Generali Fond korporátních dluhopisů

Úplný název: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

0,09%

281.83

Hodnota podílového listu
k 16.01.2017

Generali Fond korporátních dluhopisů je vhodný pro méně konzervativní investory, kteří mohou uložit své volné finanční prostředky nejméně na dobu 3 let a hledají vyšší výnos, než jaký nabízí domácí trh dluhopisů. Portfolio fondu obsahuje kvalitní korporátní dluhopisy zejména ze zemí střední a východní Evropy, kde má skupina Generali silné analytické pokrytí. Měnové riziko je zde zajišťováno. Díky kreditnímu riziku je výše zhodnocení zpravidla vyšší než u státních dluhopisů. Citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb je nízká.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu korporátních dluhopisů?

 • Nízká citlivost na pohyb úrokových sazeb

  Fond je charakteristický tím, že do portfolia zařazuje dluhopisy s krátkou dobou do splatnosti. Díky prémii za kreditní riziko není nutné vyhledávat dluhopisy s delší dobou splatnosti s vyšším výnosem, u kterých však hrozí riziko vyššího kolísání díky pohybu tržních úrokových sazeb.
 • Předpoklad vyšší výnosnosti

  Firemní dluhopisy mají obecně díky kreditnímu riziku vyšší požadovaný výnos, než je tomu u státních dluhopisů. Cílem je vyhledávat dluhopisy s nadprůměrným ziskovým potenciálem a přijatelnou mírou rizika. Krátkodobě však nelze vyloučit zvýšené kolísání trhů.
 • Důkladná diverzifikace

  Fond pečlivě rozkládá své investice napříč regiony, sektory a emitenty. Portfolio fondu obsahuje přibližně 50 titulů. Tento přístup výrazně omezuje vliv kreditního rizika, které je spojeno s investicí do korporátních dluhopisů.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Minimální hodnota investice: 500 Kč

Úplný název fondu: Generali Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Generali Fond korporátních dluhopisů
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 1.8.2013
Depozitář: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: 593950000/2700
Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00BC7GWJ76
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek /Vstupní poplatek Investičního programu: 1%
Minimální hodnota investice: 500 Kč
Výstupní poplatek: 0 %
Manažerský poplatek*:

1,60 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Pro klienta nepředstavuje žádný další náklad, výše úplat je již započítána ve vyhlašovaných kurzech.

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.01.2017

Vlastní kapitál na podílový list 281,83 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,19 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -0,58 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -0,4 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 3,99 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,1 %
Výkonnost fondu za 3 roky 2,76 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0,91 %
Výkonnost fondu za 5 let 0 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0 %
Výkonnost fondu za rok 2016 3,16 %
Výkonnost fondu za rok 2015 5,55 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -2,51 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.