Generali Fond východoevropských dluhopisů

Úplný název: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0,01%

260.21

Hodnota podílového listu
k 16.01.2017

Generali Fond východoevropských dluhopisů je vhodný pro zkušené investory, jejichž cílem je zvyšovat hodnotu svého kapitálu investováním do dluhových nástrojů rozvíjejících se trhů ve střední, východní a jihovýchodní Evropě a ve Společenství nezávislých států. Tito investoři jsou si vědomi potenciálního zhodnocení a rizik spojených s takovými typy investic, mimo jiné také výkyvů měnových kurzů. Tento fond je určen investorům, kteří počítají s investičním horizontem min. 5 let a jsou ochotni akceptovat riziko a volatilitu spojené s investováním do dluhových nástrojů rozvíjejících se trhů. Významně jsou v portfoliu zastoupeny především Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko a Turecko.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu východoevropských dluhopisů?

 • Potenciál vyšších výnosů dluhopisů 

  Dluhopisy v těchto zemích nabízí vyšší výnosy, než je tomu ve vyspělých zemích.
 • Zázemí skupiny Generali

  Skupina Generali má silné analytické pokrytí celého regionu střední a východní Evropy.
 • Možnost vyššího výnosu díky posilování lokálních měn

  Konvergence regionu na ekonomickou úroveň západoevropských ekonomik zpravidla vede v dlouhém horizontu k posilování lokálních měn.
 • Diverzifikace portfolia.

  Dluhopisy z tohoto regionu skýtají velice atraktivní výnosový potenciál a nacházejí se v jiném prostředí měnové politiky, což může vylepšit diverzifikaci vašeho osobního portfolia.
 • Minimální hodnota investice: 500 Kč

Úplný název fondu: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 26.2.2013
Depozitář: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: 553350000/2700
Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00B96J2076
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 1%
Minimální hodnota investice: 500 Kč
Výstupní poplatek: 0 %
Manažerský poplatek*:

 1,50 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Pro klienta nepředstavuje žádný další náklad, výše úplat je již započítána ve vyhlašovaných kurzech.

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.01.2017

Vlastní kapitál na podílový list 260,21 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,52 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -0,93 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 0,61 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 5,36 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,31 %
Výkonnost fondu za 3 roky 2,7 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0,89 %
Výkonnost fondu za 5 let 0 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0 %
Výkonnost fondu za rok 2016 4,01 %
Výkonnost fondu za rok 2015 5,01 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -6,19 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.