Generali Prémiový dynamický fond

Úplný název: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc

-0,01%

299.66

Hodnota podílového listu
k 16.01.2017

Generali Prémiový dynamický fond je určen pro investory, kteří očekávají vyšší očekávaný výnos a jsou ochotni podstoupit vyšší riziko. Fond je charakteristický tím, že může plynule měnit zastoupení akciové složky portfolia. V neutrální alokaci tento podíl dosahuje zhruba 95 %. Akcie jsou široce diverzifikovány jak regionálně tak i sektorově zejména díky instrumentům typu ETF, které pokrývají klíčové světové akciové indexy. Investiční strategie umožňuje flexibilně reagovat na situaci na kapitálových trzích a tento podíl případně snižovat v období nejistoty ve prospěch dluhopisů. Tento přístup snižuje celkové riziko a investorům umožňuje participovat na akciových výnosech v dobách růstu. Naopak v turbulentních dobách se zvyšuje podíl konzervativnějších instrumentů, především dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, a portfolio je lépe chráněno proti případným rizikům a poklesům.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Prémiového dynamického fondu?

 • Moderní nástroj pro ty, kteří preferují investování do akcií

  Díky profesionální správě a zázemí skupiny Generali vám v každém okamžiku nastavujeme optimální výši akciového rizika.
 • Flexibilní investiční strategie

  Podíl akcií a dluhopisů plně odráží aktuální situaci na kapitálových trzích a výhled portfolio manažera. V příznivém období obsahuje portfolio vyšší zastoupneí akcií, naopak v dobách nejistoty je situace opačná.
 • Nižší kolísání a vyšší stabilita

  Díky optimálnímu nastavení portfolia se fond proti typickým akciovým fondům chová stabilněji a v případě poklesu kapitálových trhů lépe ochraňuje majetek fondu.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Minimální hodnota investice: 500 Kč

Úplný název fondu: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu Generali Prémiový dynamický fond
Zaměření fondu: smíšený
Datum založení: 21.12.2015
Depozitář: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: 300350002/2700
Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00BYZDV649
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 0 - 99 999 kč - 4 %
100 000 - 499 999 kč - 3,5 %
500 000 - 999 999 kč - 3 %
1 000 000 kč a více - 2,5 %
Minimální hodnota investice: 500 Kč
Výstupní poplatek: 0 %
Manažerský poplatek*:

 2,1 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Pro klienta nepředstavuje žádný další náklad, výše úplat je již započítána ve vyhlašovaných kurzech.

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.01.2017

Vlastní kapitál na podílový list 299,66 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 1,09 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 2,87 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 3,92 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 11,12 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,82 %
Výkonnost fondu za 3 roky 0 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0 %
Výkonnost fondu za 5 let 0 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.