Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Formuláře

Formuláře na této stránce jsou pro vaše pohodlí přístupné on-line. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na infolince 281 044 198 nebo e-mailem info@generali-investments.cz

Formuláře v8 platné od 1.7.2020

FYZICKÁ OSOBA 
(občan ČR i cizinec)
Interní distribuční síťExterní distribuční síť
Odeslat povinné smluvní dokumenty
(Pouze pro obchodní zástupce interní distribuční sítě)
 
Smlouva o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů   
Souhlas s použitím údajů pro marketingové účely   
Investiční dotazník  
Investiční dotazník Vyplnit

Žádost o založení a změnu Investičního programu

(Partner Invest Plus, Pravidelné investování, Individuální investiční program, Můj Investor Plus, Manažer peněz, neaktivní Investiční programy)

Nahrazuje původní formuláře Univerzální žádost, Univerzální žádost neaktivních produktů a Žádost o produkt Manažer peněz.

 

Žádost o odkup a přestup Cenných papírů

(jednorázový i pravidelný)

 

Žádost o změnu a doplnění údajů a služeb

Nahrazuje původní formulář Identifikace Investora.


 
Žádost o registraci převodu Cenných papírů  
Žádost o změnu Obchodního zástupce  
Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti  
Čestné prohlášení o daňovém rezidentství  
Plná moc  
Výpověď Smlouvy  
Záznam z jednání - pobočka  
Záznam z jednání - vázaný zástupce  
Majetkový účet vedený na osobu nezletilou / s omezenou svéprávností Interní dsitribuční síťExterní distribuční síť
Odeslat povinné smluvní dokumenty
(Pouze pro obchodní zástupce interní distribuční sítě)
 
Smlouva o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů   
Investiční dotazník  
Investiční dotazník Vyplnit

Žádost o založení a změnu Investičního programu

(Partner Invest Plus, Pravidelné investování, Individuální investiční program, Můj Investor Plus, Manažer peněz, neaktivní Investiční programy)

Nahrazuje původní formuláře Univerzální žádost, Univerzální žádost neaktivních produktů a Žádost o produkt Manažer peněz.

 

Žádost o odkup a přestup Cenných papírů

(jednorázový i pravidelný)

 

Žádost o změnu a doplnění údajů a služeb

Nahrazuje původní formulář Identifikace Investora.


 
Žádost o registraci převodu Cenných papírů  
Žádost o změnu Obchodního zástupce  
Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti  
Čestné prohlášení o daňovém rezidentství  
Výpověď Smlouvy  
Záznam z jednání - pobočka  
Záznam z jednání - vázaný zástupce  
Majetkový účet vedený na právnickou osobu / fyzickou osobu podnikatele Interní distribuční síťExterní distribuční síť
Odeslat povinné smluvní dokumenty
(Pouze pro obchodní zástupce interní distribuční sítě)
 
Smlouva o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů   
Investiční dotazník  
Investiční dotazník Vyplnit

Žádost o založení a změnu Investičního programu

(Partner Invest Plus, Pravidelné investování, Individuální investiční program, Můj Investor Plus, Manažer peněz, neaktivní Investiční programy)

Nahrazuje původní formuláře Univerzální žádost, Univerzální žádost neaktivních produktů a Žádost o produkt Manažer peněz.

 

Žádost o odkup a přestup Cenných papírů

(jednorázový i pravidelný)

 

Žádost o změnu a doplnění údajů a služeb

Nahrazuje původní formulář Identifikace Investora.


 
Žádost o registraci převodu Cenných papírů  
Žádost o změnu Obchodního zástupce  
Plná moc  
Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti  
Výpověď Smlouvy  
Záznam z jednání - pobočka  
Záznam z jednání - vázaný zástupce