Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Investiční programy v EUR

Investiční programy představují jednoduchý způsob, jak zhodnotit peníze bez zvláštních nároků na váš čas a znalosti. Stačí vědět, na jak dlouho potřebujete peníze uložit a jaký je váš postoj k investičnímu riziku. Podle toho je investovaná částka rozdělena do vybraných fondů. Tímto rozdělením riziko ještě dále klesá.

Výhody investičních programů

  • jednou částkou obsáhnete více fondů

  • finanční úspory 

  • další snížení rizika 

  • široké investiční možnosti

  • stálá informovanost o vaší investici prostřednictvím on-line náhledu 

Každá částka, investovaná formou programu, je rozdělována do určitých fondů podle přesně stanoveného poměru. Výběr fondů odpovídá charakteristice programu, bližší údaje najdete v popisech jednotlivých programů.

Konzervativní investiční program

Je připraven pro klienty, kteří preferují stabilnější, i když nižší výnosy, neradi podstupují riziko a nemají příliš čas sledovat své investice. Doporučujeme investiční horizont v délce 2 - 3 roky.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Měna investičního programu EUR
Číslo účtu pro investice (IBAN) CZ65 2700 0000 0005 9125 0000
Složení programu Výše investice
Generali Prémiový konzervativní fond 50%
Generali Fond korporátních dluhopisů       50%

Stav ke dni 25.05.2023

Výkonnost programu za 1 měsíc -0,13 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 0,35 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 1,36 %
Výkonnost programu za 12 měsíců 0,17 %
Výkonnost programu od začátku roku 1,14 %
Výkonnost programu za 3 roky -5,29 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. -1,79 %
Výkonnost programu za 5 let -6,21 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. -1,27 %
Výkonnost programu za rok 2022 0 %
Výkonnost programu za rok 2021 0 %
Výkonnost programu za rok 2020 0 %
Výkonnost programu za rok 2019 0 %
Výkonnost programu za rok 2018 0 %
Výkonnost programu za rok 2017 0 %
Výkonnost programu za rok 2016 0 %
Výkonnost programu za rok 2015 0 %
Výkonnost programu za rok 2014 0 %
Výkonnost programu za rok 2013 0 %
Výkonnost programu za rok 2012 0 %
Výkonnost programu za rok 2011 0 %
Výkonnost programu za rok 2010 2,5 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Vyvážený investiční program

Je určen investorům, kteří očekávají větší výnos při určitém omezeném rizku. Vaše investice bude rozložena rovnoměrně do fondů konzervativních, dluhopisových i akciových. Doporučujeme investiční horizont 3 - 5 let.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Měna investičního programu EUR
Číslo účtu pro investice (IBAN) CZ53 2700 0000 0005 4105 0000
Složení programu Výše investice
Generali Prémiový konzervativní fond 25%
Generali Fond korporátních dluhopisů 25%
Generali Fond světových akcií (dříve Fond globálních značek) 20%
Generali Fond ropy a energetiky 15%
Generali Fond nových ekonomik 10%
Generali Fond balancovaný komoditní 5%

Stav ke dni 25.05.2023

Výkonnost programu za 1 měsíc 0,7 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 3,46 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 2,66 %
Výkonnost programu za 12 měsíců -1,5 %
Výkonnost programu od začátku roku 1,17 %
Výkonnost programu za 3 roky 5,21 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. 1,71 %
Výkonnost programu za 5 let 1,67 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 0,33 %
Výkonnost programu za rok 2019 0 %
Výkonnost programu za rok 2018 0 %
Výkonnost programu za rok 2017 0 %
Výkonnost programu za rok 2016 0 %
Výkonnost programu za rok 2015 0 %
Výkonnost programu za rok 2014 0 %
Výkonnost programu za rok 2013 0 %
Výkonnost programu za rok 2012 0 %
Výkonnost programu za rok 2011 0 %
Výkonnost programu za rok 2010 6,84 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Dynamický investiční program

Byl vytvořen pro investory, jejichž prioritou je maximalizace výnosu. Tomuto cíli se podřizuje uložení prostředků na delší dobu - doporučujeme minimální investiční horizont 5 let a více, což snižuje míru rizika. Investice je umístěna především do akciových fondů.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Měna investičního programu EUR
Číslo účtu pro investice (IBAN) CZ93 2700 0000 0005 1115 0000
Složení programu Výše investice
Generali Fond světových akcií 25%
Generali Fond ropy a energetiky 25%
Generali Fond nových ekonomik 35%
Generali Fond komoditní 15%

Stav ke dni 25.05.2023

Výkonnost programu za 1 měsíc 1,59 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 5,6 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 3,69 %
Výkonnost programu za 12 měsíců -3,53 %
Výkonnost programu od začátku roku 0,94 %
Výkonnost programu za 3 roky 16,9 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. 5,34 %
Výkonnost programu za 5 let 3,76 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 0,74 %
Výkonnost programu za rok 2019 0 %
Výkonnost programu za rok 2018 0 %
Výkonnost programu za rok 2017 0 %
Výkonnost programu za rok 2016 0 %
Výkonnost programu za rok 2015 0 %
Výkonnost programu za rok 2014 0 %
Výkonnost programu za rok 2013 0 %
Výkonnost programu za rok 2012 0 %
Výkonnost programu za rok 2011 0 %
Výkonnost programu za rok 2010 12,14 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.