Trend 5

  • Jednoduchá volba doby trvání

  • Daňově efektivní přestup mezi fázemi produktu

  • Díky diverzifikovaným balancovaným fondům vyvážený poměr možného rizika a potenciálního výnosu

  • Investiční brzda

Tento produkt životního cyklu si poradí s jakoukoliv jednorázovou investicí

Máte k dispozici volné finanční prostředky? Trend 5 se vám o ně postará. Jedná se o produkt životního cyklu složený z 5 na sebe navazujících fází. Během následujících 5 let bude vaše investice umístěna až ve čtyřech fondech. Vaše investice jsou postupně automaticky přesouvány do konzervativnějších investičních strategií.

Pokud máte již uzavřenou rámcovou smlouvu s Generali Investments CEE postačí zaslat finanční prostředky na číslo účtu a tím si produkt snadno založíte. V opačném případě si můžete uzavřít rámcovou smlouvu a následně zaslat finanční prostředky na bankovní účet.

Nevyhovuje vám 5-letý investiční horizont? Zkuste naše další produkty Trend 3, Trend 8.

Trend schéma

Název produktu Trend 5
Měna produktu CZK
Doba trvání produktu 5 let
Číslo bankovního účtu pro investice 505850000/2700
Variabilní symbol platby rodné číslo / IČ / NID
Minimální výše investice 10 000 Kč
Vstupní poplatek Investičního programu  4 %
Výstupní poplatek 0 %

Na jakých principech Trend 5 pracuje?

Je tvořen pěti na sebe navazujícími modelovými portfolii (fázemi) s předem daným složením. Každá fáze trvá jeden rok a je v ní zastoupen jiný podíl čtyř fondů:

Vaše investice jsou postupně automaticky přesouvány do konzervativnějších investičních strategií. Po skončení aktuální fáze se automaticky přesouvají do fáze následující.

Při přechodu mezi jednotlivými fázemi dochází k úpravě složení konzervativních a dynamických fondů s tím, že ke konci doby trvání celého produktu se podíl konzervativních fondů zvyšuje až na 100 %. Tento princip zvaný "investiční brzda" směřuje k tomu, aby ke konci doby trvání produktu již hodnota majetku nepodléhala vysoké volatilitě, která je vlastní dynamickým fondům.

Výkonnost produktu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.01.2017

Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,32 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 0,3 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 0,74 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 5,2 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,38 %
Výkonnost fondu za 3 roky 2,38 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0,79 %
Výkonnost fondu za 5 let 0 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0 %
Výkonnost fondu za rok 2016 2,8 %
Výkonnost fondu za rok 2015 0,95 %
 

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.01.2017

Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,28 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 0,15 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 0,53 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 4,58 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,32 %
Výkonnost fondu za 3 roky 2,27 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0,75 %
Výkonnost fondu za 5 let 0 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0 %
Výkonnost fondu za rok 2016 2,59 %
Výkonnost fondu za rok 2015 1,40 %
 

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.01.2017

Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,15 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -0,31 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -0,11 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 2,89 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,16 %
Výkonnost fondu za 3 roky 1,82 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0,6 %
Výkonnost fondu za 5 let 0 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0 %
Výkonnost fondu za rok 2016 1,98 %
Výkonnost fondu za rok 2015 2,54 %
 

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.01.2017

Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,13 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -0,38 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -0,21 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 2,58 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,13 %
Výkonnost fondu za 3 roky 1,76 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0,58 %
Výkonnost fondu za 5 let 0 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0 %
Výkonnost fondu za rok 2016 1,87 %
Výkonnost fondu za rok 2015 2,77 %
 

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.01.2017

Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,1 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -0,45 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -0,32 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 2,28 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,1 %
Výkonnost fondu za 3 roky 1,71 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0,57 %
Výkonnost fondu za 5 let 0 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0 %
Výkonnost fondu za rok 2016 1,76 %
Výkonnost fondu za rok 2015 3,01 %
 

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.