Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, budete využívat jen nezbytná cookies na stránce Generali Investments CEE. Pro dosažení co nejlepšího uživatelského zážitku doporučujeme povolit všechny typy cookies. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoli zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Nezbytná Funkční Analytická Pokračovat

Formuláře

Formuláře na této stránce jsou pro vaše pohodlí přístupné on-line. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na infolince 281 044 198 nebo e-mailem info@generali-investments.cz

Formuláře v8 platné od 1.7.2020

FYZICKÁ OSOBA 
(občan ČR i cizinec)
Interní distribuční síťExterní distribuční síť
Smlouva o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů   
Souhlas s použitím údajů pro marketingové účely   
Investiční dotazník  

Žádost o založení a změnu Investičního programu

(Partner Invest Plus, Pravidelné investování, Individuální investiční program, Můj Investor Plus, Manažer peněz, neaktivní Investiční programy)

Nahrazuje původní formuláře Univerzální žádost, Univerzální žádost neaktivních produktů a Žádost o produkt Manažer peněz.

 

Žádost o odkup a přestup Cenných papírů

(jednorázový i pravidelný)

 

Žádost o změnu a doplnění údajů a služeb

Nahrazuje původní formulář Identifikace Investora.


 
Žádost o registraci převodu Cenných papírů  
Žádost o změnu Obchodního zástupce  
Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti  
Čestné prohlášení o daňovém rezidentství  
Plná moc  
Výpověď Smlouvy  
Majetkový účet vedený na osobu nezletilou / s omezenou svéprávností Interní dsitribuční síťExterní distribuční síť
Smlouva o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů   
Investiční dotazník  

Žádost o založení a změnu Investičního programu

(Partner Invest Plus, Pravidelné investování, Individuální investiční program, Můj Investor Plus, Manažer peněz, neaktivní Investiční programy)

Nahrazuje původní formuláře Univerzální žádost, Univerzální žádost neaktivních produktů a Žádost o produkt Manažer peněz.

 

Žádost o odkup a přestup Cenných papírů

(jednorázový i pravidelný)

 

Žádost o změnu a doplnění údajů a služeb

Nahrazuje původní formulář Identifikace Investora.


 
Žádost o registraci převodu Cenných papírů  
Žádost o změnu Obchodního zástupce  
Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti  
Čestné prohlášení o daňovém rezidentství  
Výpověď Smlouvy  
Majetkový účet vedený na právnickou osobu / fyzickou osobu podnikatele Interní distribuční síťExterní distribuční síť
Smlouva o podmínkách vydávání a odkupování Cenných papírů   
Investiční dotazník  

Žádost o založení a změnu Investičního programu

(Partner Invest Plus, Pravidelné investování, Individuální investiční program, Můj Investor Plus, Manažer peněz, neaktivní Investiční programy)

Nahrazuje původní formuláře Univerzální žádost, Univerzální žádost neaktivních produktů a Žádost o produkt Manažer peněz.

 

Žádost o odkup a přestup Cenných papírů

(jednorázový i pravidelný)

 

Žádost o změnu a doplnění údajů a služeb

Nahrazuje původní formulář Identifikace Investora.


 
Žádost o registraci převodu Cenných papírů  
Žádost o změnu Obchodního zástupce  
Plná moc  
Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti  
Výpověď Smlouvy