Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, budete využívat jen nezbytná cookies na stránce Generali Investments CEE. Pro dosažení co nejlepšího uživatelského zážitku doporučujeme povolit všechny typy cookies. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoli zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Nezbytná Funkční Analytická Pokračovat

Generali Fond silné koruny

Úplný název: Fond silné koruny, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

0,29%

0.9956

Hodnota podílového listu
k 30.09.2022

Tento produkt již nelze založit.

Strategie Generali Fondu silné koruny využívá potenciál posilování české koruny vůči euru. Je určen pro investory, kteří mají alespoň základní znalosti a případně i zkušenosti z oblasti investování, požadují nízkou míru rizika a předpokládají, že dodrží dobu trvání fondu. Po uplynutí doby trvání fondu obdrží investoři zpět investovanou částkou navýšenou o dosažený výnos.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

SRI – souhrnný ukazatel rizik, který vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014.

Komentář k výročí Generali Fondu silné koruny (7. června 2022)

Získejte výnos až 3 % ročně, celkem až 15 % za pět let

1. Investujete se zajištěním v podobě 100 % navrácení počáteční investice.
Zajištění platí při dodržení stanovené doby trvání fondu.
2. Máte dobrou šanci dosáhnout zajímavý výnos až 3 % ročně.
Ve fondu můžete získat výnosy v součtu až 15 % za 5 let. Pokud v žádném roce nebude tohoto výnosu dosaženo, obdržíte zpět investovanou částku.  
3. Podílíte se na úspěchu české ekonomiky a dlouhodobém trendu posilování koruny vůči euru. Koruna má posilovat vůči euru podle prognózy analytického týmu Generali Investments CEE i ČNB.

Zdroj dat: Prognóza ČNB z května 2019 (zveřejněná 2.5.2019)

Navíc investujete

 • S nulovými vstupními a výstupními poplatky

  Po celé akumulační období fondu (březen – květen 2019) investujete bez vstupních poplatků. Při dodržení stanovené doby trvání fondu pak nebudete platit ani žádný poplatek na výstupu.
 • S osvobozením od daně

  Díky dodržení tzv. daňového testu bude váš výnos osvobozen od daně z příjmů (platí pro fyzickou osobu - daňového rezidenta ČR při době trvání investice nejméně 3 roky).

Tři dobré ekonomické argumenty proč by měla fungovat investiční strategie tohoto fondu - předpoklad při založení fondu březen 2019

Očekáváme, že česká koruna bude dál dlouhodobě posilovat proti euru:

 • V ČR máme a budeme mít vyšší úrokové sazby než v Evropské unii

 • Máme vyšší produktivitu domácí ekonomiky

  doháníme západ Evropy díky pokračujícímu tzv. „konvergenčnímu“ efektu
 • Podle analytiků je kurz CZK/EUR podhodnocený

  silnější korunu aktuálně prognózuje v dalších letech také ČNB

Graf: Koruna dlouhodobě posiluje k euru – mimo jiné díky dobré výkonnosti domácí ekonomiky.
Data: 2000-2019.

Zdroj dat: Generali Investments CEE, Bloomberg

Celý název fondu: Fond silné koruny, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond silné koruny
Zaměření fondu: Smíšený - zajištěný
Datum založení: 26. 2. 2019
Začátek prodeje: 1. 3. 2019
Akumulační období*:

1. 3. 2019 - 31. 5. 2019 

*Akumulační období stanovuje svým rozhodnutím představenstvo Generali Investments CEE a je uvedeno v Oznámení o nabízení.

Ukončení fondu:

12. 6. 2024

Počáteční kurz (zafixovaný 3.6.2019):

25,825 CZK/EUR

Počáteční kurz -0,50 CZK:

25,325 CZK/EUR

Depozitář:

Komerční banka, a.s.

Bankovní účet: 115-6748380207/0100
Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008475837
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6

Měna fondu:

CZK

Vstupní poplatek:

po dobu Akumulačního období* 0 %

Výstupní poplatek:

po dobu Akumulačního období* 0 %
po ukončení Akumulačního období* 10 %

Minimální výše každé jedné investice:

30 000 CZK

 

Celková nákladovost (TER):

1,09 %

 

Z toho manažerský poplatek*:

1 %

* Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Investiční strategie

Do tohoto 100% zajištěného fondu investujete po dobu jeho trvání 5 let. Generali Fond silné koruny zafixoval první pracovní den po skončení akumulačního období dne 3. 6. 2019 svůj Počáteční kurz na úrovni 25,825 Kč za euro.

V případě, že bude Výroční kurz CZK/EUR* nižší o více než 0,50 CZK oproti Počátečnímu kurzu CZK/EUR (tedy česká koruna je silnější o více než 0,50 CZK), inkasuje fond výplatu ve výši 3,0 % (tři procenta) ze jmenovité hodnoty podílových listů fondu. Tyto jednotlivé roční výplaty inkasované do fondu jsou na sobě nezávislé a investor o ně již nemůže zpětně přijít. Nejlepší výsledek může dosáhnout až 115 %, tedy 100 % vloženého kapitálu + 3 % ročního výnosu po dobu 5 let. Pokud v žádném roce nebude tohoto výnosu dosaženo, obdržíte zpět investovanou částku.

Fond není zařazen do žádného z investičních programů a nelze pro něj nastavit program pravidelného investování. Fond nevyplácí výnosy průběžně, celý výnos je vyplacen při splatnosti fondu. Přečtěte si prosím rizikové upozornění na konci této stránky.

* Pojmy uváděné v tomto odstavci s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve Statutu fondu Generali Fond silné koruny.

Výkonnost fondu

Stav ke dni 30.09.2022

Vlastní kapitál na podílový list 0,9956 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 1,26 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 2,86 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 1,2 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 0,07 %
Výkonnost fondu od začátku roku 1,97 %
Výkonnost fondu za 3 roky -1,33 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -0,45 %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2021 -6,21 %
Výkonnost fondu za rok 2020 3,67 %
Výkonnost fondu za rok 2019 0,41 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. Fondu nejsou poskytnuty žádné záruky třetích osob za účelem ochrany podílníků. Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s investičními zprostředkovateli Generali Investments CEE.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.