Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.5.2014

Po zdánlivém uklidnění ukrajinsko-ruské krize v první polovině dubna se s nepokoji na východě Ukrajiny v druhé polovině měsíce situace opět vyostřila. Západ na tyto události reagoval zpřísněním sankcí vůči ruským vrcholným představitelům. A právě spekulace ohledně rozsahu sankcí a jejich dopadu na společnosti s expozicí v CIS regionu vedly k opětovnému nárůstu nervozity na finančních trzích, a s tím spojeným nárůstem rizikových přirážek. ECB i nadále odolává tlaku ze strany Francie, či doporučením OECD a ponechává sazby beze změny. Pro zavedení nestandardních opatření (QE) bude rozhodující vyznění nové makroprognózy, kterou ECB zveřejní počátkem června. Z pohledu aktivity byl duben pro Fond nadmíru rušným měsícem. Volnou hotovost, kterou jsme získali ze tří maturujících dluhopisů, jsme reinvestovali do státních (Turecko, Slovinsko) i korporátních dluhopisů. Naopak expozici na Rusko jsme mírně snížili prodejem části dluhopisů ruských bank. Celkově nyní držíme portfolio více konzervativně nastaveno, kdy durace je blízko historických minim (0,7 roku) a zároveň podíl volné hotovosti se pohybuje nad úrovní 10 %. Průměrný kreditní rating portfolia zůstává po březnovém zlepšení na stupni BBB.