Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.1.2014

Fond dosáhl čisté výnosnosti za uplynulý rok ve výši 4,55% (v minulém měsíci beze změny). Hlavní kurzotvornou událostí minulého měsíce bylo neočekávané ohlášení počátku snižování nákupů dluhopisů centrální bankou USA, což spolu se zesílením závazku držet úrokové sazby u nuly po dlouhou dobu (cca 1,5 roku) vedlo k růstu akciových trhů (zejména pak v USA) a poklesu dlouhodobých státních dluhopisů. České státní dluhopisy byly navíc nepříznivě ovlivněny oznámením MF, že plánuje navýšit objem vydaných dluhopisů v příštím roce. Korporátní dluhopisy si vedly smíšeně, v plusu meziměsíčně skončily spíše dluhopisy neinvestičního ratingu s krátkou dobou do splatnosti.
V uplynulém měsíci jsme navyšovali pozice ve FKD, FGZ, FRE a FNA. Akciová složka tak vzrostla o 0,5% na 80% NAV, tedy 6% pod neutrální úrovní. Portfolio je nadále významně (o 12% NAV) převáženo ve Fondu globálních značek, důvodem je dlouhodobě nadprůměrná výnosnost daná jeho úspěšnou investiční myšlenkou a dále pak ve FSM (o 12% NAV). Naopak portfolio je oproti neutrální alokaci podváženo ve Zlatém fondu (o 6% NAV), Fondu farmacie a biotechnologie (o 6% NAV), Fondu ropného a energetického průmyslu (o 3% NAV) a Východoevropském akciovém fondu (o 2% NAV), FNE o 2%.