Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Prémiové třídy fondů

 

Prémiové třídy fondů (tzv. P třídy) jsou určeny klientům, kteří mají záměr investovat v objemu od půl milionu, resp. od milionu korun. Zásadní výhodou Prémiových tříd je zvýhodněný poplatkový režim snižující náklady třídy fondu a zvyšující výnos investora.   

Proč Generali Investments CEE

Generali Investments CEE je dlouhodobě největším správcem aktiv v České republice a zároveň také jedním z největších správců v celém regionu střední a východní Evropy (CEE). Za přízeň našich klientů vděčíme důrazu na tradiční hodnoty a korektnímu osobnímu přístupu, i nabytým zkušenostem a kvalitě poskytovaných služeb.

Naše společnost má tým špičkových portfolio manažerů a propracované analytické zázemí, díky kterému můžeme poskytovat profesionální služby v oblasti správy aktiv. Zaměřujeme se především na oblast CEE.

Zároveň sdílíme analytickou podporu a zkušenosti se sesterskými společnostmi v Terstu, Paříži a Kolíně nad Rýnem a dále dlouhodobě spolupracujeme se společnostmi ve Varšavě, Budapešti a Lublani, a to jak na poli portfolio managementu, tak rovněž analýz i produktu.

Mezi aktiva, která spravujeme, patří např. majetek největší penzijní společnosti v ČR (Generali penzijní společnost, a.s.), či rezervy pojišťoven skupiny Generali v regionu CEE. Dále také obhospodařujeme aktiva zejména municipalit, nadací, či institucionálních investorů.

Díky odborným znalostem a zkušenostem našich 11 portfolio manažerů jsou oceňovány také naše fondy.

V 18. ročníku soutěže Zlatá koruna ocenila odborná porota Generali Fond globálních značek.

Generali Fond konzervativní a Generali Prémiový vyvážený fond obsadily bronzové příčky v Investici roku 2020.

Zodpovědnost 

  • průběžný monitoring a minimalizace tržních i procesních rizik
  • unikátní analytická expertiza
  • nezávislý risk management

Efektivita

  • osvědčená řešení, vysoká účinnost při jakémkoli objemu investic
  • jednoduchý proces zainvestování, minimální nároky na evidenci  
  • transparentní poplatková struktura

Výsledky

  • prokazatelná přidaná hodnota a zajímavé výnosy v relativním i absolutním vyjádření včetně srovnání s lokální konkurencí
  • důraz na stabilitu individuálních portfolií
  • dlouhodobé, podrobné a přehledné srovnání různých investičních strategií

 

Generali Investments CEE v číslech

190let

od založení
Generali pojišťovny

430mld.

objem majetku v CZK,
který spravujeme
v CEE zemích

120+tisíc

počet klientů
ve fondech Generali

 

Aktuální komentáře k vývoji finančních trhů 

Aktuality z finančních trhů: přehled webinářů s portfolio manažery

Zpravodaj z finančních trhů (třída P) -  září 2023

Aktuální nabídka Prémiových tříd

Generali Fond konzervativní – Třída P

Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída P

Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída P

Generali Fond globálních značek – Třída P

Generali Fond udržitelného růstu - Třída P

Generali Fond farmacie a biotechnologie - Třída P

Generali Fond zlatý - Třída P

Generali Fond živé planety - Třída P

Generali Fond ropy a energetiky - Třída P

Generali Fond krátkodobých investic – Třída P

Pro podrobnější informace kontaktujte svého obchodního zástupce, využijte naši klientskou linku  +420 281 044 198, nebo nám napište.

Napište nám