Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.9.2014

V prvním srpnovém týdnu pokračoval pokles akciových trhů vlivem kombinace více nepříznivých událostí (politika centrální banky USA – blíží se konec nákupů dluhopisů centrální bankou, vojenské konflikty na Ukrajině, Blízkém Východě a Iráku), default Argentiny a problémy největší portugalské banky Esprito Santo). Z obdobných příčin poklesly i dluhopisy, v případě ruských pak navíc kvůli červencovému uvalení ekonomických sankcí ze strany USA a EU proti ruským firmám.
Po zbytek měsíce akcie i dluhopisy (včetně ruských) rostly v důsledku kombinace faktorů: i) zvýšení pravděpodobnosti kvantitativního uvolňování ECB po slabých makročíslech v jádrových ekonomikách, i) dobrých kvartálních výsledcích amerických firem, kdy průměrný meziroční růst zisků dosáhl 8% a překonal tak o 3% očekávání analytiků a iii) absence eskalace konfliktu na východní Ukrajině v průběhu humanitární mise Ruska.
Aktivita na portfoliu byla nízká, neboť struktura portfolia odpovídá dlouhodobé investiční strategii. Celková zainvestovanost jak akciové, tak dluhopisové složky je v blízkosti neutrální úrovně. Z pohledu jednotlivých fondů jsou výrazně převáženy Fond globálních značek a Fond nových ekonomik (neboť akcie z Emerging Markets po dlouhé době zaostávání opět začaly překonávat rozvinuté trhy a nadále se obchodují s 25% diskontem ukazatele P/E). Naopak výrazně podváženy jsou Zlatý fond a Fond farmacie a biotechnologie, mírně pak Východoevropský akciový fond.