Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.7.2012

Červnu dominovala další eskalace dluhové krize EU (zejména pak situace ve Španělsku a Řecku), příznivý výsledek voleb v Řecku a pozitivní závěry Summitu EU však přinesly dočasné uklidnění. Globální makroekonomická situace zaznamenala další mírné zhoršení. Přes vysokou volatilitu v průběhu měsíce akcie, korporátní i bezrizikové dluhopisy zakončili měsíc v kladných číslech. Vývoj komodit byl smíšený, překvapil prudký růst některých měkkých komodit vlivem extrémního sucha v USA. Globální defaultní sazby mírně vzrostly z 2,6 na 2,7%. Na konci roku očekává Moody's růst na 3%, což je však nadále pod dlouhodobým průměrem 4,8%. Ocenění akciových trhů měřeno ukazatelem P/E je na úrovni 13,5 pro USA, resp. 11,5 pro rozvíjející se trhy, což vzhledem k dlouhodobým průměrům znamená mírnou podhodnocenost. Červnovou korekci akcií využili k mírnému snížení podinvestovanosti v akciových fondech, dokupovali jsme zejména FNE a FNA.