Trend 3

  • Jednoduchá volba doby trvání

  • Daňově efektivní přestup mezi fázemi produktu

  • Díky diverzifikovaným balancovaným fondům vyvážený poměr možného rizika a potenciálního výnosu

  • Investiční brzda

Tento produkt životního cyklu si poradí s jakoukoliv jednorázovou investicí

Máte k dispozici volné finanční prostředky? Trend 3 se vám o ně postará. Jedná se o produkt životního cyklu složený z 3 na sebe navazujících fází. Během následujících 3 let bude vaše investice umístěna až ve třech fondech. Vaše investice jsou postupně automaticky přesouvány do konzervativnějších investičních strategií.

Pokud máte již uzavřenou rámcovou smlouvu s Generali Investments CEE, postačí zaslat finanční prostředky na číslo účtu a tím si produkt snadno založíte. V opačném případě si můžete uzavřít rámcovou smlouvu a následně zaslat finanční prostředky na bankovní účet.

Nevyhovuje vám tříletý investiční horizont? Zkuste naše další produkty Trend 5, Trend 8.

Trend schéma

Název produktu Trend 3
Měna produktu CZK
Doba trvání produktu 3 roky
Číslo bankovního účtu pro investice

594750000/2700

Variabilní symbol platby rodné číslo / IČ / NID
Minimální výše investice 10 000 Kč
Vstupní poplatek Investičního programu 3 %
Výstupní poplatek 0 %

Na jakých principech Trend 3 pracuje?

Je tvořen třemi na sebe navazujícími modelovými portfolii (fázemi) s předem daným složením. Každá fáze trvá jeden rok a je v ní zastoupen jiný podíl tří Generali Investments CEE fondů:

Vaše investice jsou postupně automaticky přesouvány do konzervativnějších investičních strategií. Po skončení aktuální fáze se automaticky přesouvají do fáze následující.

Při přechodu mezi jednotlivými fázemi dochází k úpravě složení konzervativních a dynamických fondů s tím, že ke konci doby trvání celého produktu se podíl konzervativních fondů zvyšuje až na 100 %. Tento princip zvaný "investiční brzda" směřuje k tomu, aby ke konci doby trvání produktu již hodnota majetku nepodléhala vysoké volatilitě, která je vlastní dynamickým fondům.

Výkonnost produktu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 01.12.2016

Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,46 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -0,67 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 0,48 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 1,04 %
Výkonnost fondu od začátku roku 1,83 %
Výkonnost fondu za 3 roky 0 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0 %
Výkonnost fondu za 5 let 0 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0 %
Výkonnost fondu za rok 2015 2,54 %
 

Aktuální hodnoty majetku ke dni 01.12.2016

Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,48 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -0,66 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 0,4 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 1,06 %
Výkonnost fondu od začátku roku 1,77 %
Výkonnost fondu za 3 roky 0 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0 %
Výkonnost fondu za 5 let 0 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0 %
Výkonnost fondu za rok 2015 2,77 %
 

Aktuální hodnoty majetku ke dni 01.12.2016

Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,5 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -0,65 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 0,32 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 1,08 %
Výkonnost fondu od začátku roku 1,71 %
Výkonnost fondu za 3 roky 3,61 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 1,19 %
Výkonnost fondu za 5 let 0 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0 %
Výkonnost fondu za rok 2015 3,01 %
 

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.