Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.11.2012

Evropská centrální banka sice opět nepřistoupila ke snížení klíčové úrokové sazby, úrokové míry na peněžním trhu v eurozóně však přesto díky podpůrným krokům ECB pokračují v poklesu. Pod tlakem přebytku likvidity poklesl tříměsíční Euribor poprvé pod 0,2 % a i výnosy korporátních dluhopisů měly tendenci spíše dál klesat, z čehož Fond profitoval a jeho výnos od začátku roku už překonal hranici 5 %. Struktura dluhopisového portfolia nedoznala větších změn, nicméně došlo ke snížení váhy Bank of America, Russian Agricultural Bank a rumunskému státu. Naproti tomu vzrostl podíl v KazMunaiGaz a maďarském státu (významná část expozice však bude splacena počátkem listopadu). Průměrný rating dluhopisového portfolia kolísá na pomezí BBB+ a BBB (tedy v investičním pásmu) a durace Fondu byla navýšena na 0,8 roku. Měnové riziko zůstává plně zajištěno.