Generali Fond ropy a energetiky

Úplný název: Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

0,43%

1.1355

Hodnota podílového listu
k 19.10.2016

Generali Fond ropy a energetiky je určen klientům, kteří se rozhodli investovat své finanční prostředky minimálně na 8 let s cílem získat vyšší zhodnocení. Fond se zaměřuje na investice do energetiky. Jde zejména o výrobu elektrické energie, těžbu a zpracování ropy, uhlí nebo zemního plynu. Jde o strategické obory, které jsou páteří každé ekonomiky a kde poptávka kontinuálně roste díky růstu světové populace a industrializaci rozvíjejících se zemí v čele s Indií a Čínou. V portfoliu jsou zastoupeny zejména evropské a americké společnosti se stabilním postavením na trhu. Doplňkově také společnosti z regionu emerging markets (rozvíjejících se trhů) a společnosti, které se zabývají alternativními energiemi.

 

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu ropy a energetiky?

 • Růst globální poptávky po energiích

  Země emerging markets v čele s Čínou a Indií budou mít zásadní vliv na budoucí poptávku. Podle IEA (International Energy Agency) vzroste globální poptávka po energiích o více než 30 % během následujících dvou dekád. Dvě třetiny růstu obstarají Indie, Čína a země Středního východu. Také počet registrovaných automobilů se během tohoto období zdvojnásobí. 
 • Vysoké investice do energetiky

  Během nadcházejících dvou dekád bude svět muset investovat až 40 bil. USD do infrastruktury v energetickém sektoru. Polovina bude vynaložena do oblasti ropy, zemního plynu, dopravy a navýšení produkčních kapacit. Zbytek investic povede k zásadním změnám ve výrobě elektrické energie. Půjde o obnovitelné zdroje, přenosovou soustavu, atd. 
 • Bez energií dnes nic nefunguje

  Proti jiným sektorům, které jsou závislé na krátkodobých trendech a chování spotřebitelů, je energetika spojena se stabilní dlouhodobou poptávkou. Alternativy jsou omezené a život bez energií si lze jen těžko představit. 
 • Optimalizovaná skladba portfolia 

  Společné zařazení těžařských firem a společností vyrábějících elektrickou energii je obvykle rozdílná reakce na aktuální hospodářský cyklus. Zatímco ropný průmysl kopíruje hospodářský cyklus, neboť je závislý na poptávce a ceně ropy, v sektoru utilit je situace mnohem stabilnější a trendy jsou zde dlouhodobějšího charakteru.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Minimální hodnota investice: 500 KčCelý název fondu: Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost,a.s.

Marketingové označení fondu: Generali Fond ropy a energetiky
Zaměření fondu: akciový
Založen: 11.10. 2001
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100351107/2700
Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008474152
Původní SIN: 770010000378
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: do 99 999 Kč - 4 %
od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,5%
od 500 000 Kč do  999 999 Kč - 3 %
nad 1 000 000 Kč - 2,5 %
Minimální hodnota investice: 500 Kč
Výstupní poplatek: 0 Kč
Manažerský poplatek*:

2,5 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci.

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 19.10.2016

Vlastní kapitál na podílový list 1,1355 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 3,46 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 0,47 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 3,77 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 2,41 %
Výkonnost fondu od začátku roku 7,5 %
Výkonnost fondu za 3 roky -11,16 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -3,87 %
Výkonnost fondu za 5 let 1,96 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0,39 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -13,98 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -3,63 %
Výkonnost fondu za rok 2013 13,41 %
Výkonnost fondu za rok 2012 -1,03 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -8,67 %
Výkonnost fondu za rok 2010 4,46 %
Výkonnost fondu za rok 2009 16,75 %
Výkonnost fondu za rok 2008 -39,14 %
Výkonnost fondu za rok 2007 14,42 %
Výkonnost fondu za rok 2006 10,63 %
Výkonnost fondu za rok 2005 20,76 %
Výkonnost fondu za rok 2004 17,18 %
Výkonnost fondu za rok 2003 12,61 %
Výkonnost fondu za rok 2002 -17,74 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.