Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Generali Dluhopisový zajištěný fond

Úplný název: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

Fond byl založen na dobu určitou 5 let a ukončil své trvání dne 18. 9. 2017. Po tomto datu došlo k zrušení fondu a byla zahájena výplata finančních prostředků. Oznámení: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., obhospodařovatel a administrátor fondu Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“) oznamuje, že Fond, který byl založen na dobu určitou 5 let do 18. 9. 2017, bude v souladu se svým statutem k 18. 9. 2017 zrušen. Následně došlo v souladu se statutem Fondu k zahájení výplaty finančních prostředků podílníkům Fondu. Fond byl ukončen k datu 17. července 2018 v souladu se svým statutem a právními předpisy.

  • Zajímavá investiční příležitost s čistým výnosem 18 %* za 5 let

    Výnos je zajištěn ke dni splatnosti fondu.
  • Výnos je zajištěn investováním do převážně firemních dluhopisů z oblasti finančních služeb, telekomunikací a hutnictví ze střední a východní Evropy s převahou ruských společností

  • Nulové měnové riziko

    Fond provádí měnové zajištění, neohrozí vás tedy posilování koruny vůči euru.
  • Nulové vstupní poplatky po celé upisovací období fondu

Podílníci fondu mají díky způsobu investování fondu zajištěnu 100 %* návratnost vložené investice ke dni splatnosti fondu a navíc výnos ve výši 18 %* za 5 let.

Fond není zařazen do žádného z investičních programů a nelze na něho nastavit program pravidelného investování.

* Upozornění na rizika: Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s investičními zprostředkovateli Generali Investments CEE.

Úplný název fondu:

Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Markeitngový název fondu:

Generali Dluhopisový zajištěný fond

Zaměření fondu: dluhopisový speciální otevřený podílový fond cenných papírů
Založen: 11.4.2012
Zahájení prodeje: 18.6.2012
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008473733
Upisovací období: 18.6.2012 až 17.9.2012
Doba trvání fondu: 18.9.2012 až 17.9.2017 (5 let)
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek  - během upisovacího období: 0 %
Vstupní poplatek - po skončení upisovacího období: 8 %
Minimální hodnota investice:

500 Kč

Uvedena doporučená minimální hodnota investice pro investování prostřednictvím Investičního programu. Statut může stanovit nižší hodnotu minimální investice.

Výstupní poplatek: 0 % ke dni splatnosti fondu; jinak 4 %

Celková nákladovost (TER):

N.A.
Z toho manažerský poplatek**:

2,2 %

**Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

 

Rozdělení výnosu: výplata ke dni splatnosti fondu
Rizikové upozornění: Úplný název fondu a informace o podstatných okolnostech této investice jsou uvedeny ve statutu fondu. Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat. V případě předčasného výběru před koncem doby trvání fondu může být vyplacená částka nižší než původně investovaná. Fond nevyplácí výnosy průběžně, celý výnos je vyplacen při splatnosti fondu.

Investiční strategie

Portfolio fondu využívá analytické postupy a know-how dlouhodobě aplikované a osvědčené při správě Generali Fondu korporátních dluhopisů , který patří k nejúspěšnějším fondům na českém trhu (v roce 2010 a 2012 získal ocenění odborné poroty v rámci soutěže Zlatá koruna).

Portfolio je diverzifikováno do převážně firemních dluhopisů fundamentálně zdravých společností. Při výběru se kladl hlavní důraz na důkladnou analýzu firem, kde je preferována zejména nízká zadluženost a stabilní ziskovost. Z regionálního hlediska převažují dluhopisy nejvýznamnějších ruských zčásti kvazistátních společností. Sektorově dominuje odvětví finančních služeb.

NázevSektor
OTP Bank Největší maďarská banka, která působí v osmi zemích střední a východní Evropy.
Sberbank Největší ruská banka, která má více než 20 tis. poboček. Dvoutřetinovým vlastníkem je Centrální banka ruské federace.
Vnesheconombank Ruská rozvojová banka využívaná ruskou vládou pro podporu a rozvoj místní eknomiky. Řídí ruské státní dluhy a penzijní fondy.
OJSC Russian Agricultural Bank Banka ze sta procent vlastněná ruskou vládou, využívaná pro podporu ruského zemědělství.
Alfa Bank Největší ruská soukromá obchodní banka.
Home Credit B.V. Holdingová společnost zastřešující společnosti v regionech střední a východní Evropy a zemích Společenství nezávislých států, které podnikají na trzích spotřebitelského financování.
Vimpelcom Jeden z největších ruských operátorů telekomunikačních služeb.
Severstal Největší hutní firma v Rusku. Vlastní velké průmyslové závody v Rusku, na Ukrajině, v Kazachstánu, Francii, Itálii a USA, stejně jako v několika afrických zemích.

Fond bude zajišťovat měnové riziko.

Přečtěte si prosím rizikové upozornění v základních údajích tohoto fondu.

Výkonnost fondu

Stav ke dni 14.09.2017

Vlastní kapitál na podílový list 1,1867 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,24 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -0,74 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -1,52 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -2,14 %
Výkonnost fondu od začátku roku -1,84 %
Výkonnost fondu za 3 roky 4,58 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 1,5 %
Výkonnost fondu za 5 let 18,67 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 3,48 %
Výkonnost fondu za rok 2016 2,28 %
Výkonnost fondu za rok 2015 11,01 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -5,16 %
Výkonnost fondu za rok 2013 4,86 %
Výkonnost fondu za rok 2012 7,07 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.