Generali Prémiový konzervativní fond

Úplný název: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0,09%

11.25

Hodnota podílového listu
k 19.01.2017

Generali Prémiový konzervativní fond je vhodný pro všechny klienty, kteří upřednostňují nižší riziko a jsou ochotni investovat své prostředky minimálně na období 1 roku. Fond investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů s nízkým rizikem kolísání ceny. Likvidní část majetku je investována do nástrojů peněžního trhu. Očekávaná míra zhodnocení se pohybuje nad úrovní spořicích účtů a termínových depozitních produktů. Fond je řízen aktivně.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Prémiového konzervativního fondu?

 • Potenciál vyššího zhodnocení než u bankovních produktů

  Fond obvykle překonává úroveň čistých výnosů z běžných účtů, termínovaných vkladů v bankách, apod.
 • Dostupná finanční rezerva

  V případě potřeby budete mít finanční prostředky k dispozici obvykle do pěti pracovních dnů.
 • Diverzifikace vašich prostředků

  Vaše úspory nemusí být pouze ve standardních depozitních produktech. Můžete investovat do tohoto fondu a své úspory tak efektivně rozložit a diverzifikovat.
 • Daňové osvobození

  Pokud jako fyzická osoba odprodáte podílový list fondu až po třech letech od koupě, neplatíte z výnosu daň.
 • Minimální investiční riziko

  Fond investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů s nízkým rizikem kolísání ceny.
 • Minimální hodnota investice: 10 EURÚplný název fondu:

 

Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc

Marketingové označení fondu: Generali Prémiový konzervativní fond (dříve Konzervativní fond)
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 27.5.2009
Depozitář: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: IBAN:CZ15 2700 0000 0005 1465 0000
Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00B4361325
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu 1%
Minimální hodnota investice: 10 EUR
Výstupní poplatek: 0 %
Manažerský poplatek*:

0,20 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Pro klienta nepředstavuje žádný další náklad, výše úplat je již započítána ve vyhlašovaných kurzech.

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 19.01.2017

Vlastní kapitál na podílový list 11,25 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,09 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -0,18 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 0,09 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 0,81 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,09 %
Výkonnost fondu za 3 roky 2,46 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0,81 %
Výkonnost fondu za 5 let 11,39 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 2,18 %
Výkonnost fondu za rok 2016 0,63 %
Výkonnost fondu za rok 2015 1,36 %
Výkonnost fondu za rok 2014 0,55 %
Výkonnost fondu za rok 2013 2,91 %
Výkonnost fondu za rok 2012 5,86 %
Výkonnost fondu za rok 2011 0,6 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.