Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Dětské investiční konto KASIČKA

Chcete své dítko, vnoučka finančně zajistit do budoucna a usnadnit mu tak jeho start do života? Využijte výhod dětského investičního konta KASIČKA, které je určeno výhradně dětem. KASIČKU uzavíráte ve prospěch dítěte, takže nashromážděné prostředky získá v roce dosažení svých 18. narozenin přímo vaše ratolest.

Vyplácené částky mohou být překvapivě vysoké, přestože budete odkládat relativně nízkou sumu. O výnos se totiž postarají kapitálové trhy. Čím dříve začnete vkládat prostředky do KASIČKY, tím méně musíte měsíčně ukládat, a o to více může vaše dítě získat.

Při ukončení KASIČKY v roce dosažení dospělosti získá váš potomek mimo zhodnocených prostředků i mimořádný bonus až 10 000 Kč.

Co dá KASIČKA vašemu dítěti?

Pravidelná měsíční investice

Kasička


Vložené prostředky

Dosažené zhodnocení

Jednorázový bonus

Výplata pravidelného měsíčního stipendia od 18 let

Způsob a formu vyplacení si stanovuje váš potomek  po dosažení zletilosti a může si je nechat vyplatit:

 • měsíčně, formou pravidelného stipendia, nebo
 • zůstanou v KASIČCE k dispozici pro libovolné použití.

Vkládat do KASIČKY může kdokoli (např. dědeček nebo babička), smlouvu ke KASIČCE však musí ve prospěch dítěte uzavřít jeho zákonný zástupce - nejčastěji rodič.

Mimořádný bonus

Věk dítěte při založení KASIČKYJednorázový bonus k 18. narozeninám
0-2 roky 3x měsíční úložka (max. 10 000 Kč)
3-5 let 2x měsíční úložka (max. 10 000 Kč)
6-8 let 1x měsíční úložka (max. 10 000 Kč)

Jak KASIČKA funguje?

Investiční konto KASIČKA funguje na základě principu pravidelného investování stále stejné částky. V KASIČCE se budou Vaše vložené prostředky průběžně rozkládat mezi více typů investic tak, aby výplata výnosů pro Vaše dítě byla co nejzajímavější díky rozložení prostředků mezi více investičních příležitostí. Prostředky budou průběžně ukládány zejména do akciových a dluhopisových fondů.

Vkládat do KASIČKY může dítěti kdokoli, smlouvu ke KASIČCE však musí ve prospěch dítěte uzavřít jeho zákonný zástupce - nejčastěji rodič. Investované prostředky si opravdu užije potomek, neboť manipulovat s jeho majetkem do doby zletilosti může zákonný zástupce pouze se souhlasem příslušného opatrovnického soudu. Informace o majetku v době nezletilosti budou poskytovány zákonnému zástupci. Při uzavření smlouvy je potřeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. V případě, že zákonným zástupcem není rodič, ale opatrovník, pak musí být přiloženo rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka.

Kasička je produkt uzavíraný na celý počet let, končí v roce dosažení 18. let podílníka, nikoli přesně v den 18. narozenin. Mimořádný bonus je ze strany společnosti Generali Investments CEE vložen do Kasičky ke dni ukončení poslední fáze produktu v roce dosažení 18.let.

KASIČKA
Vyvážená varianta

Finanční zajištění
pro vaše dítě

 • Fáze 1

  18 - 13 let
 • Fáze 2

  12 - 9 let
 • Fáze 3

  8 - 6 let
 • Fáze 4

  5 - 3 let
 • Fáze 5

  2 - 1 let

KASIČKA
Dynamická varianta

Finanční zajištění
pro vaše dítě

 • Fáze 1

  18 - 11 let
 • Fáze 2

  10 - 6 let
 • Fáze 3

  5 - 1 rok

 

Základní údaje

Název produktu KASIČKA - dětské investiční konto
Číslo bankovního účtu pro platby 502350000/2700
Variabilní symbol platby rodné číslo dítěte
Minimální hodnota investice 500,00 Kč
Produkt lze založit na 5 - 18 let

Na jakých principech KASIČKA pracuje?

Je tvořena pěti (třemi - dle varianty) na sebe navazujícími modelovými portfolii (fázemi) s předem daným složením a dobou trvání. V každé fázi je zastoupen jiný podíl akciových a dluhopisových fondů v kombinaci s fondy peněžního trhu. Doba trvání jednotlivých fází se postupně zkracuje tak, jak v portfoliu roste podíl konzervativních instrumentů.

Složení jednotlivých fází se mění v závislosti na investičním horizontu. Investice jsou postupně automaticky přesouvány z akciových do konzervativnějších investičních strategií. KASIČKA zde vychází z portfoliové struktury investičních programů Generali Investments CEE. Vaše investice je zařazena do příslušné fáze na základě Vámi stanovené doby investování (investičního horizontu). Po skončení této fáze se automaticky přesouvá do fáze následující. Portfolio je navíc každoročně upravováno do správných investičních poměrů tak, aby maximalizovalo svůj přínos při nižší míře rizika - je rebalancováno.

VYVÁŽENÁ varianta – složení portfolia

Typ fázePočet letAkciové fondy*Generali Fond balancovaný konzervativní (dříve Smíšený fond)Generali Fond korporátních dluhopisůGenerali Fond konzervativní
Fáze 1 – AIP 18 – 13 100%   - -
Fáze 2 – DIP 12 – 9 65% 25% 10% -
Fáze 3 – VIP 8 – 6 35% 15% 30% 20%
Fáze 4 – KVIP 5 – 3 20%   45% 35%
Fáze 5 – KIP 2 – do ukončení produktu -   50% 50%

AIP – Akciový investiční program, DIP – Dynamický investiční program, VIP – Vyvážený investiční program, KVIP – Konzervativně vyvážený investiční program, KIP – Konzervativní investiční program

*Generali Fond globálních značek, Generali Fond nových ekonomik, Generali Fond ropy a energetiky, Generali Fond farmacie a biotechnologie, Generali Fond zlatý, Generali Fond nemovitostních akcií, Generali Fond živé planety

DYNAMICKÁ varianta – složení portfolia

Typ fázePočet letAkciové fondy*Generali Fond balancovaný konzervativníGenerali Fond korporátních dluhopisůGenerali Fond konzervativní
Fáze 1 – AIP 18 – 11 100%   - -
Fáze 2 – DIP 10 – 6 65% 25% 10% -
Fáze 3 – VIP 5 – do ukončení produktu 35% 15% 30% 20%

AIP – Akciový investiční program, DIP – Dynamický investiční program, VIP – Vyvážený investiční program

*Generali Fond globálních značek, Generali Fond nových ekonomik, Generali Fond ropy a energetiky, Generali Fond farmacie a biotechnologie, Generali Fond zlatý, Generali Fond nemovitostních akcií, Generali Fond živé planety

Složení investičních instrumentů – jednotlivé podílové fondy

 FKNFKDFBK (FSM)FGZFNEFREFFBFZLFNAFŽP
Fáze 1 - - - 25% 10% 10% 15% 15% 15% 10%
Fáze 2 - 10% 25% 15% 5% 10% 10% 5% 20% -
Fáze 3 20% 30% 15% 10% - 5% 5% 5% 10% -
Fáze 4 35% 45% - 10% - - - - 10% -
Fáze 5 50% 50% - - - - - - - -

FKN – Generali Fond konzervativní, FKD – Generali Fond korporátních dluhopisů, FBK(FSM) – Generali Fond balancovaný konzervativní (dříve Smíšený fond), FGZ – Generali Fond globálních značek, FNE – Generali Fond nových ekonomik, FRE – Generali Fond ropného a energ. Průmyslu, FFB – Generali  Fond farmacie a biotechnologie, FZL – Generali Fond zlatý, FNA – Generali Fond nemovitostních akcií, FŽP – Generali Fond živé planety

Vstupní poplatek Investičního programu se odvíjí od výše investované částky a doby, na kterou jste se rozhodli do KASIČKY investovat.

Stanovením cílové částky si předplatíte poplatek (dle aktuální fáze) a až do překonání této částky už neplatíte žádné další vstupní poplatky Investičního programu. Do této částky pak můžete investovat pravidelnými částkami i jednorázovými vklady.

Cílovou částku si můžete kdykoli zvýšit, poplatek zaplatíte jen z rozdílu původní a nové cílové částky a to ve výši odpovídající aktuální fázi Kasičky. Pokud si cílovou částku předem nenavýšíte, investice přesahující její výši budou zpoplatněny jako jednorázové platby.

Fáze 1 – Akciový investiční program

Stav ke dni 21.09.2023

Výkonnost programu za 1 měsíc 0,42 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 0,79 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 5,45 %
Výkonnost programu za 12 měsíců 15,05 %
Výkonnost programu od začátku roku 7,77 %
Výkonnost programu za 3 roky 24,94 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. 7,7 %
Výkonnost programu za 5 let 26,85 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 4,87 %
Výkonnost programu za rok 2022 -7,45 %
Výkonnost programu za rok 2021 12,36 %
Výkonnost programu za rok 2020 5,5 %
Výkonnost programu za rok 2019 19,65 %
Výkonnost programu za rok 2018 -8,83 %
Výkonnost programu za rok 2017 11,06 %
Výkonnost programu za rok 2016 4,01 %
Výkonnost programu za rok 2015 -2,8 %
Výkonnost programu za rok 2014 5,43 %
Výkonnost programu za rok 2013 9,21 %
Výkonnost programu za rok 2012 8,86 %
Výkonnost programu za rok 2011 -9,82 %
Výkonnost programu za rok 2010 10,67 %
Výkonnost programu za rok 2009 21,74 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Fáze 2 – Dynamický investiční program

Stav ke dni 21.09.2023

Výkonnost programu za 1 měsíc 0,89 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 2,23 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 6,04 %
Výkonnost programu za 12 měsíců 13,98 %
Výkonnost programu od začátku roku 8,18 %
Výkonnost programu za 3 roky 16,59 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. 5,25 %
Výkonnost programu za 5 let 15,85 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 2,99 %
Výkonnost programu za rok 2022 -8,5 %
Výkonnost programu za rok 2021 9,14 %
Výkonnost programu za rok 2020 1,39 %
Výkonnost programu za rok 2019 13,7 %
Výkonnost programu za rok 2018 -6,07 %
Výkonnost programu za rok 2017 7,09 %
Výkonnost programu za rok 2016 4,07 %
Výkonnost programu za rok 2015 0,78 %
Výkonnost programu za rok 2014 2,07 %
Výkonnost programu za rok 2013 7,81 %
Výkonnost programu za rok 2012 12,08 %
Výkonnost programu za rok 2011 -6,48 %
Výkonnost programu za rok 2010 8,12 %
Výkonnost programu za rok 2009 24,62 %
Výkonnost programu za rok 2008 -31,61 %
Výkonnost programu za rok 2007 -0,81 %
Výkonnost programu za rok 2006 5,31 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Fáze 3 - Vyvážený investiční program

Stav ke dni 21.09.2023

Výkonnost programu za 1 měsíc 0,82 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 2,05 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 4,93 %
Výkonnost programu za 12 měsíců 11,49 %
Výkonnost programu od začátku roku 7,15 %
Výkonnost programu za 3 roky 7,68 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. 2,5 %
Výkonnost programu za 5 let 11,03 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 2,12 %
Výkonnost programu za rok 2022 -7,32 %
Výkonnost programu za rok 2021 3,93 %
Výkonnost programu za rok 2020 2,13 %
Výkonnost programu za rok 2019 9,05 %
Výkonnost programu za rok 2018 -3,65 %
Výkonnost programu za rok 2017 3,67 %
Výkonnost programu za rok 2016 3,47 %
Výkonnost programu za rok 2015 2,42 %
Výkonnost programu za rok 2014 -0,52 %
Výkonnost programu za rok 2013 4,54 %
Výkonnost programu za rok 2012 10,22 %
Výkonnost programu za rok 2011 -2,93 %
Výkonnost programu za rok 2010 7,21 %
Výkonnost programu za rok 2009 23,6 %
Výkonnost programu za rok 2008 -21,01 %
Výkonnost programu za rok 2007 -0,64 %
Výkonnost programu za rok 2006 3,19 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Fáze 4 - Konzervativně vyvážený investiční program

Stav ke dni 21.09.2023

Výkonnost programu za 1 měsíc 0,73 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 1,7 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 4,36 %
Výkonnost programu za 12 měsíců 9,82 %
Výkonnost programu od začátku roku 6,99 %
Výkonnost programu za 3 roky 2,91 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. 0,96 %
Výkonnost programu za 5 let 7,35 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 1,43 %
Výkonnost programu za rok 2022 -8,07 %
Výkonnost programu za rok 2021 1,6 %
Výkonnost programu za rok 2020 2,14 %
Výkonnost programu za rok 2019 6,98 %
Výkonnost programu za rok 2018 -2,64 %
Výkonnost programu za rok 2017 2,49 %
Výkonnost programu za rok 2016 3,08 %
Výkonnost programu za rok 2015 3,81 %
Výkonnost programu za rok 2014 -1,22 %
Výkonnost programu za rok 2013 4,31 %
Výkonnost programu za rok 2012 9,93 %
Výkonnost programu za rok 2011 -1,34 %
Výkonnost programu za rok 2010 6,56 %
Výkonnost programu za rok 2009 24,26 %
Výkonnost programu za rok 2008 -15,43 %
Výkonnost programu za rok 2007 -2,19 %
Výkonnost programu za rok 2006 2,75 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Fáze 5 - Konzervativní investiční program

Stav ke dni 21.09.2023

Výkonnost programu za 1 měsíc 0,72 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 1,94 %
Výkonnost programu za 6 měsíců 3,61 %
Výkonnost programu za 12 měsíců 8,01 %
Výkonnost programu od začátku roku 5,41 %
Výkonnost programu za 3 roky -0,43 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. -0,14 %
Výkonnost programu za 5 let 4,84 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 0,95 %
Výkonnost programu za rok 2022 -4,72 %
Výkonnost programu za rok 2021 -1,68 %
Výkonnost programu za rok 2020 1,92 %
Výkonnost programu za rok 2019 3,89 %
Výkonnost programu za rok 2018 -1,16 %
Výkonnost programu za rok 2017 0,41 %
Výkonnost programu za rok 2016 2,46 %
Výkonnost programu za rok 2015 3,85 %
Výkonnost programu za rok 2014 -2,21 %
Výkonnost programu za rok 2013 2,35 %
Výkonnost programu za rok 2012 8,58 %
Výkonnost programu za rok 2011 0,22 %
Výkonnost programu za rok 2010 5,3 %
Výkonnost programu za rok 2009 21,19 %
Výkonnost programu za rok 2008 -8,32 %
Výkonnost programu za rok 2007 -0,19 %
Výkonnost programu za rok 2006 1,79 %
Výkonnost programu za rok 2005 2,25 %
Výkonnost programu za rok 2004 3,12 %
Výkonnost programu za rok 2003 1,94 %
Výkonnost programu za rok 2002 5,83 %
Výkonnost programu za rok 2001 91,42 %

Výkonnost investičního programu je vypočítaná jako vážený průměr hodnot jednotlivých fondů a jejich procentuálního zastoupení v tomto investičním programu.

 

Pro příklad si ukažme vývoj investic v kontu KASIČKA pro roční dítě a pravidelnou měsíční úložku 1 000 Kč.

Pravidelná měsíční úložka 1 000 Kč
Vložené prostředky do 18 let věku 204 000 Kč
Zhodnocené prostředky k 18. narozeninám 348 855 Kč
Jednorázový bonus k 18. narozeninám 3 000 Kč
Výše měsíčního stipendia po dobu 5 let 6 253 Kč

Příklad 1: Výpočet vstupního poplatku Investičního programu

Tatínek se rozhodl Péťovi, který má 1 rok, měsíčně do KASIČKY odkládat 1000 Kč.

 • doba investování: 17 let (do Péťových 18 let)
 • cílová částka: 204 000 Kč (1 000 Kč měsíčně x 17 let)

Výpočet vstupního poplatku Investičního programu: příslušná sazba vstupního poplatku Investičního programu činí 3,70 %

a samotný výpočet poplatku probíhá tímto vzorcem (204 000 Kč/(100+3,7))* 3,7 = 7 278 Kč

Příklad 2: Navýšení cílové částky

V Péťových 10 letech se rodiče rozhodli, že mu budou do KASIČKY odkládat více a zvýšili částku na 2000 Kč/měsíc.

 • Změna nastala v 8. roce před ukončením KASIČKY, tedy ve Fázi 3.
 • Původní cílová částka: 204 000 Kč
 • Navýšení cílové částky o: 1 000 x 12 x 8 = 96 000 Kč

Výpočet vstupního poplatku Investičního programu: sazba vstupního poplatku Investičního programu ve fázi 3 pro tuto částku činí 2,3 % a samotná výše poplatku se spočítá dle vzorce (96 000 Kč/(100+2,3)) * 2,3% = 2 158 Kč

Poznámka: Pokud si cílovou částku předem nenavýšíte, investice přesahující její výši budou zpoplatněny jako jednorázové platby.

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.