Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

OK Invest

Tento produkt již nelze nově sjednat.

OK Invest přináší jednoduchý způsob, jak si vytvořit dlouhodobou finanční rezervu, zajistit si finanční nezávislost, splnit si své sny. Ukáže vám, že i s běžnými příjmy můžete investováním vydělat a že k velkým sumám se lze propracovat prostřednictvím částek menších.

Je to snadné. V případně programu OK Invest si jen postačí určit

 • na jak dlouho
 • a kolik chcete investovat.

O vše ostatní se již OK Invest postará sám.

Výhody OK Invest

 • dlouhodobá rezerva pro vaši finanční svobodu

 • pohodlné investování bez starostí

 • minimální investice již od 500 Kč měsíčně

 • po ukončení možnost jednorázového výběru nebo výplaty pravidelné renty

 • online přístup prostřednictvím internetu 24 hodin denně

Investovat můžete

 • pravidelně menšími částkami (od 500 Kč),
 • jednorázově na začátku (min. 500 Kč),
 • mimořádnými platbami v celém průběhu.

Záleží jen na vás.

OK Invest
Vaše investice pro život

Splnění
vašich snů

 • Fáze 1

  40 - 11 let
 • Fáze 2

  10 - 7 let
 • Fáze 3

  6 - 5 let
 • Fáze 4

  4 - 3 let
 • Fáze 5

  2 - 1 let

Základní údaje

Název produktu OK Invest
Číslo bankovního účtu platby

502350000/2700

Variabilní symbol platby uveden v potvrzení o založení produktu
Minimální hodnota investice 500 Kč

Ceník

1. vstupní poplatek Investičního programu
- v % z objemu investované částky
Fáze 1Fáze 2Fáze 3Fáze 4Fáze 5
40 - 11 let10-7 let6-5 let4-3 roky2 - 1 rok
0 - 99 999 Kč 4,00% 3,70% 2,30% 1,25% 0,50%
100 000 - 499 999 Kč 3,70% 3,41% 2,09% 1,10% 0,40%
500 000 - 999 999 Kč 3,30% 3,03% 1,83% 0,93% 0,30%
1 000 000 - 2 499 999 Kč 3,00% 2,75% 1,65% 0,83% 0,25%
2 500 000 Kč a více 2,50% 2,29% 1,37% 0,68% 0,20%
2. Výstupní poplatek 0% 0% 0% 0% 0%

Na jakých principech OK Invest pracuje

Je tvořen pěti na sebe navazujícími modelovými portfolii (fázemi) s předem daným složením a dobou trvání. V každé fázi je zastoupen jiný podíl akciových a dluhopisových fondů. Doba trvání jednotlivých fází se postupně zkracuje tak, jak v portfoliu roste podíl konzervativních instrumentů.

Složení jednotlivých fází se mění v závislosti na investičním horizontu. Vaše investice jsou postupně automaticky přesouvány z akciových do konzervativnějších investičních strategií. OK Invest zde vychází z portfoliové struktury investičních programů Generali Investments CEE. Vaše investice je zařazena do příslušné fáze na základě vámi stanovené doby investování (investičního horizontu). Po skončení této fáze se automaticky přesouvá do fáze následující. Vaše portfolio je navíc každoročně upravováno do správných investičních poměrů tak, aby maximalizovalo svůj přínos při nižší míře rizika - je rebalancováno.

Každoročně dochází uvnitř aktuální fáze k rebalancování složení podílových fondů do základního nastavení. Při přechodu mezi jednotlivými fázemi dochází k úpravě složení konzervativních a dynamických fondů s tím, že ke konci doby trvání celého produktu se podíl konzervativních fondů zvyšuje až na 100 %. Tento princip zvaný "investiční brzda" směřuje k tomu, aby ke konci doby trvání produktu již hodnota majetku nepodléhala vysoké volatilitě, která je vlastní dynamickým fondům. Cílem je dosáhnout zhodnocení v průběhu dlouhodobého investování do dynamických fondů s uchováním získané hodnoty majetku v závěru doby trvání programu OK Invest.

Složení portfolia

Typ fázePočet letAkciové fondy*Generali Fond balancovaný konzervativníGenerali Fond korporátních dluhopisůGenerali Fond konzervativní
Fáze 1 - AIP 40 – 11 100%      
Fáze 2 - DIP 10 –7 65% 25% 10%  
Fáze 3 - VIP 6 – 5 35% 15% 30% 20%
Fáze 4 - KVIP 4 – 3 20%   45% 35%
Fáze 5 - KIP 2 – 1     50% 50%

AIP - Akciový investiční program, DIP - Dynamický investiční program, VIP - Vyvážený investiční program, KVIP - Konzervativně vyvážený investiční program, KIP - Konzervativní investiční program

* Generali Fond globálních značek, Generali Fond nových ekonomik, Generali Fond ropy a energetiky, Generali Fond farmacie a biotechnologie, Generali Fond zlatý, Generali Fond nemovitostních akcií, Generali Fond živé planety

Složení investičních instrumentů - jednotlivé podílové fondy

 FKNFKDFBK(FSM)FGZFNEFREFFBFZLFNAFŽP
Fáze 1 - - - 25% 10% 10% 15% 15% 15% 10%
Fáze 2 - 10% 25% 15% 5% 10% 10% 5% 20% -
Fáze 3 20% 30% 15% 10% - 5% 5% 5% 10% -
Fáze 4 35% 45% - 10% - - - - 10% -
Fáze 5 50% 50% - - - - - - - -

FKN - Generali Fond konzervativní, FKD - Generali Fond korporátních dluhopisů, FBK(FSM) - Generali Fond balancovaný konzervativní (dříve Smíšený fond),

FGZ - Generali Fond globálních značek, FNE - Generali Fond nových ekonomik, FRE - Generali Fond ropy a energetiky,

FFB - Generali Fond farmacie a biotechnologie, FZL - Generali Fond zlatý, FNA - Generali Fond nemovitostních akcií, FŽP - Generali Fond živé planety

Je pro vás 100 % v akciích příliš? Sami si zvolte fázi, ve které chcete začít.

Pokud se vám počáteční fáze, do které by měla Vaše investice s ohledem na stanovený investiční horizont připadnout, jeví jako příliš riziková, můžete si sami určit, do které fáze chcete svou investici umístit. Délka trvání počáteční fáze se tak prodlouží. Ostatní fáze zůstanou z hlediska své doby trvání i složení zachovány.

Jste zvyklí si své portfolio sestavovat sami? OK Invest vám umožní i to.

Máte možnost přetvořit si svůj produkt plně k obrazu svému. Můžete si sami určit, které fáze chcete do produktu zahrnout, jak dlouho každá z nich potrvá a jakou investiční strategii bude mít. Každá následující fáze však musí být s nižším rizikem (riziko klesá od Fáze 1 k Fázi 5).

Konkrétní podobu produktu OK Invest v jednotlivých obměnách standardního nastavení naleznete v sekci "OK Invest v příkladech".

Změnit sny ve skutečnost není drahé.

Vstupní poplatek Investičního programu se odvíjí od výše investované částky a fáze, ve které investujete. Pokud si stanovíte cílovou investovanou částku, pak si předplatíte poplatek dle aktuální fáze a až do překonání této částky už neplatíte žádné další vstupní poplatky Investičního programu. Do této částky pak můžete investovat pravidelnými částkami i jednorázovými vklady. Cílovou investovanou částku si můžete kdykoli zvýšit, poplatek zaplatíte jen z rozdílu. Pokud si cílovou investovanou částku předem nenavýšíte, investice přesahující její výši budou zpoplatněny jako jednorázové platby.

Fáze 1 – Akciový investiční program

Stav ke dni 21.09.2023

Výkonnost programu za 1 měsíc 0,42 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 0,79 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 5,45 %
Výkonnost programu za 12 měsíců 15,05 %
Výkonnost programu od začátku roku 7,77 %
Výkonnost programu za 3 roky 24,94 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. 7,7 %
Výkonnost programu za 5 let 26,85 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 4,87 %
Výkonnost programu za rok 2022 -7,45 %
Výkonnost programu za rok 2021 12,36 %
Výkonnost programu za rok 2020 5,5 %
Výkonnost programu za rok 2019 19,65 %
Výkonnost programu za rok 2018 -8,83 %
Výkonnost programu za rok 2017 11,06 %
Výkonnost programu za rok 2016 4,01 %
Výkonnost programu za rok 2015 -2,8 %
Výkonnost programu za rok 2014 5,43 %
Výkonnost programu za rok 2013 9,21 %
Výkonnost programu za rok 2012 8,86 %
Výkonnost programu za rok 2011 -9,82 %
Výkonnost programu za rok 2010 10,67 %
Výkonnost programu za rok 2009 21,74 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Fáze 2 – Dynamický investiční program

Stav ke dni 21.09.2023

Výkonnost programu za 1 měsíc 0,89 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 2,23 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 6,04 %
Výkonnost programu za 12 měsíců 13,98 %
Výkonnost programu od začátku roku 8,18 %
Výkonnost programu za 3 roky 16,59 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. 5,25 %
Výkonnost programu za 5 let 15,85 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 2,99 %
Výkonnost programu za rok 2022 -8,5 %
Výkonnost programu za rok 2021 9,14 %
Výkonnost programu za rok 2020 1,39 %
Výkonnost programu za rok 2019 13,7 %
Výkonnost programu za rok 2018 -6,07 %
Výkonnost programu za rok 2017 7,09 %
Výkonnost programu za rok 2016 4,07 %
Výkonnost programu za rok 2015 0,78 %
Výkonnost programu za rok 2014 2,07 %
Výkonnost programu za rok 2013 7,81 %
Výkonnost programu za rok 2012 12,08 %
Výkonnost programu za rok 2011 -6,48 %
Výkonnost programu za rok 2010 8,12 %
Výkonnost programu za rok 2009 24,62 %
Výkonnost programu za rok 2008 -31,61 %
Výkonnost programu za rok 2007 -0,81 %
Výkonnost programu za rok 2006 5,31 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Fáze 3 - Vyvážený investiční program

Stav ke dni 21.09.2023

Výkonnost programu za 1 měsíc 0,82 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 2,05 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 4,93 %
Výkonnost programu za 12 měsíců 11,49 %
Výkonnost programu od začátku roku 7,15 %
Výkonnost programu za 3 roky 7,68 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. 2,5 %
Výkonnost programu za 5 let 11,03 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 2,12 %
Výkonnost programu za rok 2022 -7,32 %
Výkonnost programu za rok 2021 3,93 %
Výkonnost programu za rok 2020 2,13 %
Výkonnost programu za rok 2019 9,05 %
Výkonnost programu za rok 2018 -3,65 %
Výkonnost programu za rok 2017 3,67 %
Výkonnost programu za rok 2016 3,47 %
Výkonnost programu za rok 2015 2,42 %
Výkonnost programu za rok 2014 -0,52 %
Výkonnost programu za rok 2013 4,54 %
Výkonnost programu za rok 2012 10,22 %
Výkonnost programu za rok 2011 -2,93 %
Výkonnost programu za rok 2010 7,21 %
Výkonnost programu za rok 2009 23,6 %
Výkonnost programu za rok 2008 -21,01 %
Výkonnost programu za rok 2007 -0,64 %
Výkonnost programu za rok 2006 3,19 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Fáze 4 - Konzervativně vyvážený investiční program

Stav ke dni 21.09.2023

Výkonnost programu za 1 měsíc 0,73 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 1,7 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 4,36 %
Výkonnost programu za 12 měsíců 9,82 %
Výkonnost programu od začátku roku 6,99 %
Výkonnost programu za 3 roky 2,91 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. 0,96 %
Výkonnost programu za 5 let 7,35 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 1,43 %
Výkonnost programu za rok 2022 -8,07 %
Výkonnost programu za rok 2021 1,6 %
Výkonnost programu za rok 2020 2,14 %
Výkonnost programu za rok 2019 6,98 %
Výkonnost programu za rok 2018 -2,64 %
Výkonnost programu za rok 2017 2,49 %
Výkonnost programu za rok 2016 3,08 %
Výkonnost programu za rok 2015 3,81 %
Výkonnost programu za rok 2014 -1,22 %
Výkonnost programu za rok 2013 4,31 %
Výkonnost programu za rok 2012 9,93 %
Výkonnost programu za rok 2011 -1,34 %
Výkonnost programu za rok 2010 6,56 %
Výkonnost programu za rok 2009 24,26 %
Výkonnost programu za rok 2008 -15,43 %
Výkonnost programu za rok 2007 -2,19 %
Výkonnost programu za rok 2006 2,75 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Fáze 5 - Konzervativní investiční program

Stav ke dni 21.09.2023

Výkonnost programu za 1 měsíc 0,72 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 1,94 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 3,61 %
Výkonnost programu za 12 měsíců 8,01 %
Výkonnost programu od začátku roku 5,41 %
Výkonnost programu za 3 roky -0,43 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. -0,14 %
Výkonnost programu za 5 let 4,84 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 0,95 %
Výkonnost programu za rok 2022 -4,72 %
Výkonnost programu za rok 2021 -1,68 %
Výkonnost programu za rok 2020 1,92 %
Výkonnost programu za rok 2019 3,89 %
Výkonnost programu za rok 2018 -1,16 %
Výkonnost programu za rok 2017 0,41 %
Výkonnost programu za rok 2016 2,46 %
Výkonnost programu za rok 2015 3,85 %
Výkonnost programu za rok 2014 -2,21 %
Výkonnost programu za rok 2013 2,35 %
Výkonnost programu za rok 2012 8,58 %
Výkonnost programu za rok 2011 0,22 %
Výkonnost programu za rok 2010 5,3 %
Výkonnost programu za rok 2009 21,19 %
Výkonnost programu za rok 2008 -8,32 %
Výkonnost programu za rok 2007 -0,19 %
Výkonnost programu za rok 2006 1,79 %
Výkonnost programu za rok 2005 2,25 %
Výkonnost programu za rok 2004 3,12 %
Výkonnost programu za rok 2003 1,94 %
Výkonnost programu za rok 2002 5,83 %
Výkonnost programu za rok 2001 91,42 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Příklad 1: Předplacení cílové investované částky

Klient si nastavil tyto parametry:

 • standardní nastavení programu (počáteční fáze = Fáze 1)
 • doba investování: 30 let
 • cílová částka: 360 000 Kč (1 000 Kč/měsíc)

Výpočet vstupního poplatku:

 • Výše Vstupního poplatku Investičního programu: 3,7%
 • Výpočet Vstupního poplatku Investičního programu: 360 000 x 100 / 103,7 - 360 000 = 12 844 Kč

Příklad 2: Navýšení cílové investované částky

Klient se v průběhu trvání produktu rozhodl zvýšit měsíční platby na 2 000 Kč/měsíc. Pro tuto změnu se rozhodl v 7. roce před koncem programu (Fáze 2).

 • Původní cílová investovaná částka: 360 000 Kč
 • Navýšení cílové investované částky o: 1 000 x 12 x 7 = 84 000 Kč

Výpočet vstupního poplatku - z rozdílu:

 • Výše vstupního poplatku: 3,7 %
 • Výpočet vstupního poplatku: 84 000 x100 / 103,7 - 84 000 = 2 997 Kč

Poznámka: Pokud si klient cílovou investovanou částku předem nenavýší, investice přesahující její výši budou zpoplatněny jako jednorázové platby.

Příklad 3: Nastavení odlišné počáteční fáze

Klient se rozhodl investovat na dobu 30 let. Dle určeného investičního horizontu by byla investice zařazena do akciové Fáze 1. Toto složení portfolia se však klientovi jevilo jako příliš rizikové, proto si za počáteční fázi zvolil Fázi 2, kde jsou kromě akciových fondů zastoupeny rovněž fondy dluhopisové.

Fáze 2 bude tedy o příslušný počet let trvat déle. Ostatní fáze zůstanou zachovány.

OK Invest – nastavení odlišné počáteční fáze

OK InvestFáze 1Fáze 2Fáze 3Fáze 4Fáze 5
Standardní 30 – 11 let 10 – 7 let 6 – 5 let 4 – 3 roky 2 – 1 rok
S odlišnou počáteční fází - 30 – 7 let 6 – 5 let 4 – 3 roky 2 – 1 rok

Příklad 4: Individuální nastavení

Klient patří mezi zkušené investory, parametry svého produktu si chce nadefinovat sám.

Klient si nastavil tyto parametry:

 • doba investování: 30 let
 • do programu chce zahrnout pouze tyto fáze: Fáze 1, Fáze 2, Fáze 4
 • délku trvání jednotlivých fází si stanovil takto: Fáze 1 = 20 let, Fáze 2 = 5 let, Fáze 4 = 5 let

OK Invest – individuální nastavení

OK InvestFáze 1Fáze 2Fáze 3Fáze 4Fáze 5
Standardní 30 – 11 let 10 – 7 let 6 – 5 let 4 – 3 roky 2 – 1 rok
Individuální 30 – 10 let 9 – 5 let - 4 – 1 rok -

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.