,87 %
Výkonnost programu za rok 2008 -19,38 %
Výkonnost programu za rok 2007 -0,81 %
Výkonnost programu za rok 2006 2,71 %
Výkonnost programu za rok 2005 4,08 %
Výkonnost programu za rok 2004 4,18 %
Výkonnost programu za rok 2003 3,7 %
Výkonnost programu za rok 2002 3,47 %
Výkonnost programu za rok 2001 0,85 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.