Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond silné koruny

Úplný název: Fond silné koruny, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

0,31%

1.056

Hodnota podílového listu
k 18.05.2023

Tento produkt již nelze založit.

Strategie Generali Fondu silné koruny využívá potenciál posilování české koruny vůči euru. Je určen pro investory, kteří mají alespoň základní znalosti a případně i zkušenosti z oblasti investování, požadují nízkou míru rizika a předpokládají, že dodrží dobu trvání fondu. Po uplynutí doby trvání fondu obdrží investoři zpět investovanou částkou navýšenou o dosažený výnos.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Komentář k výročí Generali Fondu silné koruny (7. června 2022)

Získejte výnos až 3 % ročně, celkem až 15 % za pět let

1. Investujete se zajištěním v podobě 100 % navrácení počáteční investice.
Zajištění platí při dodržení stanovené doby trvání fondu.
2. Máte dobrou šanci dosáhnout zajímavý výnos až 3 % ročně.
Ve fondu můžete získat výnosy v součtu až 15 % za 5 let. Pokud v žádném roce nebude tohoto výnosu dosaženo, obdržíte zpět investovanou částku.  
3. Podílíte se na úspěchu české ekonomiky a dlouhodobém trendu posilování koruny vůči euru. Koruna má posilovat vůči euru podle prognózy analytického týmu Generali Investments CEE i ČNB.

Zdroj dat: Prognóza ČNB z května 2019 (zveřejněná 2.5.2019)

Navíc investujete

 • S nulovými vstupními a výstupními poplatky

  Po celé akumulační období fondu (březen – květen 2019) investujete bez vstupních poplatků. Při dodržení stanovené doby trvání fondu pak nebudete platit ani žádný poplatek na výstupu.
 • S osvobozením od daně

  Díky dodržení tzv. daňového testu bude váš výnos osvobozen od daně z příjmů (platí pro fyzickou osobu - daňového rezidenta ČR při době trvání investice nejméně 3 roky).

Tři dobré ekonomické argumenty proč by měla fungovat investiční strategie tohoto fondu - předpoklad při založení fondu březen 2019

Očekáváme, že česká koruna bude dál dlouhodobě posilovat proti euru:

 • V ČR máme a budeme mít vyšší úrokové sazby než v Evropské unii

 • Máme vyšší produktivitu domácí ekonomiky

  doháníme západ Evropy díky pokračujícímu tzv. „konvergenčnímu“ efektu
 • Podle analytiků je kurz CZK/EUR podhodnocený

  silnější korunu aktuálně prognózuje v dalších letech také ČNB

Graf: Koruna dlouhodobě posiluje k euru – mimo jiné díky dobré výkonnosti domácí ekonomiky.
Data: 2000-2019.

Zdroj dat: Generali Investments CEE, Bloomberg

Celý název fondu: Fond silné koruny, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond silné koruny
Zaměření fondu: Smíšený - zajištěný
Datum založení: 26. 2. 2019
Začátek prodeje: 1. 3. 2019
Akumulační období*:

1. 3. 2019 - 31. 5. 2019 

*Akumulační období stanovuje svým rozhodnutím představenstvo Generali Investments CEE a je uvedeno v Oznámení o nabízení.

Ukončení fondu:

12. 6. 2024

Počáteční kurz (zafixovaný 3.6.2019):

25,825 CZK/EUR

Počáteční kurz -0,50 CZK:

25,325 CZK/EUR

Depozitář:

Komerční banka, a.s.

Bankovní účet: 115-6748380207/0100
Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008475837
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6

Měna fondu:

CZK

Vstupní poplatek:

po dobu Akumulačního období* 0 %

Výstupní poplatek:

po dobu Akumulačního období* 0 %
po ukončení Akumulačního období* 10 %

Minimální výše každé jedné investice:

30 000 CZK

 

Celková nákladovost (TER): 1,14 %

 

Z toho manažerský poplatek*:

1 %

* Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Investiční strategie

Do tohoto 100% zajištěného fondu investujete po dobu jeho trvání 5 let. Generali Fond silné koruny zafixoval první pracovní den po skončení akumulačního období dne 3. 6. 2019 svůj Počáteční kurz na úrovni 25,825 Kč za euro.

V případě, že bude Výroční kurz CZK/EUR* nižší o více než 0,50 CZK oproti Počátečnímu kurzu CZK/EUR (tedy česká koruna je silnější o více než 0,50 CZK), inkasuje fond výplatu ve výši 3,0 % (tři procenta) ze jmenovité hodnoty podílových listů fondu. Tyto jednotlivé roční výplaty inkasované do fondu jsou na sobě nezávislé a investor o ně již nemůže zpětně přijít. Nejlepší výsledek může dosáhnout až 115 %, tedy 100 % vloženého kapitálu + 3 % ročního výnosu po dobu 5 let. Pokud v žádném roce nebude tohoto výnosu dosaženo, obdržíte zpět investovanou částku.

Fond není zařazen do žádného z investičních programů a nelze pro něj nastavit program pravidelného investování. Fond nevyplácí výnosy průběžně, celý výnos je vyplacen při splatnosti fondu. Přečtěte si prosím rizikové upozornění na konci této stránky.

* Pojmy uváděné v tomto odstavci s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve Statutu fondu Generali Fond silné koruny.

Výkonnost fondu

Stav ke dni 18.05.2023

Vlastní kapitál na podílový list 1,056 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,57 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 1,74 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 4,14 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 8,26 %
Výkonnost fondu od začátku roku 3,02 %
Výkonnost fondu za 3 roky 1,78 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0,59 %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2022 4,98 %
Výkonnost fondu za rok 2021 -6,21 %
Výkonnost fondu za rok 2020 3,67 %
Výkonnost fondu za rok 2019 0,41 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. Fondu nejsou poskytnuty žádné záruky třetích osob za účelem ochrany podílníků. Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s investičními zprostředkovateli Generali Investments CEE.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.