Můj INVESTOR

Chytré investování ve vlnách

Jak Můj INVESTOR funguje?

  • Klient jednorázově vloží částku do Generali Fondu korporátních dluhopisů.

  • Ve smlouvě si jednoduše nastaví pravidelný přestup do jednoho ze dvou aktivně řízených fondů fondů.

  • Pravidelným investováním si tak optimalizuje časování investice, rozkládá investiční riziko a zvyšuje šanci na vyšší výnos.

  • Investuje pohodlně a bez starostí.

  • Své peníze má v případě potřeby rychle k dispozici.

  • Po uplynutí doby rozpouštění (3, 4, nebo 5 let) lze prostředky jednorázově vybrat či ponechat ve fondu pro jejich další zhodnocování, a to bez jakýchkoli dalších poplatků.

Měna produktu CZK
Číslo účtu pro investice 100851101/2700  

Produkt tvoří tyto investičními fondy

Generali Fond korporátních dluhopisů

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.01.2017

Vlastní kapitál na podílový list 2,027 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,94 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 0,21 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 0,69 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 4,91 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,51 %
Výkonnost fondu za 3 roky 5,27 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 1,73 %
Výkonnost fondu za 5 let 22,15 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 4,08 %
Výkonnost fondu za rok 2016 3,65 %
Výkonnost fondu za rok 2015 5,9 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -4,27 %
Výkonnost fondu za rok 2013 3,44 %
Výkonnost fondu za rok 2012 12,76 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -0,3 %
Výkonnost fondu za rok 2010 8,37 %
Výkonnost fondu za rok 2009 39,32 %
Výkonnost fondu za rok 2008 -17,65 %
Výkonnost fondu za rok 2007 -1,55 %
Výkonnost fondu za rok 2006 1,97 %
Výkonnost fondu za rok 2005 2,9 %
Výkonnost fondu za rok 2004 3,95 %
Výkonnost fondu za rok 2003 2,06 %
Výkonnost fondu za rok 2002 9,05 %

Generali Fond fondů vyvážený

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.01.2017

Vlastní kapitál na podílový list 1,1704 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 1,44 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 1,65 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 1,62 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 8,73 %
Výkonnost fondu od začátku roku 1,13 %
Výkonnost fondu za 3 roky 5,36 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 1,75 %
Výkonnost fondu za 5 let 16,37 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 3,08 %
Výkonnost fondu za rok 2016 4,25 %
Výkonnost fondu za rok 2015 0,88 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -0,76 %
Výkonnost fondu za rok 2013 1,81 %
Výkonnost fondu za rok 2012 9,9 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -5,15 %

Generali Fond fondů dynamický

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.01.2017

Vlastní kapitál na podílový list 1,1787 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 1,88 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 2,73 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 2,49 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 14,36 %
Výkonnost fondu od začátku roku 1,59 %
Výkonnost fondu za 3 roky 7,14 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 2,33 %
Výkonnost fondu za 5 let 20,63 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 3,82 %
Výkonnost fondu za rok 2016 5,84 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -2,54 %
Výkonnost fondu za rok 2014 2,37 %
Výkonnost fondu za rok 2013 4,55 %
Výkonnost fondu za rok 2012 10,01 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -10,11 %

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.