Formuláře

Formuláře na této stránce jsou pro vaše pohodlí přístupné on-line. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na infolince 844 111 121 nebo e-mailem info@generali-investments.cz

Smlouva a Žádosti 

 PDFvzor
Smlouva o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů - FYZICKÁ OSOBA 
(jednoduchá verze identifikace pro občany ČR, ověřené přes občanský průkaz)                                                      
 
Smlouva o podmínkách vydávání  a odkupování Cenných papírů - plná verze identifikace
(právnická osoba; fyzická osoba - nezletilec / nesvéprávná / plnoletá na základě plné moci; fyzická osoba - podnikatel; pro cizince)
 

Univerzální žádost

(jednorázový a pravidelný odkup / přestup; změna kontaktních údajů; nastavení služeb; nastavení produktů: PARTNER Invest Plus, Můj INVESTOR Plus, Pravidelné investování, Individuální investiční program)

 
Pro nezletilé Investory: Žádost o odkup / pravidelný odkup/ výpověď Smlouvy u osob mladších 18 let
 
Žádost o registraci převodu Cenných papírů  
Žádost o změnu Obchodního zástupce
Univerzální žádost neaktivních produktů (PARTNER Invest, KASIČKA, Trend Invest)  
Plná moc  
Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti  
Výpověď Smlouvy  

 

 

Formulář Identifikace InvestoraPDFvzor
Identifikace Investora - fyzická osoba                                                              
Identifikace Investora - fyzická osoba - nezletilec / nesvéprávná / plnoletá na základě plné moci  
Identifikace Investora - fyzická osoba - podnikatel  
Identifikace Investora - právnická osoba