Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, budete využívat jen nezbytná cookies na stránce Generali Investments CEE. Pro dosažení co nejlepšího uživatelského zážitku doporučujeme povolit všechny typy cookies. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoli zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Nezbytná Funkční Analytická Pokračovat

Můj INVESTOR Plus

Chytré investování ve vlnách

Jak Můj INVESTOR Plus funguje?

  • Klient jednorázově vloží částku do Generali Fondu korporátních dluhopisů.

  • Ve smlouvě si jednoduše zvolí variantu - vyváženou nebo dynamickou. Následně jsou automaticky nastaveny pravidelné přestupy do jednoho ze dvou aktivně řízených balancovaných fondů.

  • Pravidelným investováním si tak optimalizuje časování investice, rozkládá investiční riziko a zvyšuje šanci na vyšší výnos.

  • Investuje pohodlně a bez starostí.

  • Své peníze má v případě potřeby rychle k dispozici.

Varianty produktu

Vyvážená varianta

Dynamická varianta

Produkt Můj INVESTOR Plus

Měna produktu CZK
Číslo účtu pro investice 300250001/2700

Vstupní poplatky

VariantaVyváženáDynamická
Zaslaná částka    
0 - 99 999 KČ 3.00% 4.00%
100 000 - 499 999 Kč 2.80% 3.70%
500 000 - 999 999 Kč 2.50% 3.30%
1 000 000 Kč a více 2.20% 3.00%

Produkt tvoří tyto investiční fondy:

Generali Fond korporátních dluhopisů (FKD-CZK)

Stav ke dni 30.09.2022

Vlastní kapitál na investiční akcii 261,47 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -1,4 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 0,54 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -2,15 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -14,26 %
Výkonnost fondu od začátku roku -12,24 %
Výkonnost fondu za 3 roky -9,64 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -3,32 %
Výkonnost fondu za 5 let -7,62 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. -1,57 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2021 -0,99 %
Výkonnost fondu za rok 2020 3,07 %
Výkonnost fondu za rok 2019 5,13 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -1,24 %
Výkonnost fondu za rok 2017 -0,12 %
Výkonnost fondu za rok 2016 3,16 %
Výkonnost fondu za rok 2015 5,55 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -2,51 %
Výkonnost fondu za rok 2013 2,13 %

Generali Prémiový vyvážený fond

Stav ke dni 30.09.2022

Vlastní kapitál na investiční akcii 275,32 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -3,57 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -1,58 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -8,18 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -18,33 %
Výkonnost fondu od začátku roku -16,93 %
Výkonnost fondu za 3 roky -7,64 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -2,62 %
Výkonnost fondu za 5 let -4,23 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. -0,86 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2021 2,84 %
Výkonnost fondu za rok 2020 5,32 %
Výkonnost fondu za rok 2019 9,94 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -3,67 %
Výkonnost fondu za rok 2017 2,92 %
Výkonnost fondu za rok 2016 3,89 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -1,42 %
Výkonnost fondu za rok 2014 0,14 %

Generali Fond balancovaný dynamický

Stav ke dni 30.09.2022

Vlastní kapitál na investiční akcii 287,33 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -5,03 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -4,37 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -12,87 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -19,53 %
Výkonnost fondu od začátku roku -19,13 %
Výkonnost fondu za 3 roky -6,68 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -2,28 %
Výkonnost fondu za 5 let -3,87 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. -0,79 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2021 6,61 %
Výkonnost fondu za rok 2020 3,95 %
Výkonnost fondu za rok 2019 12,7 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -6,41 %
Výkonnost fondu za rok 2017 6,52 %
Výkonnost fondu za rok 2016 5,7 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -3,56 %
Výkonnost fondu za rok 2014 2,27 %

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, nebo souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.