Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

KASIČKA - pro děti

Chcete své dítko, vnoučka finančně zajistit do budoucna a usnadnit mu tak jeho start do života? Využijte výhod dětského investičního konta KASIČKA, které je určeno výhradně dětem. KASIČKU uzavíráte ve prospěch dítěte, takže nashromážděné prostředky získá v roce dosažení svých 18. narozenin přímo vaše ratolest.

Jak KASIČKA funguje?

Investiční konto KASIČKA funguje na základě principu pravidelného investování stále stejné částky. V KASIČCE se budou Vaše vložené prostředky průběžně rozkládat mezi více typů investic tak, aby výplata výnosů pro Vaše dítě byla co nejzajímavější díky rozložení prostředků mezi více investičních příležitostí. Prostředky budou průběžně ukládány zejména do akciových a dluhopisových fondů.

Vkládat do KASIČKY může dítěti kdokoli, smlouvu ke KASIČCE však musí ve prospěch dítěte uzavřít jeho zákonný zástupce - nejčastěji rodič. Investované prostředky si opravdu užije potomek, neboť manipulovat s jeho majetkem do doby zletilosti může zákonný zástupce pouze se souhlasem příslušného opatrovnického soudu. Informace o majetku v době nezletilosti budou poskytovány zákonnému zástupci. Při uzavření Smlouvy je potřeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. V případě, že zákonným zástupcem není rodič, ale opatrovník, pak musí být přiloženo rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka.

Kasička je produkt uzavíraný na celý počet let, končí v roce dosažení 18. let podílníka, nikoli přesně v den 18. narozenin. 

KASIČKA
Vyvážená varianta

Finanční zajištění
pro vaše dítě

 • Fáze 1

  18 - 13 let
 • Fáze 2

  12 - 9 let
 • Fáze 3

  8 - 6 let
 • Fáze 4

  5 - 3 let
 • Fáze 5

  2 - 1 let

KASIČKA
Dynamická varianta

Finanční zajištění
pro vaše dítě

 • Fáze 1

  18 - 11 let
 • Fáze 2

  10 - 6 let
 • Fáze 3

  5 - 1 rok

 

Základní údaje

Název produktu KASIČKA - dětské investiční konto
Číslo bankovního účtu pro platby

IBAN: CZ08 2700 0000 0005 3225 0000

SWIFT kód: BACXCZPP

Variabilní symbol platby rodné číslo dítěte
Minimální hodnota investice 10 EUR
Produkt lze založit na 5 - 18 let

Na jakých principech KASIČKA pracuje?

Je tvořena pěti (třemi - dle varianty) na sebe navazujícími modelovými portfolii (fázemi) s předem daným složením a dobou trvání. V každé fázi je zastoupen jiný podíl akciových a dluhopisových fondů v kombinaci s fondy peněžního trhu. Doba trvání jednotlivých fází se postupně zkracuje tak, jak v portfoliu roste podíl konzervativních instrumentů.

Složení jednotlivých fází se mění v závislosti na investičním horizontu. Investice jsou postupně automaticky přesouvány z akciových do konzervativnějších investičních strategií. KASIČKA zde vychází z portfoliové struktury investičních programů Generali Investments CEE. Vaše investice je zařazena do příslušné fáze na základě Vámi stanovené doby investování (investičního horizontu). Po skončení této fáze se automaticky přesouvá do fáze následující. Portfolio je navíc každoročně upravováno do správných investičních poměrů tak, aby maximalizovalo svůj přínos při nižší míře rizika - je rebalancováno.

VYVÁŽENÁ varianta – složení portfolia

Typ fázePočet letAkciové fondyGenerali Fond korporátních dluhopisůGenerali Prémiový konzervativní fond
Fáze 1 – DIP 18 – 13 100% - -
Fáze 2 – DVIP 12 – 9 75% 25% -
Fáze 3 – VIP 8 – 6 50% 25% 25%
Fáze 4 – KVIP 5 – 3 25% 45% 30%
Fáze 5 – KIP 2 – do ukončení produktu - 50% 50%

DIP – Dynamický investiční program, VIP – Dynamicko Vyvážený investiční program, KVIP – Konzervativně vyvážený investiční program, KIP – Konzervativní investiční program


DYNAMICKÁ varianta – složení portfolia

Typ fázePočet letAkciové fondyGenerali Fond korporátních dluhopisůGenerali Prémiový konzervativní fond
Fáze 1 – DIP 18 – 11 100% - -
Fáze 2 – DVIP 10 – 6 75% 25% -
Fáze 3 – VIP 5 – do ukončení produktu 50% 25% 25%

DIP – Dynamický investiční program, DVIP – Dynamicko vyvážený investiční program, VIP – Vyvážený investiční program


Složení investičních instrumentů – jednotlivé podílové fondy

 PKF-EURFKD-EURFSA-EURFNE-EURFKOM-EUR
Fáze 1 - - 25% 35% 40%
Fáze 2 - 25% 20% 25% 30%
Fáze 3 25% 25% 20% 10% 20%
Fáze 4 30% 45% 15% 10% -
Fáze 5 50% 50% - - -

PKF-EUR – Generali Prémiový konzervativní fond, FKD-EUR – Generali Fond korporátních dluhopisů, FSA-EUR– Generali Fond světových akcií, FNE-EUR – Generali Fond nových ekonomik, FKOM-EUR - Generali Fond balancovaný komoditní

Vstupní poplatek Investičního programu se odvíjí od výše cílové investované částky a doby, na kterou jste se rozhodli do KASIČKY investovat.

Stanovením cílové investované částky si předplatíte poplatek (dle aktuální fáze) a až do překonání této částky už neplatíte žádné další Vstupní poplatky Investičního programu. Do této částky pak můžete investovat pravidelnými částkami i jednorázovými vklady.

Cílovou investovanou částku si můžete kdykoli zvýšit, poplatek zaplatíte jen z rozdílu původní a nové cílové investované částky a to ve výši odpovídající aktuální fázi Kasičky. Pokud si cílovou investovanou částku předem nenavýšíte, investice přesahující její výši budou zpoplatněny jako jednorázové platby.

Fáze 1

Stav ke dni 21.09.2023

Výkonnost programu za 1 měsíc 1,21 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 1,01 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 5,27 %
Výkonnost programu za 12 měsíců 4 %
Výkonnost programu od začátku roku 1,96 %
Výkonnost programu za 3 roky 8,65 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. 2,81 %
Výkonnost programu za 5 let 7,3 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 1,42 %
Výkonnost programu za rok 2019 0 %
Výkonnost programu za rok 2018 0 %
Výkonnost programu za rok 2017 0 %
Výkonnost programu za rok 2016 0 %
Výkonnost programu za rok 2015 0 %
Výkonnost programu za rok 2014 0 %
Výkonnost programu za rok 2013 0 %
Výkonnost programu za rok 2012 0 %
Výkonnost programu za rok 2011 0 %
Výkonnost programu za rok 2010 12,14 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Fáze 2

Stav ke dni 21.09.2023

Výkonnost programu za 1 měsíc 1,1 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 1,24 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 4,63 %
Výkonnost programu za 12 měsíců 4,12 %
Výkonnost programu od začátku roku 2,27 %
Výkonnost programu za 3 roky 2,84 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. 0,94 %
Výkonnost programu za 5 let 3,63 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 0,72 %
Výkonnost programu za rok 2019 0 %
Výkonnost programu za rok 2018 0 %
Výkonnost programu za rok 2017 0 %
Výkonnost programu za rok 2016 0 %
Výkonnost programu za rok 2015 0 %
Výkonnost programu za rok 2014 0 %
Výkonnost programu za rok 2013 0 %
Výkonnost programu za rok 2012 0 %
Výkonnost programu za rok 2011 0 %
Výkonnost programu za rok 2010 10,16 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Fáze 3

Stav ke dni 21.09.2023

Výkonnost programu za 1 měsíc 0,96 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 1,35 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 4,01 %
Výkonnost programu za 12 měsíců 3,96 %
Výkonnost programu od začátku roku 2,57 %
Výkonnost programu za 3 roky 1,72 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. 0,57 %
Výkonnost programu za 5 let 3,82 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 0,75 %
Výkonnost programu za rok 2019 0 %
Výkonnost programu za rok 2018 0 %
Výkonnost programu za rok 2017 0 %
Výkonnost programu za rok 2016 0 %
Výkonnost programu za rok 2015 0 %
Výkonnost programu za rok 2014 0 %
Výkonnost programu za rok 2013 0 %
Výkonnost programu za rok 2012 0 %
Výkonnost programu za rok 2011 0 %
Výkonnost programu za rok 2010 6,84 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Fáze 4

Stav ke dni 21.09.2023

Výkonnost programu za 1 měsíc 0,16 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 0,26 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 3,03 %
Výkonnost programu za 12 měsíců 5,59 %
Výkonnost programu od začátku roku 4,35 %
Výkonnost programu za 3 roky -0,98 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. -0,33 %
Výkonnost programu za 5 let 0,62 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 0,12 %
Výkonnost programu za rok 2022 0 %
Výkonnost programu za rok 2021 0 %
Výkonnost programu za rok 2020 0 %
Výkonnost programu za rok 2019 0 %
Výkonnost programu za rok 2018 0 %
Výkonnost programu za rok 2017 0 %
Výkonnost programu za rok 2016 0 %
Výkonnost programu za rok 2015 0 %
Výkonnost programu za rok 2014 0 %
Výkonnost programu za rok 2013 0 %
Výkonnost programu za rok 2012 0 %
Výkonnost programu za rok 2011 0 %
Výkonnost programu za rok 2010 5,79 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Fáze 5

Stav ke dni 21.09.2023

Výkonnost programu za 1 měsíc 0,39 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 1,08 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 1,91 %
Výkonnost programu za 12 měsíců 3,39 %
Výkonnost programu od začátku roku 2,67 %
Výkonnost programu za 3 roky -6,68 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. -2,28 %
Výkonnost programu za 5 let -4,32 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. -0,88 %
Výkonnost programu za rok 2022 0 %
Výkonnost programu za rok 2021 0 %
Výkonnost programu za rok 2020 0 %
Výkonnost programu za rok 2019 0 %
Výkonnost programu za rok 2018 0 %
Výkonnost programu za rok 2017 0 %
Výkonnost programu za rok 2016 0 %
Výkonnost programu za rok 2015 0 %
Výkonnost programu za rok 2014 0 %
Výkonnost programu za rok 2013 0 %
Výkonnost programu za rok 2012 0 %
Výkonnost programu za rok 2011 0 %
Výkonnost programu za rok 2010 2,5 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Pro příklad si ukažme vývoj investic v kontu KASIČKA pro roční dítě a pravidelnou měsíční úložku 50 EUR.

Pravidelná měsíční úložka  50 EUR
Vložené prostředky do 18 let věku 10 200 EUR
Zhodnocené prostředky k 18. narozeninám 15 756 EUR*
Výše měsíčního stipendia po dobu 5 let 293 EUR měsíčně

*Očekávaný výnos v modelovém přípkladu je vypočítaný na základě dlouhodobých historických výnosů kapitálových trhů. Očekávaný výnos je vypočítán pro Dynamickou variantu a za předpokladu postupného splácení Vstupního poplatku Investičního programu. V modelovém příkladu je počítáno s modelovaným zhodnocením v případě akciových fondů 7 % ročně, v případě Generali Fondu korporátních dluhopisů 3,5 % ročně a v případě Generali Prémiového konzervativního fondu 1 % ročně.

 

Příklad 1: Předplacení cílové investované částky

Tatínek se rozhodl Péťovi, který má 1 rok, měsíčně do KASIČKY odkládat 50 EUR.

 • doba investování: 17 let (do Péťových 18 let)
 • cílová investovaná částka: 10 200 Kč (50 EUR měsíčně x 17 let)

Výpočet Vstupního poplatku Investičního programu: 3,70 % x 10 200 = 377,40 EUR

Příklad 2: Navýšení cílové investované částky

V Péťových 10 letech se rodiče rozhodli, že mu budou do KASIČKY odkládat více a zvýšili částku na 100 EUR/měsíc.

 • Změna nastala v 8. roce před ukončením KASIČKY, tedy ve Fázi 3.
 • Původní cílová částka: 10 200 EUR
 • Navýšení cílové částky o: 50 x 12 x 8 = 4 800 EUR

Výpočet vstupního poplatku Investičního programu: z rozdílu 4 800 EUR = 2,05 % x 4800 = 98,40 EUR

Poznámka: Pokud si cílovou investovanou částku předem nenavýšíte, investice přesahující její výši budou zpoplatněny jako jednorázové platby.

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.