Ceník EUR

Ceník ke staženíPlatnost odSoubor
Ceník EUR produktů nabízených Generali Investments CEE     1.7.2016
Ceník EUR neaktivních produktů nabízených Generali Investments CEE     4.1.2016

Upozornění pro podílníky: Ve vyhlašovaných kursech podílových listů je již započítán i příslušný poplatek za správu fondu, tzn. že tento poplatek se již neodečítá od dosažené hodnoty či výkonnosti fondu.