Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Formuláře

Formuláře na této stránce jsou pro vaše pohodlí přístupné on-line. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na infolince 281 044 198 nebo e-mailem info@generali-investments.cz

Aktuálně platné formuláře

FYZICKÁ OSOBA
(občan ČR i cizinec)
Interní distribuční síťExterní distribuční síť
Odeslat povinné smluvní dokumenty
(Pouze pro obchodní zástupce interní distribuční sítě)
 
Smlouva o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů
Souhlas s použitím údajů pro marketingové účely

Souhlas se zpracováním biometrického údaje -
podpisu


 
Odvolání souhlasu se zpracováním biometrického údaje - podpisu
 
Investiční dotazník
Investiční dotazník Vyplnit

Žádost o založení a změnu Investičního programu

(Partner Invest Plus, Pravidelné investování, Individuální investiční program, Můj Investor Plus, Manažer peněz, neaktivní Investiční programy)

Žádost o odkup a přestup Cenných papírů

(jednorázový i pravidelný)

Žádost o změnu a doplnění údajů a služeb


Žádost o registraci převodu Cenných papírů
Žádost o změnu Obchodního zástupce
Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti
Čestné prohlášení o daňovém rezidentství
Zmocnění/Plná moc
Výpověď Smlouvy
Záznam z jednání - pobočka  
Záznam z jednání - vázaný zástupce  
Majetkový účet vedený na osobu nezletilou / s omezenou svéprávností Interní dsitribuční síťExterní distribuční síť
Odeslat povinné smluvní dokumenty
(Pouze pro obchodní zástupce interní distribuční sítě)
 
Smlouva o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů
Investiční dotazník
Investiční dotazník Vyplnit

Žádost o založení a změnu Investičního programu

(Partner Invest Plus, Pravidelné investování, Individuální investiční program, Můj Investor Plus, Manažer peněz, neaktivní Investiční programy)

Žádost o odkup a přestup Cenných papírů

(jednorázový i pravidelný)

Žádost o změnu a doplnění údajů a služeb


Žádost o registraci převodu Cenných papírů
Žádost o změnu Obchodního zástupce
Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti
Čestné prohlášení o daňovém rezidentství
Výpověď Smlouvy
Záznam z jednání - pobočka  
Záznam z jednání - vázaný zástupce  
Majetkový účet vedený na právnickou osobu / fyzickou osobu podnikatele Interní distribuční síťExterní distribuční síť
Odeslat povinné smluvní dokumenty
(Pouze pro obchodní zástupce interní distribuční sítě)
 
Smlouva o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů
Investiční dotazník
Investiční dotazník Vyplnit

Žádost o založení a změnu Investičního programu

(Partner Invest Plus, Pravidelné investování, Individuální investiční program, Můj Investor Plus, Manažer peněz, neaktivní Investiční programy)

Žádost o odkup a přestup Cenných papírů

(jednorázový i pravidelný)

Žádost o změnu a doplnění údajů a služeb


Žádost o registraci převodu Cenných papírů
Žádost o změnu Obchodního zástupce
Zmocnění/Plná moc
Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti
Výpověď Smlouvy
Záznam z jednání - pobočka  
Záznam z jednání - vázaný zástupce