Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.9.2012

Emerging Europe Fund soustřeďuje investice do rozvíjejících se trhů střední, východní a jihovýchodní Evropy a Společenství nezávislých států. Po navýšení zainvestovanosti hned v úvodu roku až k 95 % a výrazném rally došlo ke snížení akciové expozice pod 77 % na konci února. Následného zaostávání regionu za vyspělými trhy bylo v druhé polovině dubna dočasně využito k navýšení zainvestovanosti o 10 %. Zhoršující se obrázek globálního oživení a patová situace v Řecku si však v květnu vyžádaly přehodnocení taktické alokace a plošný výprodej akcií z Fondu až pod 64 % na historické minimum, což významnou měrou přispělo k ochraně již dosažených zisků. Teprve až v reakci na výsledek druhých řeckých voleb byly dokoupeny přímé pozice v objemu cca 20 % NAV. Po růstu na výstup z červnového summitu EU a problémech španělských regionů došlo k realizaci zisků odprodejem akcií v objemu přibližně 10 % NAV. V srpnu byly přeskupeny investice v Rumunsku. Zainvestovanost poklesla k 71 %. S ohledem na vysokou korelaci mezi rizikovou averzí a burzami v regionu zůstane taktická pozice poredukována přinejmenším do doby, než dojde k dalšímu posunu řešení problémů na periferii Evropy, resp. v jednáních okolo evropské fiskální a bankovní unie. Středoevropský CECE EUR index si v srpnu připsal 3,6 % (+11,3 % od začátku roku), tažený hlavně pražskou a polskou burzou. Dařilo se také Turecku. Naproti tomu burzy v Rusku a na Balkáně nezaznamenaly výraznější změnu.