Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Investiční konto Generali

Na budoucnosti je nejlepší, že nikdy nevíte, co přinese. Ale také dopředu neuhodnete, kolik to bude stát. Proto je tady Investiční konto Generali - Generali Fond konzervativní s doprovodnými službami, díky němuž své peníze zhodnotíte a vytvoříte si příjemnou finanční rezervu na plánované nebo i nečekané výdaje. Určete si výši investice a vše ostatní nechte na nás.

Co vám Investiční konto Generali nabízí?

  • Vytvoření krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé finanční rezervy.

  • Možnost dosáhnout zajímavých výnosů na principu pravidelného investování v produktu PARTNER Invest Plus.

  • Možnost zhodnocení volných finančních prostředků v produktech Investiční rezerva Generali nebo Trend.

  • Přehled o všech provedených transakcích i dosaženém zhodnocení.

  • Nulové zdanění výnosů po 3 letech.

  • V případě potřeby peníze rychle k dispozici.

  • Pohodlný internetový přístup.

Investiční konto Generali vám umožní vyřešit hned několik potřeb najednou

  • Může vám zajímavě zhodnocovat dočasně volné krátkodobé prostředky.
  • Prostřednictvím pravidelného investování vám pomůže vytvářet dlouhodobou rezervu.

Jak Investiční konto Generali funguje?

Investiční konto Generali – Generali Fond konzervativní s doprovodnými službami může být zajímavým řešením pro ty, kteří chtějí mít svůj finanční majetek efektivně uspořádaný a pod kontrolou, chtějí mít možnost investovat své finanční prostředky do vysoce likvidního Generali Fondu konzervativního a mít tak možnost cenné papíry za krátkou dobu proměnit do finanční rezervy, plnit si své sny, hodlají zajistit sebe a své blízké do budoucna, nebo pro ty, kteří by rádi vydělali na možném zhodnocení.

Prostřednictvím Investičního konta Generali si můžete vytvářet krátkodobou finanční rezervu, takže z nemilých překvapení typu dosluhující pračky, opravy auta apod. si už nebudete muset dělat vrásky.

Pro dosažení vašich dlouhodobých plánů je zde produkt životního cyklu PARTNER Invest Plus, který přináší jednoduchý způsob, jak si vytvořit dlouhodobou finanční rezervu, zajistit si finanční svobodu, splnit si své sny. Ukáže vám, že i s běžnými příjmy můžete vydělat, že k velkým sumám se lze propracovat prostřednictvím částek menších. V případě produktu PARTNER Invest Plus si jen postačí určit, na jak dlouho a kolik chcete investovat. O vše ostatní se již PARTNER Invest Plus postará sám. Je tvořen několika na sebe navazujícími modelovými portfolii s předem daným složením a dobou trvání. Včas snižuje riziko tak, jak se blíží konec investičního horizontu, a uzamyká dosažené zhodnocení. S PARTNER Invest Plus lze investovat pohodlně, bez starostí.

Název produktu Investiční konto Generali
Číslo bankovního účtu pro platby 100251106/2700
Minimální doporučená výše zaslané částky 500 CZK
Inv. konto Generali

Poplatky

Uzavření Smlouvy o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů Investiční konto Generali je zdarma. Žádný poplatek vám nebudeme účtovat ani za vedení majetkového účtu, ani za jakékoli transakce s cennými papíry. Navíc neplatíte ani za zrušení majetkového účtu.

Bezpečí

Investiční konto Generali je marketingovým názvem pro Generali Fond konzevativní s doprovodnými službami, které maximalizují komfort použití tohoto produktu.

Investiční konto Generali je nejkonzervativnější produkt v naší nabídce a Generali Fond konzervativní je vhodný pro konzervativní investory s malými nebo žádnými zkušenostmi s investováním.

Generali Fond konzervativní investuje převážně do termínovaných vkladů u důvěryhodných bank, státních dluhopisů a do bonitních firemních dluhopisů. Má tak v portfoliu zastoupeny kvalitní konzervativní investice.

Výnosy 

Stav ke dni 20.10.2021

Vlastní kapitál na podílový list 1,3021 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,72 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -1,09 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -1,15 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -1,83 %
Výkonnost fondu od začátku roku -1,84 %
Výkonnost fondu za 3 roky 1,77 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0,59 %
Výkonnost fondu za 5 let 1,2 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0,24 %
Výkonnost fondu za 10 let 7,49 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 0,72 %
Výkonnost fondu za rok 2020 0,99 %
Výkonnost fondu za rok 2019 2,69 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -0,68 %
Výkonnost fondu za rok 2017 0,17 %
Výkonnost fondu za rok 2016 0,66 %
Výkonnost fondu za rok 2015 0,88 %
Výkonnost fondu za rok 2014 0,95 %
Výkonnost fondu za rok 2013 0,72 %
Výkonnost fondu za rok 2012 2,91 %
Výkonnost fondu za rok 2011 0,93 %
Výkonnost fondu za rok 2010 1,35 %
Výkonnost fondu za rok 2009 3,77 %
Výkonnost fondu za rok 2008 2,88 %
Výkonnost fondu za rok 2007 1,49 %
Výkonnost fondu za rok 2006 1,6 %
Výkonnost fondu za rok 2005 1,46 %
Výkonnost fondu za rok 2004 2,13 %
Výkonnost fondu za rok 2003 1,53 %
Výkonnost fondu za rok 2002 2,11 %
Výkonnost fondu za rok 2001 0 %

Kde lze Investiční konto Generali získat

Získání Investičního konta Generali je velmi jednoduché. Postačí vyplnit tento jednoduchý formulář - bude vás kontaktovat vyškolený obchodní zástupce, který vás provede veškerými formalitami a pomůže vám nastavit parametry produktu tak, aby bylo pro vás co nejvýhodnější.

Pro rychlejší zpracování můžete do poznámky uvést "Investiční konto Generali".

Kontaktní formulář

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.