Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Moje investice Online Plus

Nezáleží na tom, kde právě jste nebo kolik je hodin. Služba Moje Investice Online Plus vám umožňuje snadné, rychlé a bezpečné ovládání vašeho majetkového účtu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, vždy když se připojíte na internet, a to zdarma.

V pohodlí vašeho domova nebo kanceláře můžete snadno

  • zadávat přestupy mezi jednotlivými produkty (v rámci stejné měny)

  • zadávat a měnit nastavení informačních služeb

  • zadávat a měnit nastavení individuálního investičního programu

  • zadávat a měnit kontaktní údaje

  • zadávat a měnit pravidelné odkupy a pravidelné přestupy

  • zadávat odkupy z produktů

  • sledovat aktuální stav a vývoj vašich investic

  • sledovat aktuální vývoj kurzů fondů

  • kontrolovat, zda již proběhly zadané transakce (např. nákup nebo odkup cenných papírů)

  • prohlédnout si a vytisknout aktuální výpis z vašeho majetkového účtu

 

Jakým způsobem můžu službu ovládat?

Prostřednictvím autorizačních SMS

Přihlášení na majetkový účet pomocí hesla pro přístup na osobní webové stránky. Každý zadaný pokyn podléhá autorizaci PINem přijatým prostřednictvím autorizační SMS na váš kontaktní telefon.

Aktivace autorizačních SMS

Zřízení služby probíhá na základě zaslání objednací SMS ve tvaru: klíčové slovo (GIC) mezera číslo smlouvy (př. GIC xxxxxxxxxx, tj. GICmezeraxxxxxxxxxx) na telefonní číslo +420 606 999 089.

Zřízení této služby je zdarma, resp. za cenu standardní SMS dle tarifu operátora, kterého využíváte.

Objednací SMS lze zaslat i z jiného telefonního čísla, než je vaše kontaktní číslo vedené na majetkovém účtu, které bude sloužit pro zasílání Autorizačních SMS.

Poté bude ovládání majetkového účtu prostřednictvím Autorizačních SMS aktivováno, o čemž dostanete informaci již na kontaktní telefon vedený na vašem majetkovém účtu.

Službu Moje Investice Online Plus provozuje Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., kontaktní email: info@generali-investments.cz , infolinka: 281 044 198, více informací na www.platmobilem.cz.

Ovládání pomocí Autorizačních SMS

Pro přihlášení je třeba znát heslo pro přístup na majetkový účet, resp. osobní webové stránky a své klientské číslo (RČ / IČ / NID), obojí uvedené v Potvrzení o uzavření Smlouvy. Autorizace zadání pokynu probíhá na základě PINu zaslaného prostřednictvím Autorizační SMS na váš kontaktní telefon vedený na majetkovém účtu. Kontaktní telefon využívaný pro autorizační SMS lze změnit pouze písemnou formou s úředně ověřeným podpisem. Zároveň Generali Investments CEE v případě takto podaných žádostí o odkupy namátkově telefonicky ověřuje u investora autenticitu příkazu.

Pomocí bezpečnostního certifikátu

Přihlášení na majetkový účet pomocí bezpečnostního certifikátu, jehož platnost je 12 měsíců. Od 1. 7. 2016 jsou bezpečnostní certifikáty nahrazeny bezplatnými Autorizačními SMS. Již se tedy nevydávají ani neobnovují, pouze dobíhají stávající certifikáty, které jsou ještě v platnosti.

Ovládání pomocí bezpečnostního certifikátu

Technické požadavky

Softwarová platforma

MS Windows 98, ME, NT 4.0, 2000 nebo XP Microsoft Internet Explorer 5.0 a vyšší nebo Netscape Navigator 6.1 a vyšší

Hardwarová konfigurace

Minimální - procesor Pentium 166 MHz, 48 MB RAM doporučená - procesor Pentium II nebo Celeron 400 MHz a rychlejší, 128 MB RAM

Zajištění bezpečnosti služby

Ke stažení certifikátu je třeba znát nejen kódy obdržené poštou, ale i některé osobní informace uvedené v Potvrzení o uzavření Smlouvy. Po instalaci certifikátu si uživatel sám zvolí hesla, kterými se bude certifikát spouštět (nejsou tedy vygenerovaná a zaslaná "zvenčí"). Autorizace těmito hesly probíhá vždy pouze v rámci konkrétního PC - certifikát poté komunikuje po internetu šifrovaně, po síti se žádná hesla neposílají. Zároveň Generali Investments CEE v případě takto podaných žádostí o odkupy namátkově telefonicky ověřuje u investora autenticitu příkazu.

Ovládání majetkového účtu

Manuál na ovládání majetkového účtu

Odhlášení z vašeho majetkového účtu

Pro odhlášení z vašeho majetkového účtu můžete použít položku menu "Odhlášení" nebo standardním způsobem zavřít okno prohlížeče. Dle nastavení vašeho prohlížeče je možné, že si prohlížeč dočasně pamatuje vámi zadané přihlašovací údaje. Pro bezpečné odhlášení z vašeho majetkového účtu doporučujeme uzavřít všechna aktuálně otevřená okna prohlížeče webových stránek. Zabráníte tím možnosti neoprávněného přístupu k vašemu majetkovému účtu.