Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.6.2013

Evropská centrální banka po mnoha měsících spekulací doručila snížení sazeb o čtvrt procentního bodu na 0,5 %. Reálný dopad na trh vhledem ke stávající měnové politice ECB a programům podpory však bude minimální a plní spíše signální funkci. Sazby na peněžním trhu zůstaly beze změny. Za zmínku stojí připravenost ECB sáhnout k záporné depozitní míře. Rostoucí spekulace okolo utlumování programu nákupu dluhopisů ze strany FEDu měly negativní dopad nejen na ceny rizikových aktiv, ale také bezrizikových bondů. Spolu s růstem rizikové averze tak byly korporátní dluhopisy z regionu rozvíjejících se trhů zasaženy dvakrát. Průměrný rating dluhopisového portfolia dlouhodobě kolísá na pomezí BBB+ a BBB, tedy v investičním pásmu, a durace Fondu zůstává blízko svého povoleného maxima 1 rok. Měnové riziko je plně zajištěno.