Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.6.2014

Vývoj většiny aktiv byl v minulém měsíci příznivý, takže fond posílil o 1,6%. Akcie napříč regiony za nízké volatility posílily o několik procent, přičemž akcie z rozvíjejících se trhů překonaly americké a evropské indexy. Státní dluhopisy rovněž posilovaly, podpořeny nízkou inflací v EU (která spolu se silným eurem a slabou ekonomikou podnítí ECB k dalšímu uvolnění měnové politiky) a tendence (v důsledku pomalejšího oživování ekonomiky) centrální banky USA k prodloužení období uvolněné měnové politiky. Korporátní dluhopisy rostly spolu se státními, navíc podpořeny nízkými defaultními sazbami a uklidněním krize na Ukrajině.
Aktivita na portfoliu byla nízká, neboť struktura portfolia je blízko cílové, která je následující: cca 15% státních a kvazistátních dluhopisů ze střední a východní Evropy a regionu CIS, 15% korporátních dluhopisů a 62% akcií (z toho min. 2/3 výběr z akcií obsažených ve fondu globálních značek). Podíl dluhopisové složky zůstal beze změny – státní dluhopisy střední a východní Evropy 20% a korporátních dluhopisy 15,5% (z toho ruské 7,5%). Podíl akcií jsme navýšili o 1% na 57% majetku fondu nákupem ETF na rozvíjející se trhy.