Infolinka

844 111 121

281 044 198

Kvalifikovaní pracovníci Klientského centra jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy z oblasti investování.

Na této lince si můžete:

  • vyžádat příslušné formuláře a prospekty
  • sjednat bezplatnou schůzku s odborným poradcem

Pokud máte uzavřenu Smlouvu o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papríů, můžete svůj majetkový účet - na základě zvolené služby - spravovat také telefonicky, tzn. že si můžete:

  • zjistit stav svého majetkového účtu
  • změnit nastavení služeb
  • provádět majetkové operace.

Pracovníkovi Klientského centra zadáte přístupové kódy, které jste obdrželi doporučenou poštou společně s Potvrzením o uzavřené smlouvě, a provedete požadované operace.

Provozní doba infolinky: pondělí - pátek od 8:00 do 18:00 hod.

Z jakékoli pevné telefonní stanice v ČR se Generali Investments CEE podílí na úhradě daného hovoru.