Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Profil společnosti

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále též jako „Generali Investments CEE“ či „Společnost“) je investiční společností poskytující služby v oblasti kolektivního investování a správy aktiv. Na trhu působí od roku 1991 (dříve pod názvem ČP INVEST investiční společnost, a.s.) a  je jednou z největších investiční společností v České republice i celém regionu CEE s objemem aktiv pod správou v hodnotě 353 miliard Kč (údaj dle Asociace pro kapitálový trh ČR platný k 30.6.2023).

Generali Investments CEE nabízí komplexní produktovou nabídku a služby individuálním investorům i institucím, a to jak v oblasti kolektivního investování, tak v správy aktiv .Díky svému silnému analytickému zázemí může Společnost poskytovat profesionální služby v oblasti správy aktiv zejména municipalitám, nadacím a institucionálním investorům, mezi které patří převážně  pojišťovací a zajišťovací společnosti a penzijní fondy.

Základní nabídku individuálním investorům tvoří české podílové fondy Generali Investments CEE vedené v CZK a irské investiční fondy Generali Invest CEE plc nabízené v CZK a EUR. Nabídku přímých investic do investičních fondů doplňují produkty pravidelného investování, investiční programy a produkty životního cyklu.

Generali Investments CEE je součástí skupiny Generali, která byla založena v roce 1831 a je jedním z největších globálních poskytovatelů pojištění. Působí v 50 zemích a její celkový příjem pojistného v roce 2018 činil více než 66 miliard EUR. S téměř 71 000 zaměstnanci obsluhujícími 61 milionů zákazníků má skupina vedoucí pozici v západní Evropě a stále významnější zastoupení na trzích střední a východní Evropy i Asie. Ambicí Generali je být partnerem, který klienty doprovází po celý jejich život a který jim díky bezkonkurenční obchodní síti nabízí inovativní a personalizovaná řešení. V Rakousku, střední a východní Evropě působí skupina prostřednictvím Generali CEE Holdingu (se sídlem v Praze) ve 12 zemích. Patří tak mezi tři největší pojistitele v regionu.

Základní údaje

Název společnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Sídlo: Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4
Základní kapitál: 91 000 000 Kč
Aktiva pod správou: 353 mld. Kč (k 30. 6. 2023)
Založena: v roce 1991
Orgán dohledu: Česká národní banka
Členství: Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT ČR)
Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
IČ: 43 87 37 66
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1031
FATCA GIIN: GFYUYY.00069.ME.203

Historie a vývoj společnosti

Společnost působí na trhu kolektivního investování od r. 1991 a za dobu svého působení se stala předním správcem podílových fondů v České republice.

Historie v datech

  • 1991 - vznik společnosti pod názvem KIS a. s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny
  • 1994 - zakládající člen Unie investičních zprostředkovatelů ČR (nyní AKAT ČR)
  • 2001 - transformace uzavřených podílových fondů na otevřené, změna obchodního názvu na ČP INVEST investiční společnost, a. s.
  • 2006 - zahájen prodej podílových fondů na vybraných obchodních místech České pojišťovny
  • 2008 - společnost se stává součástí mezinárodní skupiny Generali PPF Holding B.V.
  • 2010 - zahájení distribuce EUR fondů Generali PPF Invest plc
  • 2010 - zahájení působení v oblasti fondů kvalifikovaných investorů
  • 2010 - správa Realitního uzavřeného investičního fondu
  • 2016 - fúze sloučení se společností Generali Investments CEE, a.s. a změna názvu nástupnické společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s. na Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Informace o existenci koncernu

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. je členem koncernu skupiny Generali řízeného společností Assicurazioni Generali S.p.A., se sídlem Piazza Duca degli Abruzzi 2, Terst, Italská republika, s plně splaceným základním kapitálem ve výši 1,576,052,047,00 EUR, DIČ: 00079760328, zapsanou v seznamu společností (Registro delle Imprese) Venezia Giulia, pod číslem 00079760328. 

Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond je členem koncernu skupiny Generali řízeného společností Assicurazioni Generali S.p.A., se sídlem Piazza Duca degli Abruzzi 2, Terst, Italská republika, s plně splaceným základním kapitálem ve výši 1,576,052,047,00 EUR, DIČ: 00079760328, zapsanou v seznamu společností (Registro delle Imprese) Venezia Giulia, pod číslem 00079760328.

Generali Invest CEE plc

Generali Invest CEE plc, jejímž obhospodařovatelem, investičním manažerem a výhradním distributorem je Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., je otevřenou investiční společností s variabilním kapitálem, registrovanou v Irsku jakožto instituce pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů v souladu s nařízeními UCITS.

Generali Invest CEE plc má strukturu zastřešujícího fondu s oddělenými závazky mezi jednotlivými dílčími podfondy. Základní nabídku tvoří 11 podfondů denominovaných v EUR, CZK a PLN s různými investičními strategiemi.

Základní údaje

Základní kapitál: 300 000 EUR
Aktiva pod správou: 352,9 mil. EUR (k 30.6. 2023)
Založena: v roce 2009
Orgán dohledu: Central Bank of Ireland
Administrátor: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES, SGSS (IRELAND) LIMITED
Depozitář:


SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A (DUBLIN BRANCH)

FATCA GIIN: GFYUYY.00072.ME.372