Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Časový rozvrh provozního dne

V souladu s ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů v průběhu provozního dne takto:

  • Příjem příkazů (Pokynů): 8:00 - 17:00
  • Zpracování příkazů (Pokynů): 8:00 - 17:00
  • Závěrka provozního dne: 02:00 (následujícího provozního dne)

Příjem a zpracování příkazů probíhá pouze v pracovní dny. Provozními dny tudíž nejsou dny pracovního volna, pracovního klidu a státem uznané svátky.

Určitá specifika časového rozvrhu přijímání a zpracování příkazů mohou být stanovena statutem (prospektem) příslušného fondu kolektivního investování, jehož cenné papíry vede Společnost v samostatné evidenci.