Generali Fond balancovaný dynamický

Úplný název: Balanced Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0,1%

288.32

Hodnota podílového listu
k 16.01.2017

Generali Fond balancovaný dynamický je určen pro méně konzervativní klienty, kteří hodlají spojit výhody vyššího potenciálního zhodnocení akcií a nižší volatility dluhopisové části portfolia. Portfolio fondu je rozloženo mezi akciovou a dluhopisovou část s tím, že podíl akcií dosahuje v neutrálním scénáři 60 %, přičemž cca 1/3 pochází z regionu emerging markets, zbytek tvoří výběr světových akcií. Dluhopisová složka se skládá z vyváženého mixu státních a korporátních dluhopisů, především z regionu střední a východní Evropy.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu  balancovaného dynamického?

 • Diverzifikace napříč hlavními třídy aktiv

  Díky optimální struktuře aktiv, tj. mixu konzervativních dluhopisů a akcií, nabízí fond vyvážený poměr mezi mírou rizika a očekávaným výnosem. Investice ve fondu jsou pečlivě rozdělené mezi různá odvětví, regiony a jednotlivé tituly, což dále snižuje celkové riziko.

 • Kvalifikovaný výběr investičních titulů

  Do portfolia se konkrétní tituly nakupují na základě analýzy kvalitativních parametrů (např. významné postavení na trhu, komparativní výhody oproti konkurenci) i kvantitativních parametrů (nadprůměrné hodnoty finančních ukazatelů v rámci sektoru a jejich stabilita v čase, příspěvek titulu k diverzifikaci portfolia, atd.).
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Jednoduchost

  Můžete čerpat ze všech silných stránek jednotlivých instrumentů širokého portfolia a nemusíte nepřetržitě sledovat aktuální situaci na trzích, zabývat se analýzami a následnými převody mezi akciemi, dluhopisy a nástroji peněžního trhu. Naši portfolio manažeři to udělají za vás.
 • Minimální hodnota investice: 500 Kč

Úplný název fondu: Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu Generali Fond balancovaný dynamický
Zaměření fondu: balancovaný
Datum založení: 3.12.2013
Depozitář: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: 574450000/2700
Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00BGLNMR04
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 0 - 99 999 kč - 3 %
100 000 - 499 999 kč - 2,60 %
500 000 - 999 999 kč - 2,20 %
1 000 000 kč a více - 1,80 %
Minimální hodnota investice: 500 Kč
Výstupní poplatek: 0 %
Manažerský poplatek*:

 2 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Pro klienta nepředstavuje žádný další náklad, výše úplat je již započítána ve vyhlašovaných kurzech.

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.01.2017

Vlastní kapitál na podílový list 288,32 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,85 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 2,69 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 3,98 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 13,39 %
Výkonnost fondu od začátku roku 1,04 %
Výkonnost fondu za 3 roky 4,92 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 1,61 %
Výkonnost fondu za 5 let 0 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0 %
Výkonnost fondu za rok 2016 5,7 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -3,56 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.