Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.6.2015

Fond v květnu posílil o dalších 0,7% a navýšil tak letošní růst na více než 5%, čímž odmazal převážnou většinu poklesu z minulého roku. Pozitivní vývoj fondu je v souladu s naším základním scénářem z počátku roku, vycházející zejména z předpokladu postupného uklidňování vojenského konfliktu na východní Ukrajině a oživení cen ropy. Oba tyto faktory vedly mimo jiné k posílení kurzu rublu a návratu důvěry investorů v ruské (30% NAV) a kazašské (20% NAV) dluhopisy.
Na portfoliu převažovaly nákupy s cílem zainvestovat vklady nových klientů a reinvestovat splacené dluhopisy (4% NAV Kazatomprom/15) a vyplacené kupóny. Dokupovali jsme dluhopisy napříč regiony, takže regionální struktura se téměř nezměnila. Zainvestovanost poklesla z 93% na 91%. Průměrná durace činí 1,65 roku, což je nadále výrazně pod dlouhodobým průměrem portfolia fondu.
V příštích měsících očekáváme zpomalení růstu fondu, neboť výnosový potenciál ruských dluhopisů se po minulém růstu snížil a zvyšování EUR a USD výnosů bezrizikových dluhopisů v důsledku nárůstu inflace v EU a blížícího se zvyšování sazeb v USA představuje pro korporátní dluhopisy „protivítr“, pro jehož omezení udržujeme nízkou duraci. Firemní fundament je v globálním měřítku je dobrý, což potvrzuje nízká úroveň globální defaultní míry dluhopisů neinvestičního ratingu počítané agenturou Moody’s, která se již čtvrtým rokem drží v blízkosti 2%, hluboko pod dlouhodobým průměrem 4,5%.