Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Můj INVESTOR Plus

Chytré investování ve vlnách

Jak Můj INVESTOR Plus funguje?

  • Klient jednorázově vloží částku do Generali Fondu korporátních dluhopisů.

  • Ve smlouvě si jednoduše zvolí variantu - vyváženou nebo dynamickou. Následně jsou automaticky nastaveny pravidelné přestupy do jednoho ze dvou aktivně řízených balancovaných fondů.

  • Pravidelným investováním si tak optimalizuje časování investice, rozkládá investiční riziko a zvyšuje šanci na vyšší výnos.

  • Investuje pohodlně a bez starostí.

  • Své peníze má v případě potřeby rychle k dispozici.

Varianty produktu

Vyvážená varianta

Dynamická varianta

Produkt Můj INVESTOR Plus

Měna produktu CZK
Číslo účtu pro investice 300250001/2700
Scénáře výkonnosti: MIP-CZK-V
MIIP-CZK-D

Vstupní poplatky

VariantaVyváženáDynamická
Zaslaná částka    
0 - 99 999 KČ 3.00% 4.00%
100 000 - 499 999 Kč 2.80% 3.70%
500 000 - 999 999 Kč 2.50% 3.30%
1 000 000 Kč a více 2.20% 3.00%

Produkt tvoří tyto investiční fondy:

Generali Fond korporátních dluhopisů (FKD-CZK)

Stav ke dni 23.03.2023

Vlastní kapitál na investiční akcii 277,21 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,19 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 1,99 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 5,37 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 4,09 %
Výkonnost fondu od začátku roku 2,05 %
Výkonnost fondu za 3 roky 0,73 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0,24 %
Výkonnost fondu za 5 let -1,11 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. -0,22 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2022 -8,83 %
Výkonnost fondu za rok 2021 -0,99 %
Výkonnost fondu za rok 2020 3,07 %
Výkonnost fondu za rok 2019 5,13 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -1,24 %
Výkonnost fondu za rok 2017 -0,12 %
Výkonnost fondu za rok 2016 3,16 %
Výkonnost fondu za rok 2015 5,55 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -2,51 %
Výkonnost fondu za rok 2013 2,13 %

Generali Prémiový vyvážený fond

Stav ke dni 23.03.2023

Vlastní kapitál na investiční akcii 302,3 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,53 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 3,42 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 8,28 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 1,53 %
Výkonnost fondu od začátku roku 3,33 %
Výkonnost fondu za 3 roky 15,06 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 4,79 %
Výkonnost fondu za 5 let 6,41 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 1,25 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2022 -11,73 %
Výkonnost fondu za rok 2021 2,84 %
Výkonnost fondu za rok 2020 5,32 %
Výkonnost fondu za rok 2019 9,94 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -3,67 %
Výkonnost fondu za rok 2017 2,92 %
Výkonnost fondu za rok 2016 3,89 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -1,42 %
Výkonnost fondu za rok 2014 0,14 %

Generali Fond balancovaný dynamický

Stav ke dni 23.03.2023

Vlastní kapitál na investiční akcii 316,06 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,27 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 3,15 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 8,54 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -3,05 %
Výkonnost fondu od začátku roku 3,27 %
Výkonnost fondu za 3 roky 19,39 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 6,09 %
Výkonnost fondu za 5 let 6,99 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 1,36 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2022 -13,86 %
Výkonnost fondu za rok 2021 6,61 %
Výkonnost fondu za rok 2020 3,95 %
Výkonnost fondu za rok 2019 12,7 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -6,41 %
Výkonnost fondu za rok 2017 6,52 %
Výkonnost fondu za rok 2016 5,7 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -3,56 %
Výkonnost fondu za rok 2014 2,27 %

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.