Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.1.2013

V první polovině prosince riziková aktiva (kromě komodit) pokračovala v růstu pod dozníváním pozitivního vlivu dohody Řecka s věřiteli a dále pak podpořeny FEDem, který modifikoval program TWIST a dobu trvání nákupů MBS a Treasury neočekávaně navázal na úroveň nezaměstnanosti a inflace. V druhé polovině měsíce akciové trhy USA zkorigovaly, neboť demokrati a republikáni nebyli schopni najít konsensus ve věci daní na rok 2013. Naopak akciové trhy Emerging Markets zásluhou stabilizace čínské ekonomiky výrazně outperformovaly. Korporátní dluhopisy rostly po celý měsíc v důsledku dobrého fundamentu (globální defaultní sazby svou úrovní 2,8% jsou výrazně pod dlouhodobým průměrem 4,8%), v případě Ruska pak navíc vlivem poklesu rublových sazeb. Portfolio fondu je rozloženo do jednotlivých fondů ČP INVEST ve vahách blízkých neutrálnímu názoru na budoucí vývoj finančních trhů. V akciových fondech preferujeme zejména Fond globálních značek, Fond nových ekonomik a Zlatý fond. Pokračujeme v navyšování Generali PPF Dividendového fondu korporátních dluhopisů z důvodu jeho dobré výkonnosti. Fond zakončil rok 2012 růstem o 9,9%.