Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

ČP Konto

Tento produkt již nelze nově sjednat.

Na budoucnosti je nejlepší, že nikdy nevíte, co přinese. Ale také dopředu neuhodnete, kolik to bude stát. Proto je tady ČP Konto – Generali Fond konzervativní s doprovodnými službami, díky němuž své peníze zhodnotíte a vytvoříte si příjemnou finanční rezervu na plánované i nečekané výdaje. Určete si výši investice a všechno ostatní nechte na nás.

Co vám ČP Konto nabízí?

  • Vytvoření krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé finanční rezervy.

  • Možnost dosáhnout zajímavých výnosů na principu pravidelného investování v produktu PARTNER Invest Plus.

  • Možnost zhodnocení volných finančních prostředků v produktech ČP Rezerva nebo Trend.

  • Přehled o všech provedených transakcích i dosaženém zhodnocení.

  • Nulové zdanění výnosů po 3 letech.

  • V případě potřeby peníze rychle k dispozici.

  • Pohodlný internetový a telefonický přístup.

ČP Konto vám umožní vyřešit hned několik potřeb najednou

  • Může vám zajímavě zhodnocovat dočasně volné krátkodobé prostředky.
  • Prostřednictvím pravidelného investování vám pomůže vytvářet dlouhodobou rezervu.

Jak ČP Konto funguje?

ČP Konto – Generali Fond konzervativní s doprovodnými službami může být zajímavým řešením pro ty, kteří chtějí mít svůj finanční majetek efektivně uspořádaný a pod kontrolou, chtějí mít možnost investovat své finanční prostředky do vysoce likvidního Generali Fondu konzervativního a mít tak možnost cenné papíry za krátkou dobu proměnit do finanční rezervy, plnit si své sny, hodlají zajistit sebe a své blízké do budoucna, nebo pro ty, kteří by rádi vydělali na možném zhodnocení.

Prostřednictvím ČP Konta si můžete vytvářet krátkodobou finanční rezervu, takže z nemilých překvapení typu dosluhující pračky, opravy auta apod. si už nebudete muset dělat vrásky.

Pro dosažení vašich dlouhodobých plánů je zde produkt životního cyklu PARTNER Invest Plus, který přináší jednoduchý způsob, jak si vytvořit dlouhodobou finanční rezervu, zajistit si finanční svobodu, splnit si své sny. Ukáže vám, že i s běžnými příjmy můžete vydělat, že k velkým sumám se lze propracovat prostřednictvím částek menších. V případě produktu PARTNER Invest Plus si jen postačí určit, na jak dlouho a kolik chcete investovat. O vše ostatní se již PARTNER Invest Plus postará sám. Je tvořen několika na sebe navazujícími modelovými portfolii s předem daným složením a dobou trvání. Včas snižuje riziko tak, jak se blíží konec investičního horizontu, a uzamyká dosažené zhodnocení. S PARTNER Invest Plus lze investovat pohodlně, bez starostí.

Název produktu ČP Konto
Číslo bankovního účtu pro platby 572850000/2700
Minimální doporučená výše zaslané částky 500 CZK

Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CPKON&lang=cz&kid=yes

Investiční konto Generali

Poplatky

Uzavření Smlouvy o podmínkách vydávání a odkupování cenných papírů ČP Konto je zdarma. Žádný poplatek vám nebudeme účtovat ani za vedení majetkového účtu, ani za jakékoli transakce s cennými papíry. Navíc neplatíte ani za zrušení majetkového účtu.

Bezpečí

ČP Konto je marketingovým názvem pro Generali Fond konzevativní s doprovodnými službami, které maximalizují komfort použití tohoto produktu.

ČP Konto je nejkonzervativnější produkt v naší nabídce a Generali Fond konzervativní je vhodný pro konzervativní investory s malými nebo žádnými zkušenostmi s investováním.

Generali Fond konzervativní investuje převážně do termínovaných vkladů u důvěryhodných bank, státních dluhopisů  do bonitních firemních dluhopisů. Má tak v portfoliu zastoupeny kvalitní konzervativní investice.

Výnosy 

Stav ke dni 29.09.2023

Vlastní kapitál na podílový list 1,3659 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,19 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 1,25 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 2,65 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 6,34 %
Výkonnost fondu od začátku roku 4,35 %
Výkonnost fondu za 3 roky 3,02 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 1 %
Výkonnost fondu za 5 let 6,89 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 1,34 %
Výkonnost fondu za 10 let 9,28 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 0,89 %
Výkonnost fondu za rok 2022 1,23 %
Výkonnost fondu za rok 2021 -2,52 %
Výkonnost fondu za rok 2020 0,99 %
Výkonnost fondu za rok 2019 2,69 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -0,68 %
Výkonnost fondu za rok 2017 0,17 %
Výkonnost fondu za rok 2016 0,66 %
Výkonnost fondu za rok 2015 0,88 %
Výkonnost fondu za rok 2014 0,95 %
Výkonnost fondu za rok 2013 0,72 %
Výkonnost fondu za rok 2012 2,91 %
Výkonnost fondu za rok 2011 0,93 %
Výkonnost fondu za rok 2010 1,35 %
Výkonnost fondu za rok 2009 3,77 %
Výkonnost fondu za rok 2008 2,88 %
Výkonnost fondu za rok 2007 1,49 %
Výkonnost fondu za rok 2006 1,6 %
Výkonnost fondu za rok 2005 1,46 %
Výkonnost fondu za rok 2004 2,13 %
Výkonnost fondu za rok 2003 1,53 %
Výkonnost fondu za rok 2002 2,11 %
Výkonnost fondu za rok 2001 0 %

Kde lze ČP Konto získat

Získání ČP Konta je velmi jednoduché. Postačí vyplnit tento jednoduchý formulář - bude vás kontaktovat vyškolený obchodní zástupce, který vás provede veškerými formalitami a pomůže vám nastavit parametry produktu tak, aby bylo pro vás co nejvýhodnější.

Pro rychlejší zpracování můžete do poznámky uvést "ČP Konto".

Kontaktní formulář

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.