Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Fondy

 • Generali Fond konzervativní

  Konzervativní fond investující převážně do termínovaných vkladů důvěryhodných bank a velmi bonitních krátkodobých dluhopisů. Doporučovaný minimální investiční horizont 1 rok.
 • Generali Fond vyvážený dluhopisový

  Dluhopisový fond, který investuje do státních a korporátních dluhopisů. Cílem je dosažení výnosu nad úroveň střednědobých státních dluhopisů a termínovaných vkladů. Doporučovaný minimální investiční horizont jsou 3 roky.
 • Generali Fond korporátních dluhopisů

  Dluhopisový fond investující převážně do kvalitních firemních dluhopisů. Doporučovaný minimální investiční horizont jsou 3 roky.
 • Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída

  Dluhopisový fond investující převážně do kvalitních firemních dluhopisů. Vhodný pro klienty, kteří upřednostňují výplatu výnosu ve formě dividendy. Doporučovaný minimální investiční horizont jsou 3 roky.
 • Generali Fond východoevropských dluhopisů

  Dluhopisový fond, který investuje do dluhopisů zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy a Ruska v lokálních měnách. Doporučovaný minimální investiční horizont je 5 let.
 • Generali Fond balancovaný konzervativní

  Smíšený fond, který nabízí optimální konzervativní mix dluhopisů a akcií. Doporučovaný minimální investiční horizont je 5 let. Maximální váha akcií je 30 %.
 • Generali Prémiový konzervativní fond

  Fond investuje do krátkodobých korporátních a státních dluhopisů zejména v regionu CEE. Doporučovaný investiční horizont je minimálně 1 rok.
 • Generali Prémiový vyvážený fond

  Smíšený fond, který investuje do státních dluhopisů, korporátních dluhopisů a akcií. Akciová část portfolia v neutrální alokaci dosahuje 40 %. Váhy jednotlivých tříd aktiv se mění v závislosti na podmínkách kapitálového trhu. Doporučovaný minimální investiční horizont je 5 let.
 • Generali Prémiový dynamický fond

  Smíšený fond, který investuje převážně do akcií, dále do státních a korporátních dluhopisů a dalších alternativních aktiv. Akciová část portfolia v neutrální alokaci dosahuje cca 95 %. Váhy jednotlivých tříd aktiv se mění v závislosti na podmínkách kapitálového trhu. Doporučovaný minimální investiční horizont je 8 let.
 • Generali Fond balancovaný dynamický

  Smíšený fond, který je určen pro méně konzervativní klienty, kteří hodlají spojit výhody vyššího potenciálu akcií a stabilního výnosu dluhopisů, které snižují kolísání výkonnost fondu. Podíl akciové složky se pohybuje na úrovni 60 %. Doporučovaný minimální investiční horizont je 6 let.
 • Generali Fond globálních značek

  Akciový fond, který investuje do TOP 100 firem obchodovaných na akciových trzích, které vlastní nejbonitnější obchodní značky na světě. Doporučovaný minimální investiční horizont je 8 let.
 • Generali Fond udržitelného růstu

  Akciový fond, který investuje do odpovědně podnikajících společností, které svou čínností přispívají k ochraně klimatu i společnosti a z dlouhodobého hlediska vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj. Doporučovaný minimální investiční horizont je 8 let.
 • Generali Fond ropy a energetiky

  Akciový fond, který se zaměřuje na investice do energetiky. Jde zejména o výrobu elektrické energie, těžbu a zpracování ropy, uhlí či zemního plynu. Doporučovaný minimální investiční horizont je 8 let.
 • Generali Fond farmacie a biotechnologie

  Akciový fond investující do akcií firem působících v oblasti zdravotní péče, farmacie a biotechnologií. Doporučovaný minimální investiční horizont je 8 let.
 • Generali Fond zlatý

  Fond investuje většinu majetku do drahých kovů – zlata, stříbra a dalších drahých kovů. Cca 30 % portfolia je investováno především do akcií firem těžících zlato, které nezajišťují cenu své budoucí produkce. Doporučovaný minimální investiční horizont je 8 let.
 • Generali Fond nemovitostních akcií

  Fond investuje do akcií developerských firem a společností, které vlastní, pronajímají a spravují nemovitosti. Doporučovaný minimální investiční horizont je 8 let.
 • Generali Fond nových ekonomik

  Akciový fond, který se specializuje na investice do společností z rozvíjejících se ekonomik, především na země jako Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Korea. Doporučovaný minimální investiční horizont je 8 let.
 • Generali Fond východoevropských akcií

  Akciový fond, který investuje do společností operující především v zemích střední a východní Evropy, Rusku a Turecku v lokálních měnách. Doporučovaný minimální investiční horizont je 8 let.
 • Generali Fond živé planety

  Akciový fond, který se zaměřuje na akcie firem působících v oblastech, jako jsou např. zpracování a úprava vody, recyklace, biopotraviny, alternativní zdroje energie, nové materiály apod. Doporučovaný minimální investiční horizont je 8 let.

 • Generali Fond fondů vyvážený

  Fond fondů, jehož strategií je vyvážení rizika mezi konzervativními produkty a investicí do akciových a komoditních titulů. Doporučovaný minimální investiční horizont 5 let. Podíl dynamických investic činí cca 30 % portfolia.
 • Generali Fond fondů dynamický

  Fond fondů, který investuje především do akciových podílových fondů. Jejich podíl dosahuje přibližně 80 %. Doporučovaný minimální investiční horizont je 8 let.
 • Generali Fond balancovaný komoditní

  Fond investuje primárně do investičních cenných papírů, které odráží ceny komodit. Vhodný doplněk ke klasickým třídám aktiv jako jsou akcie a dluhopisy. Doporučovaný minimální investiční horizont je 8 let.


Další články v této rubrice

KOMENTÁŘ - HDP ČR, zpřesněné údaje, 3Q 2022

/makroekonomicke-komentare/komentar-hdp-cr-zpresnene-udaje-3q-2022.html 02.12.2022

Zpřesněné údaje o výkonu HDP za letošní třetí čtvrtletí hlásí o něco mírnější mezičtvrtletní pokles české ekonomiky, než signalizoval předběžný odhad prezentovaný počátkem listopadu. Zpřesněná a detailní statistika HDP reportuje pro třetí čtvrtletí pokles 0,2 % mezičtvrtletně a růst 1,7 % meziročně, což je v případě mezičtvrtletního výkonu ekonomiky výsledek o 0,2 procentního bodu lepší, než činil předběžný odhad.