Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Generali Prémiový konzervativní fond

Úplný název: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0%

263.41

Hodnota podílového listu
k 26.04.2017

Generali Prémiový konzervativní fond je vhodný pro všechny klienty, kteří upřednostňují nižší riziko a jsou ochotni investovat své prostředky minimálně na období 1 roku. Fond investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů s nízkým rizikem kolísání ceny. Likvidní část majetku je investována do nástrojů peněžního trhu. Očekávaná míra zhodnocení se pohybuje nad úrovní spořicích účtů a termínových depozitních produktů. Fond je řízen aktivně.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Prémiového konzervativního fondu?

 • Potenciál vyššího zhodnocení než u bankovních produktů

  Fond obvykle překonává úroveň čistých výnosů z běžných účtů, termínovaných vkladů v bankách, apod.
 • Dostupná finanční rezerva

  V případě potřeby budete mít finanční prostředky k dispozici obvykle do pěti pracovních dnů.
 • Daňové osvobození

  Pokud jako fyzická osoba a rezident ČR odprodáte cenné papíry fondu až po třech letech od koupě, neplatíte z výnosu daň.
 • Diverzifikace vašich prostředků

  Vaše úspory nemusí být pouze ve standardních depozitních produktech. Můžete investovat do tohoto fondu a své úspory tak efektivně rozložit a diverzifikovat.
 • Minimální investiční riziko

  Fond investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů s nízkým rizikem kolísání ceny.
 • Minimální hodnota investice: 500 Kč

Úplný název fondu: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Generali Prémiový konzervativní fond
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 1.8.2013
Depozitář: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: 583250000/2700
Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00BC7GWH52
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu 1 %
Minimální hodnota investice: 500 Kč
Výstupní poplatek: 0 %
Manažerský poplatek*

 0,20 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Pro klienta nepředstavuje žádný další náklad, výše úplat je již započítána ve vyhlašovaných kurzech.

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 26.04.2017

Vlastní kapitál na podílový list 263,41 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,02 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -0,12 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -0,44 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 0,05 %
Výkonnost fondu od začátku roku -0,02 %
Výkonnost fondu za 3 roky 0,67 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0,22 %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2016 0,3 %
Výkonnost fondu za rok 2015 0,49 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -0,23 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.