Generali Fond ropy a energetiky

Úplný název: Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0,32%

9.34

Hodnota podílového listu
k 16.01.2017

Generali Fond ropy a energetiky je určen klientům, kteří se rozhodli investovat své finanční prostředky minimálně na 8 let s cílem získat vyšší zhodnocení. Fond se zaměřuje na investice do energetiky. Jde zejména o výrobu elektrické energie, těžbu a zpracování ropy, uhlí nebo zemního plynu. Jde o strategické obory, které jsou páteří každé ekonomiky a kde poptávka kontinuálně roste díky růstu světové populace a industrializaci rozvíjejících se zemí v čele s Indií a Čínou. V portfoliu jsou zastoupeny zejména evropské a americké společnosti se stabilním postavením na trhu. Doplňkově také společnosti z regionu emerging markets (rozvíjejících se trhů) a společnosti, které se zabývají alternativními energiemi.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu ropy a energetiky?

 • Růst globální poptávky po energiích

  Země emerging markets v čele s Čínou a Indií budou mít zásadní vliv na budoucí poptávku. Podle IEA (International Energy Agency) vzroste globální poptávka po energiích o více než 30 % během následujících dvou dekád. Dvě třetiny růstu obstarají Indie, Čína a země Středního východu. Také počet registrovaných automobilů se během tohoto období zdvojnásobí. 
 • Vysoké investice do energetiky

  Během nadcházejících dvou dekád bude svět muset investovat až 40 bil. USD do infrastruktury v energetickém sektoru. Polovina bude vynaložena do oblasti ropy, zemního plynu, dopravy a navýšení produkčních kapacit. Zbytek investic povede k zásadním změnám ve výrobě elektrické energie. Půjde o obnovitelné zdroje, přenosovou soustavu, atd. 
 • Bez energií dnes nic nefunguje

  Proti jiným sektorům, které jsou závislé na krátkodobých trendech a chování spotřebitelů, je energetika spojena se stabilní dlouhodobou poptávkou. Alternativy jsou omezené a život bez energií si lze jen těžko představit. 
 • Optimalizovaná skladba portfolia

  Společné zařazení těžařských firem a společností vyrábějících elektrickou energii je obvykle rozdílná reakce na aktuální hospodářský cyklus. Zatímco ropný průmysl kopíruje hospodářský cyklus, neboť je závislý na poptávce a ceně ropy, v sektoru utilit je situace mnohem stabilnější a trendy jsou zde dlouhodobějšího charakteru.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Minimální hodnota investice: 10 EUR

Úplný název fondu:

 

Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc

Marketingové označení fondu: Generali Fond ropy a energetiky
Zaměření fondu: akciový
Datum založení: 27.5.2009
Depozitář: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: IBAN:CZ89 2700 0000 0005 4615 0000
Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00B43PTF76
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek/ Vstupní poplatek Investičního programu: od 0 - 3 999 EUR - 4 %
od 4 000 - 19 999 EUR -  3.5 %
od 20 000 - 39 999 EUR - 3%
od 40 000 EUR a více - 2.5 %
Minimální výše investice: 10 EUR
Výstupní poplatek: 0 %
Manažerský poplatek*:

2,30 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Pro klienta nepředstavuje žádný další náklad, výše úplat je již započítána ve vyhlašovaných kurzech.

Forma výplaty pravidelné investice: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu a graf

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.01.2017

Vlastní kapitál na podílový list 9,34 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc -1,27 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 5,18 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 4,94 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 26,9 %
Výkonnost fondu od začátku roku -0,95 %
Výkonnost fondu za 3 roky -9,23 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -3,18 %
Výkonnost fondu za 5 let -1,06 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. -0,21 %
Výkonnost fondu za rok 2016 15,14 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -17,11 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -5,36 %
Výkonnost fondu za rok 2013 14,35 %
Výkonnost fondu za rok 2012 -2,87 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -9,09 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.