Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.9.2014

V prvním srpnovém týdnu pokračoval pokles akciových trhů vlivem kombinace více nepříznivých událostí (politika centrální banky USA – blíží se konec nákupů dluhopisů centrální bankou, vojenské konflikty na Ukrajině, Blízkém Východě a Iráku), default Argentiny a problémy největší portugalské banky Esprito Santo). Z obdobných příčin poklesly i dluhopisy, v případě ruských pak navíc kvůli červencovému uvalení ekonomických sankcí ze strany USA a EU proti ruským firmám.
Po zbytek měsíce akcie i dluhopisy (včetně ruských) rostly v důsledku kombinace faktorů: i) zvýšení pravděpodobnosti kvantitativního uvolňování ECB po slabých makročíslech v jádrových ekonomikách, i) dobrých kvartálních výsledcích amerických firem, kdy průměrný meziroční růst zisků dosáhl 8% a překonal tak o 3% očekávání analytiků a iii) absence eskalace konfliktu na východní Ukrajině v průběhu humanitární mise Ruska.
Aktivita na portfoliu vyplynula z odkupu podílových listů klienty. Odprodali dva dluhopisy Citi of Bucharest/15, jehož výnosový potenciál výrazně poklesl a ruské banky Nomos/15, čímž poklesla váha ruských dluhopisů na 8% NAV. Naopak jsme nakoupili dluhopisy čínského developera Soho/17. V segmentu akcií jsme odprodali akcie Ralf Lauren a Deere. Struktura akciové i dluhopisové části zůstala v blízkosti cílových úrovní, která je následující: cca 29% státních a kvazistátních dluhopisů ze střední a východní Evropy, 29% korporátních dluhopisů a 37% akcií (z toho min. 2/3 výběr z akcií obsažených ve fondu globálních značek).