Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Generali Fond cílovaného výnosu - v likvidaci

Úplný název: Fond cílovaného výnosu, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

0%

1.062

Hodnota podílového listu
k 31.03.2020

Generali Fond cílovaného výnosu je ideálním řešením pro klienty, kteří hledají výnos nad úrovní spořicích účtů a fondů peněžního trhu a zároveň upřednostňují kratší investiční horizont. Fond má přesně stanovenou dobu trvání, finanční prostředky klientů v něm budou po ukončení akumulačního období vázány na 3,5 roku. Investiční strategie je nastavena tak, aby za dobu trvání fondu bylo dosaženo výnosu v přibližné výši 1 % až 2 % ročně. Portfolio obsahuje přibližně 20 kvalitních korporátních dluhopisů z různých zemí, zaměřených především na sektor ropy, zemního plynu, bankovnictví a automobilového průmyslu. Fond je řízen aktivně a měnové riziko je zajištěno.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Oznámení podílníkům

Dne 31. 3. 2020 uplyne doba, na kterou byl fond založen. Podílníkům budou následně vyplaceny investované prostředky a dosažený výnos, jehož výše se bude s velkou pravděpodobností pohybovat v rozmezí očekávaném při založení fondu. Toto oznámení vydala Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. v souladu s platným Statutem fondu.

Proč investovat do Generali Fondu cílovaného výnosu?

 • Možnost dosáhnout zajímavého zhodnocení 1 % až 2 % ročně 

  Fond vám nabízí větší potenciál zhodnocení než je běžný u spořicích účtů a fondů peněžního trhu. Investiční strategie je nastavena tak, aby za dobu trvání fondu bylo dosaženo výnosu v přibližné výši 1 % až 2 % ročně. 
 • Nulové vstupní a výstupní poplatky

  Po celé akumulační období fondu můžete zainvestovat bez vstupních poplatků. Při dodržení stanovené doby trvání fondu pak nebudete platit ani žádný výstupní poplatek.

 • Krátký investiční horizont

  Vaše finanční prostředky budou ve fondu po ukončení akumulačního období vázány pouze na 3,5 roku.

 • Široce diverzifikované dluhopisové portfolio

  Fond rozkládá své investice napříč jednotlivými zeměmi, sektory a emitenty. Portfolio fondu obsahuje přibližně 20 titulů vybraných korporátních dluhopisů s nižším ratingem, které mají nadprůměrný výnosový potenciál a akceptovatelné riziko, převážně z Ruska, Turecka, Kazachstánu, EU a asijských zemí. Primárně se zaměřuje na sektory ropy a zemního plynu, bankovnictví a automobilového průmyslu.

 • Zajištění měnového rizika 

  Fond pokrývá měnové riziko, takže při dodržení doby trvání investice (tj. držení investice do splatnosti fondu) nejste vystaveni situaci, kdy by posílení české koruny mohlo ohrozit výnosnost vaší investice.

 • Osvobození od daně 

  Při dodržení doporučené doby trvání investice je výnos pro českého daňového rezidenta daňově osvobozen.

Úplný název fondu:

Fond cílovaného výnosu, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Marketingové označení fondu: Generali Fond cílovaného výnosu
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 1.6.2016
Akumulační období: 1.7.2016 - 30.9.2016 (3 měsíce)
Ukončení fondu: 31.3.2020 (3,5 roku od ukončení akumulačního období)
Příjem investic na účet fondu:

od 1.7.2016

(platby došlé na účet fondu před tímto termínem budou vráceny na výchozí bankovní účet)

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papírů: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008474889
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek : 1.7.2016 - 31.10.2016 = 0 %, 1.11.2016 – 30.3.2020 = 8 %
Minimální výše každé jedné investice:

20 000 CZK

 

Výstupní poplatek: 0 %; během akumulačního období a ke dni splatnosti fondu; jinak až 8 %

Celková nákladovost (TER):

0,63 %
Z toho manažerský poplatek*:

0,5 % (během akumulačního období 0 %)

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení:  reinvestice 100 %

Způsob investování

Finanční prostředky od klientů fond shromažďuje v tzv. akumulačním období, na jehož konci jsou investovány do portfolia vybraných dluhopisových titulů s dobou splatnosti, která se bude blížit době trvání fondu. Fond je řízen aktivně, složení portfolia se tedy během doby trvání fondu může měnit s cílem omezit potenciální rizika či navýšit výnosový potenciál. Ke změně portfolia může dojít zejména z důvodu zhoršení finančního postavení společnosti, jejíž dluhopis je obsažen v portfoliu, nebo naopak při výskytu vhodné investiční příležitosti. Ke změně portfolia může dále docházet z důvodu reakce na prodeje a odkupy cenných papírů fondu po akumulačním období. Po uplynutí tří a půl roku od konce akumulačního období fond vyplatí klientům dosažené výnosy.

V Akumulačním období fondu (1. 7. – 30. 9. 2016) budou cenné papíry fondu vydávány a odkupovány za jmenovitou hodnotu 1 Kč.

Výkonnost fondu

Stav ke dni 31.03.2020

Vlastní kapitál na podílový list 1,062 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,15 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 0,34 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 0,76 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 2,54 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,34 %
Výkonnost fondu za 3 roky 4,73 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 1,55 %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2019 3,36 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -0,39 %
Výkonnost fondu za rok 2017 3,17 %
Výkonnost fondu za rok 2016 -0,36 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

 

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Uvedený výnos není nijak garantován, je pouze indikativní a závisí na skutečných tržních podmínkách, tedy zejména na vývoji globálních finančních trhů, nákladech na měnové zajištění, výši reinvestičních sazeb a kreditních událostech u jednotlivých emitentů. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace. Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.