Generali Fond konzervativní

Úplný název: Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

0,08%

1.289

Hodnota podílového listu
k 16.01.2017

Generali Fond konzervativní je určen pro takové klienty, pro které je důležitá nízká míra rizika a větší jistota zhodnocení. Doporučovaný investiční horizont je minimálně 1 rok. Fond investuje převážně do termínovaných vkladů u důvěryhodných bank, státních dluhopisů a do bonitních firemních dluhopisů. Očekávaná míra zhodnocení by se měla pohybovat nad úrovní běžných bankovních spořicích produktů.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu konzervativního?

 • Potenciál vyššího zhodnocení než u bankovních produktů

  Fond obvykle překonává v krátkém období úroveň čistých výnosů z běžných účtů, termínovaných vkladů v bankách, apod.
 • Vstupní brána do oblasti investic

  Fond je vhodný pro přestup investic do ostatních podílových fondů. Je jedno, zda jde o jednorázové nebo pravidelné investice. Tyto pokyny lze zadávat 24 hodin denně, zároveň máte plnou flexibilitu a kontrolu nad svým portfoliem. 
 • Diverzifikace vašich prostředků

  Vaše úspory nemusí být pouze ve standardních depozitních produktech. Můžete investovat do tohoto fondu a své úspory tak efektivně rozložit a diverzifikovat.
 • Daňové osvobození

  Pokud jako fyzická osoba odprodáte podílový list fondu se ziskem až po třech letech od koupě, neplatíte z výnosu daň.
 • Dostupná finanční rezerva

  V případě potřeby budete mít finanční prostředky k dispozici obvykle do 5 pracovních dnů.
 • Nulové poplatky

  S vydáním cenných papírů ani odkupem cenných papírů tohoto fondu nejsou spojeny žádné poplatky.
 • Minimální investiční riziko

  Fond investuje převážně do bezpečných instrumentů jako jsou např. pokladniční poukázky a státní dluhopisy.
 • Minimální hodnota investice: 500 Kč

Úplný název fondu: Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond konzervativní 
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 11.10. 2001
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100251106/2700
Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008474145
Původní SIN: 770010000410
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 0 %
Minimální hodnota investice: 500 Kč
Výstupní poplatek: 0 %
Manažerský poplatek*:

0,2 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci.

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.01.2017

Vlastní kapitál na podílový list 1,289 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,41 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 0,19 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 0,59 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 1,04 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,26 %
Výkonnost fondu za 3 roky 2,72 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0,9 %
Výkonnost fondu za 5 let 6,45 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 1,26 %
Výkonnost fondu za rok 2016 0,66 %
Výkonnost fondu za rok 2015 0,88 %
Výkonnost fondu za rok 2014 0,95 %
Výkonnost fondu za rok 2013 0,72 %
Výkonnost fondu za rok 2012 2,91 %
Výkonnost fondu za rok 2011 0,93 %
Výkonnost fondu za rok 2010 1,35 %
Výkonnost fondu za rok 2009 3,88 %
Výkonnost fondu za rok 2008 2,77 %
Výkonnost fondu za rok 2007 1,49 %
Výkonnost fondu za rok 2006 1,62 %
Výkonnost fondu za rok 2005 1,46 %
Výkonnost fondu za rok 2004 2,13 %
Výkonnost fondu za rok 2003 1,88 %
Výkonnost fondu za rok 2002 1,63 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.